Spring na inhoud

Hoe word die werk van Jehovah se Getuies gefinansier?

Hoe word die werk van Jehovah se Getuies gefinansier?

Ons predikingswerk word hoofsaaklik gefinansier deur vrywillige bydraes van Jehovah se Getuies. Geen kollektes word by ons vergaderinge opgeneem nie, en daar word nie tiendes gehef nie (Matteus 10:7, 8). Daar is eerder bydraebussies in ons vergaderplekke sodat enigiemand wat ’n bydrae wil gee, dit kan doen. Skenkers bly anoniem.

Een rede waarom ons ons uitgawes betreklik laag kan hou, is omdat ons nie geestelikes het wat ’n salaris verdien nie. Daarbenewens word Getuies nie betaal om van huis tot huis te gaan nie, en ons plekke van aanbidding is beskeie.

Enige bydraes wat na die takkantore van Jehovah se Getuies gestuur word, word gebruik om slagoffers van natuurrampe te help, om ons sendelinge en reisende bedienaars te onderhou, om ons plekke van aanbidding in ontwikkelende lande te help bou en om Bybels en ander Christelike publikasies te druk en te versend.

Elkeen besluit of hy of sy finansiële steun aan die plaaslike gemeente, ons wêreldwye werk of albei wil verleen. Elke gemeente stel gereeld finansiële verslae op waartoe gemeentelede toegang het.