Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Antwoorde op Bybelvrae

Antwoorde op Bybelvrae

Waarom bevat die Bybel profesieë?

Waarom beskryf die bybel die gebeure van ons tyd?—Lukas 21:10, 11.

Die Bybel bevat talle gedetailleerde profesieë. Geen mens kan die toekoms akkuraat voorspel nie. Daarom voorsien die vervulling van Bybelprofesieë oortuigende bewyse dat die Bybel God se Woord is.—Lees Josua 23:14; 2 Petrus 1:20, 21.

Bybelprofesieë wat alreeds vervul is, gee ons ’n stewige grondslag vir geloof in God (Hebreërs 11:1). Dit verseker ons ook dat God se beloftes van ’n beter toekoms bewaarheid sal word. Bybelprofesieë gee ons dus ’n betroubare hoop.—Lees Psalm 37:29; Romeine 15:4.

Hoe help Bybelprofesieë ons?

Sommige profesieë waarsku God se knegte dat hulle moet optree. Byvoorbeeld, toe eerste-eeuse Christene die vervulling van sekere profesieë gesien het, het hulle Jerusalem verlaat. Later, toe die stad vernietig is omdat die meeste mense Jesus verwerp het, was die Christene ver daarvandaan op ’n veilige plek.—Lees Lukas 21:20-22.

In ons dag toon vervulde profesieë dat God se Koninkryk binnekort ’n einde aan mensekoninkryke en -regerings sal maak (Daniël 2:44; Lukas 21:31). Dit is dus dringend dat elkeen nou optree om die goedkeuring te verkry van God se aangestelde Koning, Jesus Christus.—Lees Lukas 21:34-36.