Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 DIE CHRISTELIKE LEWENSWYSE

“O Jehovah, . . . in u het ek my vertroue gestel”

“O Jehovah, . . . in u het ek my vertroue gestel”

Ons moet in goeie tye en slegte tye ons vertroue in Jehovah stel (Ps 25:1, 2). In die agtste eeu VHJ het die Jode in Juda voor ’n krisis te staan gekom wat hulle vertroue in God getoets het. Ons kan baie lesse hieruit leer (Ro 15:4). Kyk na die video “O Jehovah, . . . in u het ek my vertroue gestel”. Hoe sal jy die volgende vrae beantwoord?

  1. Voor watter krisis het Hiskia te staan gekom?

  2. Hoe het Hiskia die beginsel in Spreuke 22:3 toegepas toe die Assiriërs die stad wou aanval?

  3. Hoekom het Hiskia geweier om die stad aan die Assiriërs oor te gee of ’n ooreenkoms met Egipte aan te gaan?

  4. Hoe het Hiskia ’n goeie voorbeeld vir Christene gestel?

  5. Watter situasies toets vandag ons vertroue in Jehovah?

In watter situasies kan jy meer vertroue in Jehovah toon? Skryf ’n paar neer.