Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Voorgestelde aanbiedings

Voorgestelde aanbiedings

DIE WAGTORING

Vraag: Bestaan engele regtig?

Teks: Ps 103:20

Aanbod: Hierdie tydskrif bespreek wat die Bybel sê oor engele en watter invloed hulle nou op ons lewe het.

LEER DIE WAARHEID AAN ANDER

Vraag: Dink jy dat die wetenskap die Bybel verkeerd bewys?

Teks: Jes 40:22

Waarheid: Die Bybel is akkuraat wanneer dit oor die wetenskap praat.

UITNODIGING NA GEMEENTELIKE VERGADERINGE (inv)

Aanbod: Ek wil jou graag na ’n gratis Bybeltoespraak nooi. Dit sal by die plaaslike Koninkryksaal, ons plek van aanbidding, gehou word. [Gee vir die persoon die uitnodiging. Wys waar en wanneer die vergadering oor die naweek gehou word en noem ook die tema van die openbare toespraak.]

Vraag: Was jy al by ’n Koninkryksaal? [As dit gepas is, wys die video Wat gebeur by ’n Koninkryksaal?]

BEREI JOU EIE AANBIEDING VOOR

Gebruik die voorbeelde om jou eie aanbieding voor te berei.