Spring na inhoud

“Ten volle toegerus vir elke goeie werk”!

Vrystelling van die hersiene Nuwe Wêreld-vertaling van die Bybel

“Ten volle toegerus vir elke goeie werk”!

Op Vrydag 6 September 2019 het 88 094 die streekbyeenkoms in Suid-Afrika en Namibië bygewoon toe Anthony Morris, ’n lid van die Bestuursliggaam van Jehovah se Getuies, die hersiene Nuwe Wêreld-vertaling van die Bybel in Afrikaans vrygestel het.

Afrikaanssprekende Getuies het die hele Nuwe Wêreld-vertaling in hulle taal vir die eerste keer in 2001 gekry. * Altesaam 62 000 kopieë van die Nuwe Wêreld-vertaling is al in Afrikaans gepubliseer en is deur meer as 7 470 Afrikaanssprekende Getuies van Jehovah regoor die wêreld gebruik. Maar hoekom is hierdie Bybelvertaling hersien? Wie het hierdie vertaling gepubliseer? Hoe kan jy seker wees dat die hersiene Nuwe Wêreld-vertaling betroubaar is? En watter bykomende kenmerke van hierdie hersiening sal jou help om “heeltemal bekwaam . . . , ten volle toegerus vir elke goeie werk” te wees? – 2 Timoteus 3:16, 17.

Hoekom is die vertaling hersien?

Omdat tale oor die jare verander, is dit nodig dat Bybelvertalings hersien moet word sodat mense die teks nog steeds kan verstaan. Min mense sal by die Bybel se boodskap baat vind as dit in verouderde taal geskryf is.

Jehovah God het seker gemaak dat elke boek van die Bybel geskryf word in ’n taal wat mense in hulle daaglikse lewe gebruik en verstaan. Die Nuwe Wêreld-Bybelvertaalkomitee het hierdie voorbeeld gevolg en ’n hersiene Engelse uitgawe van die Nuwe Wêreld-vertaling in Oktober 2013 vrygestel. Die voorwoord van hierdie uitgawe sê: “Daarom was dit ons doelwit om ’n vertaling voort te bring wat nie net getrou is aan die oorspronklike teks nie, maar wat ook duidelik is en maklik lees.”

Die oorspronklike Afrikaanse Nuwe Wêreld-vertaling is gebaseer op die New World Translation of the Holy Scriptures—With References wat in 1984 vrygestel is. Die hersiene Afrikaanse Bybel is ’n kombinasie van die baie veranderinge wat in die nuutste Engelse uitgawe gevind kan word, en dit is ’n bywerking van die Afrikaanse uitgawe sodat dit makliker is om te lees.

En vandat die oorspronklike Engelse uitgawe vrygestel is, het mense Hebreeus, Aramees en Grieks – die tale waarin die Bybel oorspronklik geskryf is – al hoe beter begin verstaan. Bybelmanuskripte is ontdek wat nie beskikbaar was toe die Engelse Nuwe Wêreld-vertaling oorspronklik gepubliseer was nie. Hierdie manuskripte help Bybelvertalers om vas te stel wat die regte betekenis van die oorspronklike Bybelteks is.

Daarom is van die bewoording in die teks aangepas op grond van wat geleerdes oor die algemeen as die mees egte weergawe van die oorspronklike geskrifte aanvaar. Byvoorbeeld, volgens party manuskripte sê Matteus 7:13: “Gaan in deur die nou poort, want wyd is die poort en breed is die pad wat na vernietiging lei.” In die vorige uitgawe van die Nuwe Wêreld-vertaling is die frase “is die poort” nie in die teks ingesluit nie. Maar nadat die manuskripte verder bestudeer is, is die gevolgtrekking gemaak dat die frase “is die poort” wel in die oorspronklike Bybelteks was. Daarom is dit in die hersiene uitgawe ingesluit. Daar is ’n aantal soortgelyke aanpassings. Maar hierdie aanpassings is klein, en nie een van hulle verander die basiese boodskap van God se Woord nie.

Volgens die verdere navorsing wat gedoen is, moet God se naam, Jehovah, ook op die volgende ses plekke in die Bybelteks verskyn: Rigters 19:18 en 1 Samuel 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. So nou verskyn God se naam, Jehovah, 7 216 keer in die Afrikaanse Nuwe Wêreld-vertaling, en dit sluit die 237 keer in dat dit in die Christelike Griekse Geskrifte verskyn.

Wie publiseer die vertaling?

Die Nuwe Wêreld-vertaling word gepubliseer deur die Wagtoring- Bybel- en Traktaatgenootskap, die wetlike liggaam wat Jehovah se Getuies verteenwoordig. Vir meer as ’n honderd jaar het Jehovah se Getuies Bybels regoor die wêreld versprei. Die oorspronklike Engelse weergawe is tussen 1950 en 1960 deur die Nuwe Wêreld-Bybelvertaalkomitee vrygestel. Die lede van die komitee wou nie persoonlike erkenning kry nie en het gevra dat hulle selfs ná hulle dood anoniem bly. – 1 Korintiërs 10:31.

