Spring na inhoud

Ou verslae wys waar ’n Israelitiese stam gebly het

Ou verslae wys waar ’n Israelitiese stam gebly het

Die Bybel sê dat die Israeliete die Beloofde Land onder hulle stamme verdeel het. Tien families van die stam Manasse het landstreke aan die westekant van die Jordaan gekry, weg van die res van die stam (Josua 17:1-6). Is daar argeologiese bewyse dat dit gebeur het?

In 1910 is ’n versameling potskerwe met geskrifte daarop in Samaria gevind. Hierdie potskerwe, of ostraka, het verslae bevat wat in Hebreeus geskryf is. Hierdie verslae wys dat luukse goedere – insluitende wyn en skoonheidsolie – by die koninklike paleis in die hoofstad afgelewer is. Daar is altesaam 102 ostraka van die agtste eeu VHJ gevind, maar net 63 van hulle is duidelik leesbaar. Maar wanneer die inligting op al hierdie stukke saamgesit word, sien ’n mens datums asook die name van families. Dit wys ook wie die goedere gestuur het en wie dit ontvang het.

Interessant genoeg behoort al die families in die Samaria-ostraka aan die stam Manasse. Volgens die NIV Archaeological Study Bible bewys dit, saam met wat die Bybel sê, waar die families van Manasse gebly het.

Hierdie inskrywing identifiseer ’n vrou met die naam Noag wat ’n afstammeling van Manasse was

Die Samaria-ostraka bevestig ook die akkuraatheid van die Bybelskrywer Amos, wat oor die ryk mense van daardie era gesê het: Hulle drink ‘bakke vol wyn en salf hulle met die keurigste olies’ (Amos 6:1, 6). Die Samaria-ostraka bevestig dat hierdie items beslis ingevoer is na die deel van die land waar die tien families van Manasse gebly het.