Spring na inhoud

Wie was Kain se vrou?

Wie was Kain se vrou?

Die Bybel se antwoord

 Kain, die oudste kind van die eerste mensepaar, het met een van sy susters of met ’n ander vroulike familielid getrou. Dit is die gevolgtrekking wat ’n mens maak as jy kyk na wat die Bybel oor Kain en sy familie sê.

Feite oor Kain en sy familie

  •   Alle mense kom van Adam en Eva af. God “het uit een mens [Adam] elke nasie van die mense gemaak om op die hele oppervlak van die aarde te woon” (Handelinge 17:26). Adam se vrou, Eva, het ‘die moeder geword van almal wat lewe’ (Genesis 3:20). Daarom moes Kain met iemand getrou het wat ook ’n nakomeling van Adam en Eva was.

  •   Eva het eers vir Kain en sy broer Abel gehad, maar sy het nog ander kinders gehad (Genesis 4:1, 2). Toe Kain verban is omdat hy sy broer doodgemaak het, het hy gekla: “Enigiemand wat my vind, sal my vir seker doodmaak” (Genesis 4:14). Vir wie was Kain bang? Die Bybel sê dat Adam “die vader van seuns en dogters geword” het (Genesis 5:4). Dit is duidelik dat Kain vir hierdie ander nakomelinge van Adam en Eva bang was.

  •   Aan die begin van die mensegeskiedenis was huwelike tussen familielede niks ongewoons nie. Die getroue man Abraham het byvoorbeeld met sy halfsuster getrou (Genesis 20:12). Eers eeue ná Kain se tyd, toe die Mosaïese Wet opgeteken is, is sulke huwelike verbied (Levitikus 18:9, 12, 13). Blykbaar het ’n huwelik tussen onmiddellike familielede in daardie tyd nie dieselfde genetiese gevare vir hulle kinders ingehou as wat vandag die geval is nie.

  •   Volgens die Bybel is die verslag van Adam, Eva en hulle familie geskiedkundig akkuraat. Breedvoerige geslagsregisters wat tot by Adam teruggaan, is nie net opgeteken in die boek Genesis, wat deur Moses geskryf is, nie. Dit kom ook voor in die boeke wat die geskiedkundiges Esra en Lukas geskryf het (Genesis 5:3-5; 1 Kronieke 1:1-4; Lukas 3:38). Bybelskrywers verwys na die verhaal van Kain as geskiedkundig.—Hebreërs 11:4; 1 Johannes 3:12; Judas 11.