Spring na inhoud

Is reïnkarnasie ’n Bybellering?

Is reïnkarnasie ’n Bybellering?

Die Bybel se antwoord

Nee, dit is nie. Nie die woord “reïnkarnasie” of die idee kom in die Bybel voor nie. Die opvatting van reïnkarnasie is gebaseer op die leerstelling van die onsterflikheid van die siel. * Maar die Bybel leer dat die siel die hele persoon is, en daarom is dit sterflik (Genesis 2:7, voetnoot in NW; Esegiël 18:4). Wanneer ’n persoon sterf, hou hy op om te bestaan.—Genesis 3:19; Prediker 9:5, 6.

Wat is die verskil tussen reïnkarnasie en die opstanding?

Die Bybel se lering van die opstanding is nie gebaseer op die onsterflikheid van die siel nie. In die opstanding sal mense wat gesterf het, weer lewendig gemaak word deur middel van God se krag (Matteus 22:23, 29; Handelinge 24:15). Die opstanding bied die positiewe hoop om terug te kom na ’n nuwe aarde met die vooruitsig om nooit weer te sterf nie.—2 Petrus 3:13; Openbaring 21:3, 4.

Wanopvattings oor reïnkarnasie en die Bybel

Wanopvatting: Die Bybel sê dat die profeet Elia gereïnkarneer is as Johannes die Doper.

Feit: God het voorspel: “Ek stuur vir julle die profeet Elia”, en Jesus het getoon dat Johannes die Doper hierdie profesie vervul het (Maleagi 4:5, 6; Matteus 11:13, 14). Maar dit beteken nie dat Elia gereïnkarneer is as Johannes die Doper nie. Johannes het self gesê dat hy nie Elia is nie (Johannes 1:21). Johannes het eerder ’n werk soortgelyk aan Elia s’n gedoen en God se boodskap verkondig wat gesê het dat mense berou moet toon (1 Konings 18:36, 37; Matteus 3:1). Johannes was ook “sterk en kragtig soos die profeet Elia”.—Lukas 1:13-17, Good News Translation.

Wanopvatting: Wanneer die Bybel sê dat iemand gereïnkarneer is, beteken dit dat hy “weer gebore” word.

Feit: Die Bybel wys dat iemand wat weer gebore word, ’n geestelike hergeboorte ondergaan terwyl hy nog lewe (Johannes 1:12, 13). Hierdie hergeboorte is nie ’n onvermydelike gevolg van dade van die verlede nie; dit is eerder ’n seëning van God wat dié wat dit ontvang ’n unieke hoop vir die toekoms gee.—Johannes 3:3; 1 Petrus 1:3, 4.

^ par. 3 Die opvatting van reïnkarnasie en die onsterflikheid van die siel kan na eertydse Babilon teruggevoer word. Later het Indiese filosowe die leerstelling van Karma saamgestel. Volgens die Britannica Encyclopedia of World Religions is Karma “die wet van oorsaak en gevolg, wat sê dat die dinge wat ’n mens in jou huidige lewe doen, ’n uitwerking sal hê op jou volgende lewe”.—Bladsy 913.