Spring na inhoud

Hoe beskou Jehovah se Getuies opvoeding?

Hoe beskou Jehovah se Getuies opvoeding?

Ons baseer ons beskouing van opvoeding op die beginsels in die Bybel. Elke Getuie gebruik sy Bybelopgeleide gewete om te bepaal hoe om Bybelbeginsels soos die volgende toe te pas. *

 Opvoeding is belangrik

Opvoeding help ’n persoon om “praktiese wysheid en denkvermoë” te ontwikkel, eienskappe wat volgens die Bybel baie belangrik is (Spreuke 2:10, 11; 3:21, 22). En Jesus het vir sy volgelinge gesê om onderrigters te wees van die dinge wat hy hulle beveel het om te doen (Matteus 28:19, 20). Ons spoor ons lede dus aan en help hulle om ’n goeie opvoeding te hê. Dit sluit vaardighede in soos om goed te kan lees, te kan skryf en te kan kommunikeer, * sowel as om kennis te hê van ander godsdienste en kulture. – 1 Korintiërs 9:20-22; 1 Timoteus 4:13.

Regerings sien ook hoe belangrik opvoeding is en vereis dikwels dat jongmense primêre en sekondêre opvoeding ontvang. Ons gehoorsaam sulke wette, want die Bybel sê: “Laat elke siel onderdanig wees aan die hoër owerhede”, of regerings (Romeine 13:1). En ons moedig ook ons kinders aan om hard te werk op skool en hulle bes te doen, en nie net die minimum nie. * Want die Bybel sê: “Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.” – Kolossense 3:23, Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling.

Opvoeding help ons om vir ons gesinne te sorg. Die Bybel sê: “As iemand vir sy eie mense, en veral vir dié wat lede van sy huisgesin is, nie sorg nie, het hy die geloof verloën en is hy erger as ’n ongelowige” (1 Timoteus 5:8). Sekulêre opvoeding kan ons help om die heilige verpligting na te kom om na ons gesinne om te sien. The World Book Encyclopedia sê dat ’n belangrike doel van opvoeding is “om mense in staat te stel om produktiewe lede van die samelewing te word ... as werkers in die ekonomie”. Iemand wat vaardig is en ’n goeie opvoeding het, sal baie makliker en beter vir sy gesin kan sorg as iemand wat nie vaardighede of ’n basiese opvoeding het nie. – Spreuke 22:29.

Ouers sorg ook vir hulle kinders deur hulle voor te berei vir die lewe as ’n volwassene, en in hierdie verband is skoolopleiding uiters belangrik (2 Korintiërs 12:14). Ons moedig ouers aan om te sorg dat hulle kinders skoolopleiding kry, selfs al bly hulle in gebiede waar dit nie verniet is nie, waar dit moeilik is om te verkry of selfs teen die plaaslike kultuur is. * Ons gee ook praktiese voorstelle oor hoe ouers betrokke kan raak by hulle kinders se skoolopleiding. *

 ’n Objektiewe beskouing van opvoeding

Ons ondersoek opsies vir sekulêre opvoeding noukeurig. Die Bybel sê: “Iemand wat onervare is, glo elke woord, maar die skerpsinnige gee ag op sy voetstappe” (Spreuke 14:15). Ons pas hierdie beginsel toe deur die verskillende beskikbare opsies vir aanvullende (naskoolse) opleiding noukeurig te ondersoek en te bepaal hoeveel dit sal kos en hoe nuttig dit sal wees. Byvoorbeeld, dit kan dikwels baie waardevol wees om ’n beroep te leer, en die kursus hoef nie te lank te wees nie.

Geestelike opvoeding het groter waarde as sekulêre opvoeding. In teenstelling met sekulêre opvoeding, kry iemand wat geestelike opvoeding uit die Bybel ontvang, lewensreddende kennis van God af (Johannes 17:3). Die Bybel leer ’n mens ook sedelike waardes – ‘wat reg en regskapenheid is, die hele weg van wat goed is’ (Spreuke 2:9). Die apostel Paulus het opvoeding ontvang wat vergelyk kan word met hedendaagse universiteitsopleiding, en tog het hy “die oortreffende waarde van die kennis van Christus Jesus” erken (Filippense 3:8; Handelinge 22:3). Net so het baie van Jehovah se Getuies hoër onderwys ontvang, maar tog glo hulle dat hulle geestelike opvoeding groter waarde het. *

Geestelike opvoeding leer goeie sedelike waardes

 Hoër onderwys kan tot sedelike en geestelike gevare lei

’n Bybelspreuk sê: “Skerpsinnig is die een wat die rampspoed gesien en hom verberg het” (Spreuke 22:3). Jehovah se Getuies voel dat die omgewing op party universiteite of soortgelyke sentrums van hoër onderwys sedelike en geestelike gevare kan inhou. Daarom kies baie Getuies om nie hulleself of hulle kinders aan so ’n omgewing bloot te stel nie. Hulle voel dat verkeerde idees soos die volgende dikwels in sentrums van hoër onderwys bevorder word:

