Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Voorgestelde aanbiedings

Voorgestelde aanbiedings

ONTWAAK!

Vraag: Hoe kan ons ons tyd op ’n gebalanseerde manier gebruik?

Teks: Pr 4:6

Aanbod: Hierdie Ontwaak! gee praktiese voorstelle oor ons prioriteite.

LEER DIE WAARHEID AAN ANDER

Vraag: Hoekom is die mens hier op aarde?

Teks: Ps 37:29

Waarheid: God het mense gemaak om vir ewig op die aarde te lewe.

GOEIE NUUS WAT VAN GOD KOM! (fg)

Vraag: Waar dink jy kan ’n mens goeie nuus kry? [Speel die video Wil jy graag goeie nuus hoor?]

Teks: Jes 52:7

Aanbod: Hierdie brosjure gee vir ons “goeie nuus van iets beters” omdat dit ’n boodskap uit die Bybel bevat.

BEREI JOU EIE AANBIEDING VOOR

Gebruik die voorbeelde om jou eie aanbieding voor te berei.