Spring na inhoud

Wat is die skarlakenkleurige dier in Openbaring 17?

Wat is die skarlakenkleurige dier in Openbaring 17?

Die Bybel se antwoord

 Die skarlakenkleurige dier wat in Openbaring hoofstuk 17 beskryf word, stel ’n organisasie voor waarvan die doel is om die nasies van die wêreld te verenig en te verteenwoordig. Dit was eers die Volkebond en is nou die Verenigde Nasies.

Sleutels wat ons help om die skarlakenkleurige dier te identifiseer

 1.   ’n Politieke organisasie. Die skarlakenkleurige dier het “sewe koppe” wat volgens Openbaring “sewe berge” en “sewe konings”, of moondhede, voorstel (Openbaring 17:​9, 10). Berge en diere word in die Bybel gebruik om regerings af te beeld.​—Jeremia 51:24, 25; Daniël 2:​44, 45; 7:​17, 23.

 2.   ’n Afbeelding van die wêreldwye politieke stelsel. Die skarlakenkleurige dier is soortgelyk aan die dier met sewe koppe in Openbaring hoofstuk 13, wat die wêreldwye politieke stelsel voorstel. Albei hierdie diere het sewe koppe, tien horings en lasterlike name (Openbaring 13:1; 17:3). Hierdie ooreenkomste is te opvallend om net ’n toeval te wees. Die skarlakenkleurige dier is ’n beeld, of voorstelling, van die wêreldwye politieke stelsel.​—Openbaring 13:15.

 3.   Mag van ander heerskappye. Die skarlakenkleurige dier “spruit uit” of het sy bestaan te danke aan ander heersende moondhede.​—Openbaring 17:11,17.

 4.   Bande met godsdiens. Babilon die Grote, die wêreld se valse godsdienste as ’n groep, sit op die skarlakenkleurige dier, wat toon dat die dier deur godsdiensgroepe beïnvloed word.​—Openbaring 17:3-5.

 5.   Doen God oneer aan. Die dier is “vol lasterlike name”.​—Openbaring 17:3.

 6.   Tydelik onbedrywig. Die skarlakenkleurige dier sou ’n ruk lank in “die afgrond”, a dit wil sê onbedrywig, wees maar sou weer daaruit opkom.​—Openbaring 17:8.

’n Bybelprofesie word vervul

 Kyk hoe die Verenigde Nasies en sy voorganger, die Volkebond, die Bybelprofesie oor die skarlakenkleurige dier vervul het.

 1.   ’n Politieke organisasie. Die Verenigde Nasies ondersteun die politieke stelsel deur “die soewereine gelykheid van al sy Lede” b te handhaaf.

 2.   ’n Afbeelding van die wêreldwye politieke stelsel. In 2011 het die 193ste lidland by die Verenigde Nasies aangesluit. Hulle beweer dus dat hulle die oorgrote meerderheid van nasies en volke in die wêreld verteenwoordig.

 3.   Mag van ander heerskappye. Die Verenigde Nasies het sy bestaan te danke aan sy lidlande en het slegs soveel mag en gesag as wat hulle daaraan verleen.

 4.   Bande met godsdiens. Die Volkebond sowel as die Verenigde Nasies is nog altyd deur die wêreld se godsdienste ondersteun. c

 5.   Doen God oneer aan. Die Verenigde Nasies is gestig “om internasionale vrede en veiligheid te handhaaf”. d Hierdie doel klink dalk prysenswaardig, maar die VN doen God eintlik oneer aan deur te beweer dat dit iets sal doen wat God sê slegs sy Koninkryk sal doen.​—Psalm 46:9; Daniël 2:​44.

 6.   Tydelik onbedrywig. Die Volkebond, wat net ná die Eerste Wêreldoorlog gestig is om vrede te handhaaf, kon nie wêreldoorlog verhoed nie. Dit het in 1939 ophou bestaan toe die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het. In 1945, toe die Tweede Wêreldoorlog geëindig het, is die Verenigde Nasies gestig. Hulle doelwitte, metodes en struktuur stem baie met dié van die Volkebond ooreen.

a Volgens Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words beskryf die Griekse woord wat met “afgrond” vertaal word “’n onmeetbare diepte”. Die King James Version vertaal dit as “bodemlose put”. In die Bybel verwys dit na ’n plek of toestand van gevangenskap en algehele onbedrywigheid.

b Sien Artikel 2 van die Handves van die Verenigde Nasies.

c Byvoorbeeld, in 1918 het ’n raad wat talle Protestantse kerke in Amerika verteenwoordig, verklaar dat die Volkebond “die politieke beliggaming van die Koninkryk van God op aarde” is. In 1965 het verteenwoordigers van Boeddhisme, Katolisisme, Oosters-Ortodoksie, Hindoeïsme, Islam, Judaïsme en Protestantisme in San Francisco bymekaargekom om hulle ondersteuning vir die Verenigde Nasies te wys en daarvoor te bid. En in 1979 het pous Johannes-Paulus II sy hoop uitgespreek dat die VN “altyd die vernaamste forum vir vrede en geregtigheid sal bly”.

d Sien Artikel 1 van die Handves van die Verenigde Nasies.