Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 VOORBLADONDERWERP

Wat God vir jou gedoen het

Wat God vir jou gedoen het

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”—Johannes 3:16, Ou Afrikaanse Bybelvertaling.

Dit is een van die tekste in die Bybel wat die bekendste is en die meeste aangehaal word. Daar is al gesê dat geen ander vers “God se verhouding met die mens en die weg van redding so bondig saamvat nie”. Daarom word hierdie teks of bloot die verwysing “Johannes 3:16” in party lande dikwels by openbare geleenthede, op motorplakkers, in graffiti en elders gesien.

Diegene wat hierdie teks vertoon, is heel waarskynlik seker dat God se liefde hulle ewige redding waarborg. Wat van jou? Wat beteken God se liefde vir jou? En wat dink jy het God gedoen wat bewys dat hy jou liefhet?

“SO LIEF HET GOD DIE WÊRELD GEHAD”

Baie mense sal erken dat God die fisiese heelal, die natuur en die mens geskep het. Lewende organismes is so ingewikkeld en goed gemaak dat ’n hoër intelligensie sekerlik vir hulle bestaan verantwoordelik moet wees. Baie mense dank God elke dag vir die gawe van die lewe. Hulle besef ook dat hulle heeltemal van God afhanklik is vir alles wat nodig is om hulle lewe te onderhou en te geniet—​soos lug, water, kos en die aarde se natuurlike kringlope.

Dit sal goed wees as ons God vir al hierdie dinge dank, want hy is waarlik ons Maker en die Onderhouer van ons lewe (Psalm 104:10-28; 145:15, 16; Handelinge 4:24). Ons besef hoe lief God ons het wanneer ons dink aan alles wat hy doen om dit vir ons moontlik te maak om te lewe. Die apostel Paulus het dit so gestel: “[God gee] aan almal lewe en asem en alles . . . Want deur hom het ons lewe en beweeg en bestaan ons.”​—Handelinge 17:25, 28.

 Maar God toon nie net sy liefde deur in ons fisiese behoeftes te voorsien nie. Hy het ons ook bo die diereskepping verhef en waardigheid aan ons verleen deur ons ’n sin vir geestelikheid te gee en ons te help om dit te bevredig (Matteus 5:3). As gevolg hiervan het gehoorsame mense die vooruitsig om deel te word van God se gesin, om een van sy “kinders” te word.—Romeine 8:19-21.

Soos Johannes 3:16 verder sê, het God sy liefde vir ons getoon deur sy Seun, Jesus, na die aarde toe te stuur om ons van sy God en Vader te leer en om vir ons te sterf. Maar baie mense sal erken dat hulle nie werklik verstaan waarom Jesus vir die mensdom moes sterf en hoe Jesus se dood ’n blyk van God se liefde vir ons is nie. Kom ons kyk wat die Bybel sê oor die rede vir Jesus se dood en die waarde daarvan.

‘HY HET SY ENIGGEBORE SEUN GEGEE’

Die hele mensdom is sterflik, onderhewig aan siekte, veroudering en die dood. Maar dít was nie Jehovah God se oorspronklike voorneme nie. Hy het die eerste mense die vooruitsig gegee om vir ewig in ’n paradys op die aarde te lewe. Daar was egter een voorwaarde: Hulle moes aan hom gehoorsaam wees. God het gesê dat hulle sal sterf as hulle ongehoorsaam is (Genesis 2:17). Die eerste mens het toe teen God se gesag in opstand gekom, en hy het die dood oor homself en sy nakomelinge gebring. Die apostel Paulus verduidelik dat “die sonde [deur een mens] in die wêreld ingekom het en die dood deur die sonde en die dood só tot alle mense deurgedring het omdat hulle almal gesondig het”.​—Romeine 5:12.

