Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 VOORBLADONDERWERP

Kan iemand die toekoms voorspel?

Kan iemand die toekoms voorspel?

Ons almal dink aan die toekoms. Ons wonder hoe die lewe vir ons en ons geliefdes sal wees. Ons vra vrae soos: ‘Sal my kinders in ’n beter wêreld lewe? Sal die aarde tydens ’n ramp vernietig word? Is daar iets wat ek nou kan verander sodat ek ’n beter toekoms kan hê?’ Hierdie weetgierigheid is deel van menswees; ons smag van nature na gerusstelling, sekerheid, orde en bestendigheid. As jy weet wat die toekoms inhou, kan jy jou fisies sowel as emosioneel daarvoor voorberei.

Wat hou die toekoms vir jou in? Weet enigiemand? Kenners wat die toekoms probeer voorspel, is soms reg, maar is dikwels ook verkeerd. Daar word egter gesê dat God komende gebeurtenisse akkuraat kan voorspel. Sy Woord sê dat hy “van die begin af die uiteinde verkondig, en van ouds af die dinge wat nog nie gedoen is nie” (Jesaja 46:10). Hoeveel sukses het hy behaal?

DIE BETROUBAARHEID VAN GOD SE VOORSPELLINGS

Waarom moet jy belangstel in die betroubaarheid van eertydse profesieë wat God uitgespreek het? Wel, as ’n weervoorspeller die weer oor ’n lang tydperk elke dag akkuraat voorspel, sal jy beïndruk wees. Jy sal waarskynlik aandag skenk aan wat hy oor môre se weer sê. As jy eweneens uitvind dat God se voorspellings altyd betroubaar is, sal jy sekerlik wil weet wat hy oor jou toekoms voorspel.

’n Herboude muur in die ruïnes van eertydse Nineve

DIE VERNIETIGING VAN ’N GROOT STAD:

Dit sou byvoorbeeld iets merkwaardigs wees om akkuraat te voorspel dat ’n groot stad, wat eeue lank baie magtig was, kort voor lank tot ’n val sou kom. God het deur een van sy woordvoerders juis so iets voorspel—die vernietiging van Nineve (Sefanja 2:13-15). Wat het sekulêre geskiedskrywers opgeteken?  In die sewende eeu VHJ, blykbaar sowat 15 jaar nadat God dit voorspel het, is Nineve deur die Babiloniërs en die Mede aangeval en omvergewerp. God het ook vooruit gesê dat Nineve “’n verlate woesteny [gemaak sou word], ’n waterlose streek soos die wildernis”. Is hierdie voorspelling bewaarheid? Ja. Hoewel die stad en sy voorstede moontlik oor ’n gebied van ongeveer 518 vierkante kilometer gestrek het, het die veroweraars die stad nie behoue laat bly en gebruik soos ’n mens sou verwag nie. Hulle het dit eerder vernietig. Kon enige politieke ontleder hierdie gebeure so akkuraat voorspel het?

MENSEBEENDERE SAL VERBRAND WORD:

Wie sou dit waag om—300 jaar vooruit—die presiese naam en afkoms te voorspel van ’n man wat mensebeendere op ’n altaar sou verbrand, sowel as die naam van die dorp waar die altaar sou wees? As so ’n ongewone voorspelling waar sou word, sou dit die voorspeller beslis beroemd maak. God se woordvoerder het gesê dat “’n seun, gebore vir die huis van Dawid, met die naam Josia . . . mensebeendere [sal] verbrand” op ’n altaar in die dorp Bet-El (1 Konings 13:1, 2). Omtrent drie eeue later is ’n koning met die naam Josia—nie ’n algemene Bybelnaam nie—uit die geslagslyn van Dawid gebore. Net soos voorspel is, het Josia “beendere uit die grafte laat haal en dit op die altaar verbrand” wat in Bet-El was (2 Konings 23:14-16). Hoe kon enigiemand sulke spesifieke besonderhede voorspel tensy hy deur ’n bomenslike bron gerig is?

