Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 VOORBLADONDERWERP | GOD SE KONINKRYK—WAT KAN DIT VIR JOU BETEKEN?

God se Koninkryk—Wat dit vir Jesus beteken

God se Koninkryk—Wat dit vir Jesus beteken

Jesus het gedurende sy aardse bediening oor baie onderwerpe gepraat. Hy het byvoorbeeld sy volgelinge geleer hoe om te bid, hoe om God te behaag en hoe om ware geluk te vind (Matteus 6:5-13; Markus 12:17; Lukas 11:28). Maar die onderwerp waaroor Jesus die meeste gepraat het—die onderwerp wat hom die naaste aan die hart gelê het—is God se Koninkryk.— Lukas 6:45.

Soos die vorige artikel getoon het, het Jesus se lewe gedraai om die werk om te ‘preek en die goeie nuus van die koninkryk bekend te maak’ (Lukas 8:1). Hy het hom ingespan en honderde kilometers ver deur die land Israel gestap om mense omtrent God se Koninkryk te leer. Jesus se bediening is opgeteken in die vier Evangelies, waarin daar meer as 100 verwysings na die Koninkryk is. Die meeste van hierdie verwysings word in Jesus se woorde gevind, en tog maak dit net ’n klein gedeelte uit van alles wat hy oor God se Koninkryk gesê het!—Johannes 21:25.

Waarom het die Koninkryk soveel vir Jesus beteken toe hy op die aarde was? Om maar een ding te noem, Jesus het geweet dat God hom gekies het om die Heerser daarvan te wees (Jesaja 9:6; Lukas 22:28-30). Maar dit was nie Jesus se doel om mag of heerlikheid vir homself te verkry nie (Matteus 11:29; Markus 10:17, 18). Hy het nie sy eie voordeel gesoek in sy strewe om die Koninkryk te bevorder nie. God se Koninkryk was en is vir Jesus van die allergrootste belang * weens wat dit sal doen vir diegene wat hy liefhet—sy hemelse Vader en sy getroue volgelinge.

WAT DIE KONINKRYK VIR JESUS SE VADER SAL DOEN

Jesus is innig lief vir sy hemelse Vader (Spreuke 8:30; Johannes 14:31). Hy bewonder sy Vader se innemende eienskappe, soos Sy liefde, Sy medelye en Sy geregtigheid (Deuteronomium 32:4; Jesaja 49:15; 1 Johannes 4:8). Dit grief Jesus dus sekerlik om die leuens te hoor wat oor sy Vader versprei word—leuens soos dat God onverskillig staan teenoor menselyding en dat God wil hê dat ons moet ly. Dit is een rede waarom Jesus gretig was om “die goeie nuus van die koninkryk” te verkondig—hy het geweet dat die Koninkryk sy Vader se naam ná verloop van tyd van blaam sal suiwer (Matteus 4:23; 6:9, 10). Hoe sal dit gebeur?

Jehovah sal deur middel van die Koninkryk ingrypende veranderinge tot voordeel van die mensdom aanbring. “Hy sal elke traan van [getroue mense se] oë afvee.” Jehovah sal die oorsake van hierdie trane uit die weg ruim, want “die dood sal daar nie meer wees nie, en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie” (Openbaring 21:3, 4). Deur middel van die Koninkryk sal God ’n einde aan alle menselyding maak. *

 Dit is geen wonder dat Jesus gretig was om mense van die Koninkryk te vertel nie! Hy het geweet dat dit sal openbaar hoe kragtig en medelydend sy Vader werklik is (Jakobus 5:11). Jesus het ook geweet dat ander wat hy liefhet—getroue mense—sal baat vind by wat die Koninkryk sal doen.

WAT DIE KONINKRYK VIR GETROUE MENSE SAL DOEN

Lank voordat Jesus aarde toe gekom het, het hy saam met sy Vader in die hemel gelewe. Die Vader het die Seun gebruik om alles voort te bring—van die ontsagwekkende hemele en die tallose sterre en sterrestelsels tot ons pragtige planeet en die natuurlewe daarop (Kolossense 1:15, 16). Maar die deel van die skepping waarvoor Jesus besonder lief geword het, was die mens.—Spreuke 8:31.

Liefde vir mense het Jesus se bediening gekenmerk. Hy het dit van die begin af duidelik gestel dat hy aarde toe gekom het om “goeie nuus . . . bekend te maak” aan dié wat dit nodig het (Lukas 4:18). Maar Jesus het nie net gesê dat hy mense sal help nie. Hy het keer op keer sy liefde vir mense bewys. Toe ’n groot skare byvoorbeeld bymekaargekom het om Jesus te hoor praat, het hy “vir hulle innig jammer gevoel, en hy het hulle siekes genees” (Matteus 14:14). Toe ’n man met ’n pynlike siekte gesê het dat Jesus hom kan genees as hy werklik wil, is Jesus deur liefde beweeg om dit te doen. Hy het medelydend vir hom gesê: “Ek wil. Word gereinig” (Lukas 5:12, 13). Toe Jesus sien dat sy vriendin Maria treur oor die dood van haar broer, Lasarus, het Jesus “in die gees gekreun”, “verontrus geword” en “trane gestort” (Johannes 11:32-36). Jesus het toe iets verbasends gedoen—hy het Lasarus opgewek, hoewel Lasarus vier dae lank dood was!—Johannes 11:38-44.

