Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 VOORBLADONDERWERP | WAAROM GEBEUR SLEGTE DINGE MET GOEIE MENSE?

Slegte dinge gebeur met goeie mense—Waarom?

Slegte dinge gebeur met goeie mense—Waarom?

Jehovah God * is die Skepper van alles en is almagtig, en daarom is baie mense dalk geneig om hom verantwoordelik te hou vir alles wat in die wêreld gebeur, insluitende alles wat sleg is. Maar let op wat die Bybel oor die ware God sê:

  • “Jehovah is regverdig in al sy weë.”—Psalm 145:17.

  • “Al sy [God se] weë is geregtigheid. ’n God van getrouheid, by wie daar geen onreg is nie; regverdig en reg is hy.”—Deuteronomium 32:4.

  • “Jehovah [is] baie teer in geneentheid en barmhartig.”—Jakobus 5:11.

God veroorsaak nie slegte dinge nie. Maar hits hy ander aan om slegte dade te pleeg? Glad nie. Die Bybel sê: “Laat niemand, wanneer hy beproef word, sê: ‘Ek word deur God beproef’ nie.” Waarom nie? “Want met bose dinge kan God nie beproef word nie, en ook beproef hy self niemand nie” (Jakobus 1:13). God beproef mense nie deur hulle aan te spoor om hulle sleg te gedra nie. God veroorsaak nie slegte dinge nie, en ook hits hy ander nie aan om te doen wat sleg is nie. Wie of wat moet dan die skuld kry wanneer slegte dinge gebeur?

OP DIE VERKEERDE TYD OP DIE VERKEERDE PLEK

Die Bybel noem ’n rede waarom mense ly waar dit sê: “Tyd en onvoorsiene gebeurtenisse tref hulle almal” (Prediker 9:11). Waar ’n persoon hom bevind wanneer ’n onvoorsiene gebeurtenis of ’n ongeluk plaasvind, bepaal in groot mate of hy daardeur geraak sal word of nie. Byna 2 000 jaar gelede het Jesus Christus gepraat van ’n ramp waarin 18 mense gesterf het toe ’n toring op hulle geval het (Lukas 13:1-5). Hulle was nie slagoffers weens die manier waarop hulle hulle lewe gelei het nie; hulle was bloot onder die toring toe dit geval het. In onlangser tye, in Januarie 2010, het ’n verwoestende aardbewing Haïti getref; en volgens die Haïtiaanse regering het meer as 300 000 mense gesterf. Hulle almal het gesterf ongeag wie of wat hulle was. Ook siekte kan enigiemand te eniger tyd tref.

Waarom verhoed God nie dat slegte dinge met goeie mense gebeur nie?

Party mense vra miskien: ‘Kan God nie sulke noodlottige rampe verhoed nie? Kan hy nie die goeie mense tydens ’n ramp beskerm nie?’ Om so in te gryp, sal God van slegte dinge moet weet voordat dit plaasvind. God het beslis die vermoë om te weet wat die toekoms inhou, maar ons kan vra: Gebruik God hierdie vermoë om elke gebeurtenis vooruit te sien?—Jesaja 42:9.

Die Bybel sê: “God is in die hemel; alles wat dit hom behaag het om te doen, het hy gedoen” (Psalm 115:3). Jehovah doen wat hy nodig ag—nie alles waartoe hy in staat is nie. Dit is ook die geval  wanneer dit kom by sy vermoë om vooruit te sien. Byvoorbeeld, nadat goddeloosheid algemeen geword het in die eertydse stede Sodom en Gomorra, het God vir die aartsvader Abraham gesê: “Ek is vasbeslote om af te gaan sodat ek kan sien of hulle werklik optree volgens die geroep wat daaroor by my gekom het, en so nie, dan kan ek dit te wete kom” (Genesis 18:20, 21). Jehovah het ’n tyd lank gekies om nie te wete te kom wat die omvang van die goddeloosheid in daardie stede was nie. Net so kan Jehovah kies om nie alles vooruit te sien nie (Genesis 22:12). Dit beteken glad nie dat hy onvolmaak of swak is nie. Aangesien ‘sy werk volmaak is’, hou God sy vermoë om die toekoms vooruit te sien, in ewewig met sy voorneme; hy dwing mense nooit om ’n sekere weg te volg nie (Deuteronomium 32:4). * Wat kan ons hieruit aflei? Kortom: God gebruik sy voorkennis selektief en na goeddunke.

Waarom beskerm God nie goeie mense teen misdaad nie?

MOET MENSE DIE SKULD KRY?

Mense is gedeeltelik verantwoordelik vir goddeloosheid. Let op hoe die Bybel ’n proses beskryf wat tot slegte dade kan lei. “Elkeen word beproef deurdat hy deur sy eie begeerte meegesleep en verlok word. Daarna, wanneer die begeerte vrugbaar geword het, baar dit sonde; en wanneer die sonde volbring is, bring dit die dood voort” (Jakobus 1:14, 15). Wanneer mense ongepaste begeertes bevredig of aan verkeerde drange toegee, sal dit vir hulle slegte gevolge meebring (Romeine 7:21-23). Soos die geskiedenis toon, het mense al afskuwelike dade gepleeg en verskriklike lyding veroorsaak. Wat meer is, goddelose mense kan ander beïnvloed om verdorwe te raak en sodoende slegtheid laat toeneem.—Spreuke 1:10-16.