Bybelprofete het die val van Babilon verbasend akkuraat voorspel

DIE EINDE VAN ’N RYK:

Dit sou verbasend wees as iemand die naam van ’n man wat die omverwerping van ’n groot wêreldmoondheid sou bewerkstellig, en selfs die buitengewone strategie wat hy sou gebruik, lank voor sy geboorte kon voorspel. God het bekend gemaak dat ’n man met die naam Kores die leiding sou neem in die verowering van ’n nasie. Dié Kores sou ook Joodse gevangenes vrylaat en die herbouing van hulle heilige tempel ondersteun. God het ook voorspel dat riviere weens Kores se oorlogstrategie opgedroog sou word en dat poorte oopgelaat sou word, wat dit makliker sou maak om die oorwinning te behaal  (Jesaja 44:27–45:2). Is al die besonderhede van God se profesie akkuraat vervul? Geskiedkundiges stem saam dat hierdie verowering deur Kores werklik plaasgevind het. Kores se leër het die ontsaglike ingenieursprojek aangepak om een van Babilon se waterweë weg te keer​—om as ’t ware riviere op te droog. Wat meer is, die leër het die stad binnegegaan deur poorte wat oopgelaat is. Daarna het Kores die Joodse volk bevry en gesê dat hulle hulle tempel in Jerusalem kan herbou. Dit was ongewoon, want Kores het nie die God van die Jode aanbid nie (Esra 1:1-3). Kon enigiemand behalwe God die besonderhede van hierdie geskiedkundige gebeure voorspel het?

Ons het drie voorbeelde gemeld wat toon hoe God toekomstige gebeurtenisse akkuraat voorspel het. Dit is nie alleenstaande gevalle nie. Die Joodse leier Josua het vir sy volk ’n feit genoem waarvan hulle deeglik bewus was: “Julle weet goed met julle hele hart en met julle hele siel dat nie een woord van al die goeie woorde wat Jehovah julle God met julle gespreek het, onvervuld gebly het nie. Alles is vir julle bewaarheid. Nie een woord daarvan het onvervuld gebly nie” (Josua 23:1, 2, 14). Josua se volk kon nie ontken dat God se beloftes en profesieë altyd betroubaar is nie. Maar hoe kry God dit reg? God se weë en die mens se weë verskil hemelsbreed. Dit is belangrik dat jy dit besef, want God het ’n paar merkwaardige voorspellings oor die nabye toekoms gemaak wat jou beslis sal raak.

GOD SE PROFESIEË TEENOOR MENSE SE VOORSPELLINGS

Mense se voorspellings word dikwels gegrond op faktore soos wetenskaplike navorsing, die ontleding van beskikbare feite en tendense of selfs sogenaamde geestelike insig. Nadat mense hulle voorspellings gemaak het, sit hulle gewoonlik terug en wag hulle om te sien wat sal gebeur.—Spreuke 27:1.

In teenstelling met mense is God bewus van al die feite. Hy het ’n grondige kennis van die mens se natuur en neigings; wanneer God dit goeddink, kan hy dus vooruitsien presies hoe individue en hele nasies sal optree. Maar God kan meer as dit doen. Hy kan selfs faktore en tendense beheer en verander om ’n spesifieke uiteinde te verseker. Hy sê: “My woord . . . wat uit my mond uitgaan . . . , sal nie sonder resultate na my toe terugkeer nie . . . en sal beslis sukses behaal” (Jesaja 55:11). Party van God se voorspellings is dus in sekere sin meer soos aankondigings of verklarings. Hy sorg dat alles wat hy sê, bewaarheid word.

JOU TOEKOMS

Is daar ’n betroubare voorspelling in verband met jou en jou geliefdes se toekoms? As jy vooruit weet dat ’n orkaan op pad is, kan jy lewensreddende stappe doen. Jy kan op soortgelyke wyse op Bybelprofesieë reageer. God het voorspel dat groot wêreldwye veranderinge binnekort sal plaasvind. (Sien die venster: “ Wat God oor die toekoms geopenbaar het.”) Hierdie toekoms is baie anders as wat talle sogenoemde kenners voorspel.

Jy kan so daaraan dink: Die verhaal van hierdie wêreld het ’n besliste storielyn. Dit is reeds geskryf, en jy kan lees hoe die verhaal gaan eindig. God gee die versekering dat hy “van die begin af die uiteinde verkondig, en [hy] sê: ‘My besluit sal bly staan, en alles wat my behaag, sal ek doen’” (Jesaja 46:10). Jy en jou gesin kan ’n wonderlike toekoms hê. Vra Jehovah se Getuies wat die Bybel oor komende gebeurtenisse sê. Die Getuies is nie spiritistiese mediums nie; hulle beweer ook nie dat hulle stemme uit die geesteryk hoor of dat hulle spesiale voorspellingsvermoëns het nie. Hulle is Bybelstudente wat vir jou kan wys dat God nou stappe doen sodat jy ’n goeie toekoms kan hê.