Maar God “het geregtigheid lief” (Psalm 37:28). Hoewel God nie die doelbewuste oortreding van die eerste mens kon ignoreer nie, het hy nie weens een mens se ongehoorsaamheid die hele mensdom tot ewige lyding en die dood veroordeel nie. Inteendeel, deur die regsbeginsel “siel vir siel” toe te pas, het hy die skaal van geregtigheid gebalanseer en weer eens ewige lewe vir gehoorsame mense moontlik gemaak (Eksodus 21:23). Die vraag is: Hoe kon die volmaakte menselewe wat Adam verloor het, teruggekry word? Die antwoord: Iemand moes ’n lewe offer wat dieselfde waarde as dié van Adam gehad het​—’n volmaakte menselewe.

Jesus het gewillig aarde toe gekom en sy lewe gegee om die mensdom van sonde en die dood te red

Dit is duidelik dat dit nie vir ’n onvolmaakte nakomeling van Adam moontlik was om hierdie prys te betaal nie, maar dit was vir Jesus moontlik (Psalm 49:6-9). Omdat Jesus sonder oorgeërfde sonde gebore is, was hy volmaak, soos Adam was. Deur sy lewe te gee, het Jesus dus die mensdom van slawerny aan sonde losgekoop. Sodoende het hy die nakomelinge van die eerste mensepaar die geleentheid gebied om volmaakte lewe te geniet, soos Adam en Eva gehad het (Romeine 3:23, 24; 6:23). Wat moet ons doen om by hierdie grootmoedige liefdedaad baat te vind?

 “ELKEEN WAT IN HOM GLO”

Kom ons kyk weer na Johannes 3:16 en let op die laaste deel: “Sodat elkeen wat in [Jesus] glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Dit beteken dat voorwaardes daaraan verbonde is om die ewige lewe as gawe te verkry. Ons sal net “die ewige lewe kan hê” as ons in Jesus glo en aan hom gehoorsaam is.

Jy wonder dalk: ‘Hoe is gehoorsaamheid hierby betrokke? Het Jesus nie gesê dat “elkeen wat in hom glo”, die ewige lewe sal hê nie?’ Ja, dit is noodsaaklik om te glo. Maar dit is belangrik om in gedagte te hou dat geloof volgens die Bybel baie meer behels as om net te glo. Volgens Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words beteken die woord wat Johannes in die oorspronklike taal gebruik het, “om te vertrou op, nie net om te glo nie”. Om God se guns te geniet, moet ’n mens meer doen as om net te erken dat Jesus die Redder is. Die gelowige moet ook opreg daarna streef om Jesus se leringe toe te pas. As iemand sê dat hy geloof het, maar dit nie deur dade bewys nie, is dit net leë woorde. “Geloof sonder werke [is] dood”, sê die Bybel (Jakobus 2:26). Met ander woorde, daar word van die gelowige verwag om geloof in Jesus te beoefen​—dit wil sê, hy moet in ooreenstemming met sy geloof lewe.

Paulus verduidelik dit soos volg: “Die liefde wat die Christus het, dring ons, omdat ons só geoordeel het, dat een mens [Jesus] vir almal gesterf het; . . . en hy het vir almal gesterf, sodat dié wat lewe, nie langer vir hulleself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is” (2 Korintiërs 5:14, 15). Opregte waardering vir Jesus se offerande behoort ons te beweeg om veranderinge in ons lewe aan te bring​—ons moenie langer selfsugtig vir onsself lewe nie, maar ons moet vir Jesus lewe, wat vir ons gesterf het. Dit wil sê, ons moet voorkeur daaraan gee om Jesus se leringe in ons lewe toe te pas. Hierdie verandering sal natuurlik ’n uitwerking hê op ons waardes, ons keuses en alles wat ons doen. Wat sal die beloning wees vir diegene wat wel glo en geloof in Jesus beoefen?

