Spring na inhoud

Hoeveel Jehovah se Getuies is daar regoor die wêreld?

Hoeveel Jehovah se Getuies is daar regoor die wêreld?

Rapport vir die 2020-diensjaar *

Getal Getuies regoor die wêreld

8 695 808

Gemeentes

120 387

Lande waar Jehovah se Getuies preek

240

Wanneer tel julle iemand as ’n lid?

Ons tel slegs iemand as een van Jehovah se Getuies as hy die goeie nuus van God se Koninkryk elke maand verkondig (Matteus 24:14). Dit sluit diegene in wat as Getuies gedoop is, sowel as diegene wat kwalifiseer om die predikingswerk te doen, al is hulle nog nie gedoop nie.

Moet ’n mens geld skenk om ’n lid te wees?

Nee. Donasies bepaal nie of iemand as ’n Getuie getel word en of iemand enige spesifieke toewysing of voorreg in ons organisasie het nie (Handelinge 8:18-20). Trouens, die meeste donasies word anoniem gemaak. Elke Getuie gee van sy tyd, energie en middele vir ons wêreldwye werk volgens sy eie begeerte en omstandighede. — 2 Korintiërs 9:7.

Hoe weet julle hoeveel Getuies aan die predikingswerk deelneem?

Getuies rapporteer hulle bedrywighede in die predikingswerk elke maand aan hulle plaaslike gemeente. Hierdie rapport word vrywillig ingedien.

Gemeentelike rapporte word in tabelle gerangskik en die totale word na die plaaslike takkantoor gestuur. Die takkantoor stuur die totale van elke land of gebied na ons wêreldhoofkwartier.

Aan die einde van elke diensjaar * word die verkondigerhoogtepunt van elke land gedurende daardie jaar vasgestel. Hierdie syfers word bymekaargetel om vas te stel hoeveel Getuies daar regoor die wêreld is. Gedetailleerde rapporte vir elke land word in die afdeling “Regoor die wêreld” op ons webwerf gepubliseer. Hierdie verslae moedig ons aan, net soos soortgelyke verslae die vroeë Christene aangemoedig het. — Handelinge 2:41; 4:4; 15:3.

Word persone wat met julle organisasie assosieer maar nie preek nie, as lidmate getel?

Hierdie persone word nie ingesluit onder die getal Getuies nie, maar hulle is welkom in ons gemeentes. Die meeste van hulle woon die jaarlikse Herdenking van Christus se dood by. Ons kan dus rofweg bepaal hoeveel hulle is deur te kyk na die verskil tussen die bywoningsyfer van hierdie vergadering en die getal Getuies. In 2020 het 17 844 773 die Gedenkmaal bygewoon.

Baie wat nie ons vergaderinge bywoon nie, vind baat by ons gratis tuisbybelstudieprogram. Gedurende 2020 het ons elke maand gemiddeld 7 705 765 Bybelstudies gehou, waarvan party met verskillende mense op dieselfde tyd gehou is.

Waarom is die regering se sensussyfers vir die getal Getuies hoër as julle syfers?

Die regering se sensusburo’s stel dikwels hulle syfers vas deur mense te vra aan watter godsdiensgroep hulle behoort. Byvoorbeeld, die Amerikaanse Sensusburo sê dat hulle in hulle opnames “wou vasstel of die respondente hulle as aanhangers van ’n godsdiensgemeenskap beskou” en het bygevoeg dat die syfers “subjektief eerder as objektief is”. In teenstelling hiermee tel ons slegs iemand as een van Jehovah se Getuies as hy vir ander preek en hierdie bedrywighede rapporteer en nie diegene wat net sê dat hulle Getuies is nie.

^ par. 2 ’n Diensjaar is van 1 September tot 31 Augustus van die volgende kalenderjaar. Byvoorbeeld, die 2015-diensjaar was van 1 September 2014 tot 31 Augustus 2015.

^ par. 16 ’n Diensjaar is van 1 September tot 31 Augustus van die volgende kalenderjaar. Byvoorbeeld, die 2015-diensjaar was van 1 September 2014 tot 31 Augustus 2015.