Spring na inhoud

Hoe kan ek met my onderwyser oor die weg kom?

Hoe kan ek met my onderwyser oor die weg kom?

Stop en dink!

Kyk na Rachel se ondervinding. Rachel het gewoonlik A’s en B’s op haar rapport gekry. Maar toe sy in Graad 7 kom, het dinge verander. “My onderwyser het alles in sy vermoë gedoen om my in sy vak te laat druip,” sê Rachel. Wat was die probleem? Die onderwyser het Rachel sowel as haar ma duidelik laat verstaan dat hy nie van hulle godsdiens hou nie.

Onderwysers is soos trapklippe wat jou kan help om van onkunde na geletterdheid oor te gaan, maar jy moet jou inspan

Wat het gebeur? Rachel sê: “Elke keer wanneer dit duidelik was dat ek lae punte gekry het as gevolg van die onderwyser se vooroordeel, het my ma saam met my gekom om die saak met hom te bespreek. Hy het uiteindelik opgehou om die lewe vir my moeilik te maak.

As jy iets soortgelyks ondervind, moet jy die moed hê om met jou ouers daaroor te praat. Hulle sal ongetwyfeld met die onderwyser en moontlik die skoolraad wil praat om ’n oplossing te probeer vind.

Daar is natuurlik nie ’n eenvoudige oplossing vir elke probleem nie. Soms moet jy net vasbyt (Romeine 12:17, 18). “Een van my onderwysers het ’n slegte gesindheid teenoor sy leerders gehad,” sê Tanya. “Hy het ons dikwels beledig en gesê ons is dom. In die begin het hy my laat huil, maar ek het geleer om sy beledigings nie persoonlik op te neem nie. Ek het op my werk gekonsentreer en my in sy klas besig gehou. Gevolglik het hy my nie veel gepla nie, en ek was een van die min leerders wat goeie punte gekry het. Twee jaar later is daardie onderwyser afgedank.

Die slotsom: As jy leer hoe om ’n moeilike onderwyser te hanteer, sal jy ’n waardevolle lewensvaardigheid verkry—een wat jou goed te pas sal kom as jy eendag ’n moeilike baas het (1 Petrus 2:18). Jy sal ook leer om goeie onderwysers te waardeer.