“NIE VERLORE MAG GAAN NIE, MAAR DIE EWIGE LEWE KAN HÊ”

Die laaste deel van Johannes 3:16 praat van God se belofte aan diegene wat geloof in die losprys beoefen en volgens goddelike standaarde lewe. God se voorneme is dat hierdie getroues “nie verlore . . . gaan nie, maar die ewige lewe kan hê”. Daar is egter verskillende toekomsverwagtinge vir diegene wat by God se liefde baat vind.

Jesus het vir een groep die ewige lewe in die hemel belowe. Hy het uitdruklik vir sy getroue dissipels gesê dat hy vir hulle ’n plek gaan berei sodat hulle saam met hom in heerlikheid kan regeer (Johannes 14:2, 3; Filippense 3:20, 21). Diegene wat tot hemelse lewe opgewek word, “sal priesters van God en van die Christus wees en sal die duisend jaar lank saam met hom as konings heers”.—Openbaring 20:6.

Slegs ’n beperkte aantal volgelinge van Christus sal hierdie voorreg ontvang. Jesus het gesê: “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het dit goedgevind om aan julle die koninkryk te gee” (Lukas 12:32). Uit hoeveel lede sal hierdie “klein kuddetjie” bestaan? Openbaring 14:1, 4 sê: “Ek het gesien, en kyk! die Lam [die verrese Jesus Christus] het op die [hemelse] berg Sion gestaan, en saam met hom honderd-vier-en-veertigduisend met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorkoppe geskrywe. . . . Hulle is uit die mensdom gekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam.” In vergelyking met die tallose miljarde mense wat al gelewe het, is die 144 000 net ’n “klein kuddetjie”. Aangesien hulle as konings beskryf word, kan ons vra: Oor wie sal hulle regeer?

Jesus het van ’n tweede groep getroues gepraat wat deur middel van die hemelse Koninkryk voordele sal ontvang. In Johannes 10:16 het Jesus gesê: “Ek het ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie; ook hulle moet ek bring, en hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde onder  een herder word.” Hierdie “skape” sien uit na die ewige lewe op die aarde—dieselfde vooruitsig wat Adam en Eva oorspronklik gehad het. Hoe weet ons dat hulle in die toekoms op die aarde sal lewe?

Die Bybel praat dikwels van Paradystoestande wat op die aarde sal heers. As jy hiervan wil lees, kan jy die volgende tekste in jou Bybel naslaan: Psalm 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Jesaja 35:5, 6; 65:21-23; Matteus 5:5; Johannes 5:28, 29; Openbaring 21:4. Hierdie verse voorspel die einde van oorlog, hongersnood, siekte en die dood. Dit verwys na ’n tyd wanneer goeie mense die vreugde sal smaak om hulle eie huise te bou, hulle eie grond te bewerk en hulle kinders in ’n vreedsame omgewing groot te maak. * Wil jy nie graag hierdie vooruitsig hê nie? Ons het goeie rede om te glo dat hierdie beloftes binnekort verwesenlik sal word.

GOD HET BAIE GEDOEN

As jy ’n oomblik nadink oor alles wat God vir jou en vir die hele mensdom gedoen het, is dit duidelik dat hy reeds baie gedoen het. Ons het die lewe, intelligensie, ’n mate van gesondheid en alles wat nodig is om aan die lewe te bly. Wat meer is, die losprys wat God voorsien het deur middel van Jesus, wat vir ons gesterf het, kan selfs groter seëninge beteken, soos Johannes 3:16 toon.

Die ewige lewe onder vreedsame, aangename toestande, sonder die bedreiging van siekte, oorlog, hongersnood of die dood, sal sekerlik die weg baan tot eindelose geluk en seëninge. Dit hang van jou af of jy hierdie seëninge sal ontvang. Maar die vraag is: Wat doen jy vir God?

^ par. 24 Vir meer inligting oor hierdie profesieë, sien hoofstuk 3 van die boek Wat leer die Bybel werklik?, uitgegee deur Jehovah se Getuies.