Spring na inhoud

Wat is vergifnis?

Wat is vergifnis?

Die Bybel se antwoord

Om te vergewe, beteken om ’n oortreding te verskoon. In die Bybel beteken die Griekse woord wat met “vergifnis” vertaal word, letterlik “om te laat vaar”, soos wanneer iemand nie daarop aandring dat skuld afbetaal word nie. Jesus het hierdie vergelyking gebruik toe hy sy volgelinge leer bid het: “Vergewe ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat by ons in die skuld is” (Lukas 11:4). Jesus het ook in sy gelykenis van die onbarmhartige slaaf vergifnis met die kwytskelding van skuld vergelyk.—Matteus 18:23-35.

Ons vergewe ander wanneer ons gegriefdheid laat vaar en nie daarop aandring om vergoed te word vir die pyn of verlies wat ons gely het nie. Die Bybel leer dat onselfsugtige liefde die grondslag is vir ware vergifnis, want liefde “hou nie boek van die kwaad nie”.—1 Korintiërs 13:4, 5.

Wat vergifnis nie beteken nie

 • Om die oortreding te regverdig. Die Bybel veroordeel in werklikheid diegene wat beweer dat slegte dade onskadelik of aanvaarbaar is.—Jesaja 5:20.

 • Om voor te gee dat die oortreding nooit gebeur het nie. God het koning Dawid se ernstige sondes vergewe, maar hy het Dawid nie teen die gevolge van sy dade beskerm nie. God het Dawid se sondes selfs laat opteken sodat ons vandag daarvan weet.—2 Samuel 12:9-13.

 • Om toe te laat dat ander van jou misbruik maak. Gestel byvoorbeeld dat jy aan iemand geld leen, maar dat hy dit mors en jou dan nie kan terugbetaal soos hy belowe het nie. Hy is baie jammer en vra om verskoning. Jy kan besluit om hom te vergewe deur enige gegriefdheid te laat vaar, die saak nie oor en oor op te haal nie en die skuld dalk selfs heeltemal te kanselleer. Maar jy sal dalk ook besluit om nie nog geld aan hom te leen nie.—Psalm 37:21; Spreuke 14:15; 22:3; Galasiërs 6:7.

 • Om ’n oortreding sonder grondige rede te verskoon. God vergewe nie mense wat hulle skuldig maak aan moedswillige sonde en wat weier om hulle foute te erken, hulle weë te verander en om verskoning te vra nie (Spreuke 28:13; Handelinge 26:20; Hebreërs 10:26). Sulke onberouvolles word God se vyande, en hy vereis nie dat ons diegene moet vergewe wat nie deur hom vergewe is nie.—Psalm 139:21, 22.

  Sê nou jy is die slagoffer van wrede mishandeling deur iemand wat nie om verskoning wil vra nie of selfs weier om te erken wat hy gedoen het? Die Bybel sê: “Laat staan die toorn en laat vaar die woede” (Psalm 37:8). Jy kan weier om deur woede oorheers te word, hoewel jy nie die oortreding verskoon nie. Vertrou dat God die persoon tot verantwoording sal roep (Hebreërs 10:30, 31). Jy kan ook vertroosting put uit die wete dat God ’n tyd sal bring wanneer vandag se pyn en droefheid iets van die verlede sal wees.—Jesaja 65:17; Openbaring 21:4.

 • Om elke vermeende oortreding te “vergewe”. In plaas daarvan om ’n sogenaamde oortreder te vergewe, moet ons dalk soms erken dat ons in die eerste plek geen grondige rede gehad het om aanstoot te neem nie. Die Bybel sê: “Moenie gou kwaad word nie: dit is ’n dwaas wat gou kwaad word.”—Prediker 7:9, Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling.

Hoe om iemand te vergewe

 1. Onthou wat vergifnis behels. Jy keur nie die oortreding goed of maak asof dit nooit gebeur het nie—jy laat dit eenvoudig net vaar.

 2. Dink na oor die voordele wat vergifnis inhou. Om woede en gegriefdheid te laat vaar, kan jou help om kalm te bly, om jou gesondheid te verbeter en om gelukkiger te wees (Spreuke 14:30; Matteus 5:9). Wat selfs belangriker is, is dat God jou sondes sal vergewe as jy ander se sondes vergewe.—Matteus 6:14, 15.

 3. Betoon empatie. Ons almal is onvolmaak (Jakobus 3:2). Net soos ons vergewe wil word, moet ons ook ander se oortredings vergewe.—Matteus 7:12.

 4. Wees redelik. Wanneer ons oor iets kleins ontsteld is, kan ons die Bybel se raad toepas: “Hou aan om mekaar te verdra.”—Kolossense 3:13.

 5. Tree gou op. Probeer om so gou as moontlik te vergewe, en om nie toe te laat dat jou woede jou verteer nie.—Efesiërs 4:26, 27.