Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Voorgestelde aanbiedings

Voorgestelde aanbiedings

DIE WAGTORING

Vraag: Dink jy dat hierdie woorde ooit waar sal word?

Teks: Op 21:3, 4

Aanbod: Hierdie Wagtoring bespreek hoe God dié belofte sal vervul en wat dit vir jou kan beteken.

DIE WAGTORING (agterblad)

Vraag: Kyk asseblief na hierdie vraag. [Vestig die aandag op die eerste vraag en moontlike antwoorde in die artikel op bladsy 16.] Wat dink jy?

Teks: Ps 83:18

Aanbod: Hierdie artikel bespreek wat die Bybel nog oor God se naam sê.

LEER BYBEL

Vraag: Party mense dink dat God in beheer van die wêreld is. Maar het jy geweet dat die Bybel nie so sê nie?

Teks: 1Jo 5:19

Aanbod: Hierdie boek verduidelik wat die Bybel werklik oor hierdie onderwerp en baie ander onderwerpe leer.

BEREI JOU EIE AANBIEDING VOOR

Gebruik die voorbeelde om jou eie aanbiedings voor te berei.