Jesus het natuurlik geweet dat die verligting wat hy destyds gebied het, net tydelik was. Hy het besef dat almal wat hy genees het, eendag weer siek sou word en dat almal wat hy opgewek het, eendag weer sou sterf. Maar Jesus het ook geweet dat God se Koninkryk vir altyd ’n einde sal maak aan hierdie probleme. Daarom het Jesus nie net wonderwerke verrig nie; hy het ook “die goeie nuus van die koninkryk” ywerig verkondig (Matteus 9:35). Sy wonderwerke het op klein skaal getoon wat God se Koninkryk binnekort oral op die aarde sal doen. Kyk wat die Bybel aangaande daardie tyd belowe.

 •  Geen gesondheidsprobleme meer nie.

  “Dan sal die oë van die blindes geopen word, en die ore van die dowes sal ontsluit word. Dan sal die kreupele net soos ’n takbok klim, en die tong van die stomme sal van vreugde uitroep.” En “geen inwoner sal sê: ‘Ek is siek’ nie”.—Jesaja 33:24; 35:5, 6.

 • Geen dood meer nie.

  “Die regverdiges sal die aarde besit, en hulle sal vir ewig daarop woon.”—Psalm 37:29.

  “Hy sal die dood vir ewig verswelg, en die Soewereine Heer Jehovah sal beslis die trane van alle gesigte afvee.”—Jesaja 25:8.

 • Diegene wat gesterf het, sal weer lewe.

  “Almal wat in die gedenkgrafte is, [sal] sy stem . . . hoor en . . . uitkom.”—Johannes 5:28, 29.

  “Daar [sal] ’n opstanding . . . wees.”—Handelinge 24:15.

 • Mense sal nie meer haweloos of werkloos wees nie.

  “Hulle sal beslis huise bou en dit bewoon; en hulle sal beslis wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou sodat iemand anders dit bewoon nie; hulle sal nie plant sodat iemand anders dit eet nie. . . . Die werk van hulle eie hande sal my uitverkorenes ten volle benut.”—Jesaja 65:21, 22.

 •  Geen oorlog meer nie.

  “Hy laat oorloë ophou tot aan die einde van die aarde.”—Psalm 46:9.

  “Nasie sal nie teen nasie die swaard ophef nie, en ook sal hulle nie meer leer om oorlog te voer nie.”—Jesaja 2:4.

 • Geen voedseltekorte meer nie.

  “Die aarde sal beslis sy opbrengs lewer; God, ons God, sal ons seën.”—Psalm 67:6.

  “Daar sal volop graan op die aarde wees; op die top van die berge sal daar ’n oorvloed wees.”—Psalm 72:16.

 • Geen armoede meer nie.

  “Die arme sal nie vir altyd vergeet word nie.”—Psalm 9:18.

  “Hy sal die arme verlos wat om hulp roep, ook die geteisterde en elkeen wat geen helper het nie. Hy sal jammer voel vir die geringe en die arme, en die siel van die armes sal hy red.”—Psalm 72:12, 13.

Kan jy uit hierdie beloftes aangaande God se Koninkryk sien waarom die Koninkryk soveel vir Jesus beteken? Terwyl hy op die aarde was, was hy gretig om met almal wat wou luister, oor God se Koninkryk te praat, want hy het geweet dat die Koninkryk ’n einde sal maak aan al die ontstellende probleme wat ons vandag sien.

Klink die Bybel se beloftes aangaande die Koninkryk vir jou goed? Indien wel, hoe kan jy meer oor hierdie Koninkryk leer? En wat kan jy doen om seker te maak dat jy by die seëninge daarvan sal baat vind? Die laaste artikel in hierdie reeks sal dié vrae beantwoord.

^ par. 5 Hierdie artikel verwys na Jesus se gevoelens in die teenwoordige tyd omdat Jesus lewend is in die hemel, en sedert sy terugkeer na die hemel lê die Koninkryk hom ongetwyfeld nog steeds na aan die hart.—Lukas 24:51.

^ par. 8 Vir inligting oor waarom God toelaat dat menselyding ’n tyd lank voortduur, sien hoofstuk 11 van die boek Wat leer die Bybel werklik?, uitgegee deur Jehovah se Getuies.