Mense het al afskuwelike dade gepleeg en verskriklike lyding veroorsaak

Moet God ingryp en verhoed dat mense slegte dinge doen? Dink aan hoe die mens gemaak is. Die Bybel sê dat God die mens na sy beeld, of gelykenis, geskep het. Mense het dus die vermoë om God se eienskappe te weerspieël (Genesis 1:26). Mense is die gawe van wilsvryheid gegee en kan kies of hulle God wil liefhê en hom wil aankleef deur te doen wat reg is in sy oë (Deuteronomium 30:19, 20). As God mense dwing om ’n sekere weg te volg, sal dit beteken dat hy die gawe van wilsvryheid van hulle wegneem. Dan sal mense niks meer wees as masjiene wat presies doen wat hulle geprogrammeer is om te doen nie! Dit sal ook die geval wees as alles wat ons doen en alles wat met ons gebeur, deur die noodlot bepaal word. Hoe bly kan ons tog wees dat God waardigheid aan ons verleen deur ons toe te laat om self te kies watter weg ons wil volg! Maar dit beteken nie dat die skadelike gevolge van die mens se foute en slegte keuses die mensdom vir ewig sal teister nie.

 IS KARMA ’N OORSAAK VAN LYDING?

As jy iemand met ’n Hindoe- of Boeddhistiese agtergrond die vraag op die voorblad van hierdie tydskrif vra, sal jy waarskynlik dié antwoord hoor: “Slegte dinge gebeur met goeie mense weens die wet van Karma. Hulle dra die gevolge van wat hulle in hulle vorige lewens gedoen het.” *

Wanneer dit kom by ’n leerstelling soos Karma, is dit nuttig om te let op wat die Bybel oor die dood sê. In die tuin van Eden, waar die mensdom sy oorsprong gehad het, het die Skepper vir die eerste mens, Adam, gesê: “Van al die bome van die tuin mag jy tot versadiging toe eet. Maar wat die boom van die kennis van goed en kwaad betref, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf” (Genesis 2:16, 17). As Adam nie gesondig het deur ongehoorsaam aan God te wees nie, sou hy vir ewig gelewe het. Die dood was die straf vir ongehoorsaamheid aan God se bevel. Toe daar later kinders gebore is, het “die dood . . . tot alle mense deurgedring” (Romeine 5:12). Daar kan dus gesê word: “Die loon wat die sonde betaal, is die dood” (Romeine 6:23). Die Bybel verduidelik ook: “Hy wat gesterf het, is van sy sonde vrygespreek” (Romeine 6:7). Met ander woorde, mense hou nie aan om vir hulle sondes te betaal nadat hulle gesterf het nie.

Vandag beweer miljoene dat menselyding met Karma verband hou. Mense wat daaraan glo, aanvaar gewoonlik hulle eie lyding sowel as dié van ander sonder om hulle te veel daaroor te kwel. Maar die feit is dat hierdie opvatting geen hoop bied dat slegte dinge nie meer sal gebeur nie. Al hoop wat dit bied, is dat ’n individu van die kringlope van hergeboorte bevry kan word deur middel van sosiaal aanvaarbare gedrag en spesiale kennis. Hierdie idees verskil natuurlik hemelsbreed van wat die Bybel sê. *

DIE HOOFOORSAAK!

Het jy geweet dat “die heerser van die wêreld” —Satan die Duiwel—die hoofoorsaak van lyding is?—Johannes 14:30

Die hoofoorsaak van goddeloosheid is egter nie die mens nie. Satan die Duiwel, wat in die begin ’n getroue engel van God was, “het nie in die waarheid vasgestaan nie” en het sonde in die wêreld ingebring (Johannes 8:44). Hy het die mens in die tuin van Eden in opstand laat kom (Genesis 3:1-5). Jesus Christus het hom “die bose” en “die heerser van die wêreld” genoem (Matteus 6:13; Johannes 14:30). Die mensdom oor die algemeen volg Satan, wat hulle beïnvloed om die goeie weë van Jehovah te verontagsaam (1 Johannes 2:15, 16). “Die hele wêreld lê in die mag van die bose”, sê 1 Johannes 5:19. Ander geesskepsele het ook goddeloos geword en hulle aan Satan se kant geskaar. Die Bybel toon dat Satan en sy demone “die hele bewoonde aarde mislei” en “wee [vir] die aarde” veroorsaak (Openbaring 12:9, 12). Satan dra dus die grootste skuld vir goddeloosheid.

Dit is duidelik dat God nie verantwoordelik is vir slegte dinge wat met mense gebeur nie; en hy veroorsaak ook nie hulle lyding nie. Inteendeel, hy het belowe om slegtheid uit die weg te ruim, soos die volgende artikel sal toon.

^ par. 3 Jehovah is die naam van God soos dit in die Bybel geopenbaar word.

^ par. 11 Om uit te vind waarom God goddeloosheid laat voortduur, sien hoofstuk 11 van die boek Wat leer die Bybel werklik?, uitgegee deur Jehovah se Getuies.

^ par. 16 Leer meer omtrent die oorsprong van die wet van Karma op bladsye 8-12 van die brosjure Wat gebeur met ons wanneer ons sterf?, uitgegee deur Jehovah se Getuies.

^ par. 18 Om meer uit te vind oor wat die Bybel leer oor die toestand van die dooies en die hoop wat hulle het, sien hoofstukke 6 en 7 van die boek Wat leer die Bybel werklik?