 • Verkeerde idee: Geld maak jou gelukkig en bied sekuriteit

  Hoër onderwys word dikwels gesien as die beste manier om ’n goed betaalde werk te kry, en daarom gaan al hoe meer studente universiteit toe net om meer geld te maak. Party hoop dat geld hulle gelukkig sal maak en sekuriteit sal bied, maar die Bybel wys dat dit nie waar is nie (Prediker 5:10). En nog belangriker, die Bybel leer ook dat ‘die liefde vir geld ’n wortel van allerhande skadelike dinge is’ en dat dit dikwels veroorsaak dat mense hulle geloof verloor (1 Timoteus 6:10). Jehovah se Getuies doen hulle bes om te keer dat hulle verstrik word deur “die bedrieglike krag van rykdom”. – Matteus 13:22.

 • Verkeerde idee: Hoër onderwys kan tot aansien en status lei

  Byvoorbeeld, Nika Gilauri, ’n voormalige eerste minister van Georgië, het die volgende geskryf in verband met die algemene beskouing in sy tuisland: “’n Universiteitsgraad is amper ’n verpligtende statussimbool in Georgië. ... [In die verlede] was jongmense wat nie ’n graad gekry het nie, ’n skande vir hulle gesinne.” * In teenstelling hiermee sê die Bybel dat ons nie status in hierdie wêreld moet soek nie. Jesus het vir die godsdiensleiers wat vir hulleself heerlikheid gesoek het, gesê: “Hoe kan julle glo, wanneer julle heerlikheid van mekaar aanneem?” (Johannes 5:44). Die universiteit is ’n omgewing waarin ’n trotse houding gevoed kan word, en dit is iets wat God haat. – Spreuke 6:16, 17; 1 Petrus 5:5.

 • Verkeerde idee: Elke persoon moet self besluit wat reg en verkeerd is

  Jehovah se Getuies aanvaar God se standaarde van wat reg en verkeerd is (Jesaja 5:20). Maar volgens ’n artikel wat gepubliseer is in die Journal of Alcohol and Drug Education lei groepsdruk op universiteite daartoe dat baie studente “besluite neem wat in teenstelling is met hulle kennis van wat reg en verkeerd is”. * Dit stem ooreen met die Bybelbeginsel: “Slegte omgang bederf nuttige gewoontes” (1 Korintiërs 15:33). In die universiteitsomgewing is dinge wat God veroordeel, soos dronkenskap, dwelmmisbruik en seks buite die huwelik, algemeen en word dit selfs aangemoedig. – 1 Korintiërs 6:9, 10; 2 Korintiërs 7:1.

 • Verkeerde idee: Hoër onderwys is die beste manier om die wêreld te verbeter

  Ons besef dat baie mense hoër onderwys najaag, nie om geld te maak, aansien te verkry of ’n onsedelike lewe te lei nie, maar om hulleself en die wêreld te verbeter. Dit is goeie doelwitte, maar Jehovah se Getuies soek die oplossing êrens anders. Soos Jesus, glo ons dat God se Koninkryk die enigste hoop is op ’n beter wêreld (Matteus 6:9, 10). Maar dit beteken nie dat ons net sit en wag vir die Koninkryk om die wêreld se probleme op te los nie. Soos Jesus, verkondig ons eerder “hierdie goeie nuus van die koninkryk” regoor die aarde en help ons elke jaar honderdduisende mense om hulle lewens te verbeter. *Matteus 24:14.

^ par. 2 Jong Getuies wat nog by die huis woon, gehoorsaam hulle ouers se wense in verband met opvoeding, solank dit nie teen God se wette is nie. – Kolossense 3:20.

^ par. 8 Ons het dus meer as 11 miljoen publikasies gepubliseer om mense te help lees en skryf, soos die brosjure Lê jou toe op lees en skryf. En regoor die wêreld hou ons gratis lees-en-skryf-klasse in 120 tale. Tussen 2003 en 2017 het ons ongeveer 70 000 mense geleer lees en skryf.

^ par. 9 Sien die artikel “Moet ek skool verlaat?

^ par. 11 Ons moedig ouers byvoorbeeld aan om hulle seuns en dogters skool toe te stuur. Sien die artikel “Moet my kind skool toe gaan?” in Die Wagtoring van 15 Maart 2003.

^ par. 14 Sien die deel op jw.org “Beskouings oor die oorsprong van lewe”.

^ par. 20 Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004​—2012, bladsy 170.

^ par. 22 Deel 61, Nr. 1, April 2017, bladsy 72.

^ par. 24 Sien die deel op jw.org “Die Bybel verander lewens” vir werklike voorbeelde van hoe die krag van God se Woord en die Koninkryksboodskap mense se lewens verander het.