Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 VOORBLADONDERWERP | BESTAAN SATAN WERKLIK?

Is Satan net ’n simbool van boosheid?

Is Satan net ’n simbool van boosheid?

Dit is redelik maklik om te sê dat die Satan van wie ons in die Bybel lees, bloot ’n simbool van alle boosheid is. Maar is dit werklik wat die Bybel leer? Indien wel, waarom sê die Bybel dan dat Satan met Jesus Christus en selfs met God die Almagtige gepraat het? Kyk na twee van hierdie gesprekke.

TOE SATAN MET JESUS GEPRAAT HET

Aan die begin van Jesus se bediening het die Duiwel hom op drie maniere probeer versoek. Satan het Jesus eers probeer oorreed om sy godgegewe krag op ’n selfsugtige manier te gebruik om sy honger te stil. Toe het die Duiwel Jesus uitgedaag om sy lewe dwaaslik in gevaar te stel en die aandag op homself te vestig. Laastens het Satan vir Jesus heerskappy oor al die koninkryke van die wêreld aangebied in ruil vir een klein daad van aanbidding. Jesus het al drie slinkse aanvalle afgeweer deur elke keer die Skrif aan te haal.—Matteus 4:1-11; Lukas 4:1-13.

Met wie het Jesus gepraat? Met ’n bose deel van homself? Volgens die Bybel is Jesus “in alle opsigte soos ons op die proef gestel . . . , maar sonder sonde” (Hebreërs 4:15). Die Bybel sê ook: “Hy het geen sonde begaan nie, en ook is bedrog nie in sy mond gevind nie” (1 Petrus 2:22). Jesus het volmaak gebly en sy onkreukbaarheid gehandhaaf. Hy het nooit toegelaat dat enige boosheid in hom ontwikkel nie. Dit is duidelik dat Jesus nie met ’n bose deel van homself gepraat het nie; hy het met ’n werklike persoon gepraat.

Dieselfde gesprek lewer verdere bewys dat Satan ’n werklike persoon is.

  • Onthou dat die Duiwel Jesus wêreldwye heerskappy aangebied het in ruil vir ’n daad van aanbidding (Matteus 4:8, 9). Hierdie aanbod sou sinloos gewees het as Satan nie ’n werklike persoon was nie. Wat meer is, Jesus het nie betwis dat Satan sulke indrukwekkende gesag het nie.

  • Nadat Jesus die versoekings verwerp het, het die Duiwel “tot ’n ander geskikte tyd van hom gewyk” (Lukas 4:13). Lyk dit asof Satan in hierdie geval net iets boos is of dat hy eerder ’n onversetlike, vasbeslote teenstander is?

  • Let op dat ‘engele gekom en Jesus begin bedien het’ (Matteus 4:11). Was hierdie engele werklike geespersone wat aanmoediging en praktiese hulp aan Jesus voorsien het? Beslis. Waarom sou ons dan aanneem dat Satan iets anders as ’n werklike geespersoon is?

 TOE SATAN MET GOD GEPRAAT HET

Ons lees van hoe Satan met God gepraat het in die verslag oor die godvresende man Job. Hierdie verslag bevat twee gesprekke tussen die Duiwel en God. In albei gevalle het God Job geprys weens sy onkreukbaarheid. Satan het beweer dat Job God net om selfsugtige redes dien en het te kenne gegee dat God Job se lojaliteit koop. Die Duiwel het in werklikheid beweer dat hy Job beter ken as wat God hom ken. Jehovah het Satan toegelaat om Job van sy besittings, sy kinders en selfs sy gesondheid te beroof. * Later het dit duidelik geword dat Jehovah reg was oor Job, en Satan is ’n leuenaar bewys. God het Job vir sy onkreukbaarheid geseën.—Job 1:6-12; 2:1-7.

Het Jehovah in hierdie gesprekke tussen hom en Satan met ’n bose deel van homself gepraat? Die Bybel sê: “Wat die ware God betref, volmaak is sy weg” (2 Samuel 22:31). God se Woord sê ook: “Heilig, heilig, heilig is Jehovah God, die Almagtige” (Openbaring 4:8). Heilig beteken rein, afgeskeie van sonde. Jehovah is volmaak en vlekkeloos. Hy kan onmoontlik iets boos in hom hê.

Satan se gesprek met God het werklike gevolge vir die man Job meegebring

Maar party beweer dat selfs Job nie ’n werklike persoon was nie en dat die hele gesprek dus sinnebeeldig was. Maar is hierdie redenasie logies? Ander Bybeltekste toon dat Job ’n werklike persoon was. Byvoorbeeld, in Jakobus 5:7-11 word Job gebruik as ’n voorbeeld om Christene aan te spoor om in moeilike tye te volhard en as ’n vertroostende herinnering dat Jehovah sulke volharding beloon. Watter krag sou hierdie voorbeeld gehad het as Job nie ’n werklike persoon was nie en die aanvalle van Satan net denkbeeldig was? Verder word Job in Esegiël 14:14, 20 saam met Noag en Daniël as ’n regverdige man beskryf. Soos Noag en Daniël, was Job ’n werklike persoon, ’n man van groot geloof. Aangesien Job ’n werklike persoon was, moes sy aanvaller, die bron van sy vervolging, tog sekerlik ook ’n werklike persoon gewees het.

Dit is duidelik dat die Bybel Satan as ’n werklike geespersoon uitbeeld. Maar jy wonder dalk: ‘Hou hy vandag ’n bedreiging vir my en my gesin in?’

WAT VAN ONS TYD?

Stel jou voor dat ’n klomp misdadigers skielik in julle stad intrek. Persoonlike veiligheid en sedes oor die algemeen sal natuurlik agteruitgaan. Kyk nou na ’n soortgelyke scenario: Satan en sy demone—werklike geespersone wat, soos Satan, teen God in opstand gekom het—word skielik tot die aarde beperk. Wat sou die gevolg wees? Wel, dink aan wat jy in die plaaslike en internasionale nuus sien.

  • Sien jy ’n toename in sinlose geweld, ten spyte van pogings regoor die wêreld om dit stop te sit?

  • Sien jy ’n toename in vermaak wat spiritisme bevat, ondanks die besorgdheid van baie ouers?

  • Sien jy dat die omgewing meedoënloos vernietig word, ten spyte van welmenende pogings om dit te red?

  • Lyk dit asof iets ernstigs fout is met die samelewing—dat die een of ander mag die mensdom na rampspoed dryf?

Let asseblief op wie volgens die Bybel verantwoordelik is vir vandag se probleme: “Toe is die groot draak neergeslinger, die oorspronklike slang, die een wat Duiwel en Satan genoem word, wat die hele bewoonde aarde mislei; hy is na die aarde neergeslinger, en sy engele is saam met hom neergeslinger. . . . Wee die aarde en die see, want die Duiwel het na julle toe neergedaal en het groot toorn, omdat hy weet dat hy ’n kort tydjie het” (Openbaring 12:9, 12). Nadat hulle die bewyse ondersoek het, het baie mense tot die slotsom gekom dat Satan ’n gevaarlike geespersoon is wat die wêreld om ons daadwerklik beïnvloed.

Jy wonder dalk hoe jy beskerming kan vind. Dit is tereg iets om oor besorg te wees. Die volgende artikel sal praktiese raad voorsien.

^ par. 12 Jehovah is die naam van God soos dit in die Bybel geopenbaar word.