In 2008 het die Bestuursliggaam van Jehovah se Getuies nog ’n groep broers aangestel om die Nuwe Wêreld-Bybelvertaalkomitee te vorm. Die komitee het onmiddellik begin om die Engelse teks te hersien, en hulle het in ag geneem hoe baie die Engelse taal verander het vandat die oorspronklike uitgawe vrygestel is. Hulle het ook mooi gekyk na die meer as 70 000 antwoorde wat die vertalers ontvang het wat die Nuwe Wêreld-vertaling in meer as 120 tale vertaal het.

Hoe is die Afrikaanse Bybel hersien?

Eers is ’n groep toegewyde Christene aangestel om as ’n vertaalspan te dien. Ondervinding het gewys dat die vertaling beter en meer gebalanseerd is as vertalers as ’n span saam werk, in plaas van op hulle eie (Spreuke 11:14). Elke lid van die span het alreeds ondervinding gehad wanneer dit kom by die vertaling van publikasies van Jehovah se Getuies. Die span het ook goeie opleiding ontvang oor die basiese beginsels van Bybelvertaling en oor die gebruik van die rekenaarprogramme wat spesiaal vir Bybelvertaling ontwerp is.

Die vertalers het ’n vertaalmetode gebruik wat ’n studie van Bybelse woorde kombineer met rekenaartegnologie. ’n Afdeling wat Vertaaldienste genoem word en wat in New York, V.S.A gebaseer is, het die vertalers gehelp. Die Bestuursliggaam van Jehovah se Getuies hou goed toesig oor Bybelvertaling deur middel van die Skryfkomitee. Maar hoe word hierdie werk gedoen?

Daar word vir die vertaalspan gesê om die Bybel te vertaal op ’n manier wat (1) akkuraat is en tog maklik verstaanbaar is vir gewone mense, (2) konsekwent is en (3) so letterlik is as wat die taal toelaat. Hoe doen hulle dit? Die vertaalspan begin deur te kyk na die Afrikaanse woorde en uitdrukkings wat in die vorige uitgawe van die Nuwe Wêreld-vertaling gebruik is. Die rekenaarprogram Watchtower Translation System vertoon verwante en sinonieme Bybelwoorde. Dit vertoon ook die oorspronklike Griekse of Hebreeuse woorde sodat die vertalers kan sien hoe daardie woorde op ander plekke vertaal is. Dit alles help die vertalers om die woorde en uitdrukkings te hersien wat in die Afrikaanse vertaling gebruik is. Terwyl die vertaalspan vers vir vers deur die teks werk, probeer hulle om Afrikaanse woorde te gebruik wat natuurlik is en wat maklik is om te verstaan.

Dit is duidelik dat vertaling meer behels as om net een stel woorde met ’n ander te vervang. Daar word baie moeite gedoen om seker te maak dat die Afrikaanse woorde wat gekies word, die regte skriftuurlike gedagte in die konteks oordra. Dit is duidelik dat daar baie hard gewerk is aan hierdie projek. Die Afrikaanse uitgawe van die Nuwe Wêreld-vertaling dra God se Woord oor op ’n manier wat nie net getrou is aan die oorspronklike teks nie, maar wat ook duidelik is en maklik is om te lees.

Ons spoor jou aan om die Nuwe Wêreld-vertaling van die Bybel self te ondersoek. Jy kan dit aanlyn of op die JW Library®-app lees, of jy kan ’n gedrukte kopie daarvan kry by die plaaslike gemeente van Jehovah se Getuies. Wanneer jy dit lees, kan jy vol vertroue wees dat die woorde van God akkuraat in jou taal vertaal is.

Kenmerke van die hersiene Nuwe Wêreld-vertaling

’n Inleiding tot God se Woord: Bevat Bybelverse wat 20 vrae oor basiese Bybelleringe beantwoord

Oorsig: Aan die begin van elke Bybelboek is daar ’n oorsig om jou te help om Bybelverslae maklik te vind. Hierdie kenmerk vervang die lopende opskrifte wat op elke bladsy van die vorige uitgawe verskyn het

Kruisverwysings: Nou sluit dit net dié in wat die nuttigste is vir die bediening

Voetnote: Gee alternatiewe vertalings, woord-vir-woord-vertalings en agtergrondinligting

Indeks van Bybelwoorde: Nou sluit dit net woorde en verse in wat die nuttigste is vir die predikings- en onderrigtingswerk

Woordelys: Gee kort definisies van honderde woorde wat in die Bybel gebruik word

Aanhangsel A: Beskryf aspekte van die nuwe hersiening, soos die styl, woorde wat verander het en die vertaling van God se naam

Aanhangsel B: Sluit 15 volkleurdele in met kaarte en diagramme

^ par. 4 Die Afrikaanse vertaling van die Christelike Griekse Geskrifte is in 1994 vrygestel.