Spring na inhoud

Wat is die teken van die “laaste dae” of “die tyd van die einde”?

Wat is die teken van die “laaste dae” of “die tyd van die einde”?

Die Bybel se antwoord

Die Bybel beskryf gebeure en toestande wat “die voleinding van die [huidige] stelsel van dinge”, of “die einde van hierdie wêreld”, sou kenmerk (Matteus 24:3, Nuwe Afrikaanse Bybelvertaling). Die Bybel noem hierdie tydperk “die laaste dae” en die “tyd van die einde” (2 Timoteus 3:1; Daniël 8:19). Hier volg ’n paar profesieë wat uitstaande kenmerke oor die laaste dae bevat:

 • Oorlog op groot skaal.—Matteus 24:7; Openbaring 6:4.

 • Hongersnood.—Matteus 24:7; Openbaring 6:5, 6.

 • Groot aardbewings.—Lukas 21:11.

 • Pessiektes.—Lukas 21:11.

 • ’n Toename in misdaad.—Matteus 24:12.

 • Die aarde word deur die mensdom verderf.—Openbaring 11:18.

 • Mense se gesindhede word al hoe slegter, soos gesien kan word uit die talle wat “ondankbaar, dislojaal [en] nie bereid tot enige ooreenkoms [is] nie” en wat “kwaadsprekers, sonder selfbeheersing, wreedaardig, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, eiesinnig, opgeblase van trots” is.—2 Timoteus 3:1-4.

 • Gesinne verbrokkel weens ’n gebrek aan “natuurlike geneentheid” en kinders wat “ongehoorsaam aan ouers” is.—2 Timoteus 3:2, 3.

 • Die meeste mense se liefde vir God verkoel.—Matteus 24:12.

 • ’n Merkwaardige vertoon van godsdienshuigelary.—2 Timoteus 3:5.

 • Bybelprofesieë, insluitende dié oor die laaste dae, word beter verstaan.—Daniël 12:4.

 • Die goeie nuus van die Koninkryk word wêreldwyd verkondig.—Matteus 24:14.

 • Algemene onverskilligheid en selfs ’n gespot oor die bewyse dat die einde naby is.—Matteus 24:37-39; 2 Petrus 3:3, 4.

 • Die gelyktydige vervulling van al hierdie profesieë, nie net ’n paar of die meeste daarvan nie.—Matteus 24:33.

Lewe ons in “die laaste dae”?

Ja. Wêreldtoestande en Bybelchronologie toon dat die laaste dae in 1914 begin het. God se Koninkryk het toe in die hemel begin regeer. Een van die eerste dinge wat die Koninkryk bereik het, was om Satan en sy demone uit die hemel te werp en hulle tot die aarde te beperk (Openbaring 12:7-12). Satan se invloed op die mensdom kan gesien word in die talle slegte gesindhede en dade wat die laaste dae “kritieke tye [maak] wat moeilik is om deur te kom”.—2 Timoteus 3:1.