Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Die tyd om aan Jesus Christus te dink?

Die tyd om aan Jesus Christus te dink?

“Hou aan om dit tot my gedagtenis te doen.”—LUKAS 22:19.

’n Rede waarom party Kersfees vier.

Party sê dat Jesus die rede is waarom Kersfees gevier word. Hulle vier Kersfees om sy verjaarsdag te herdenk.

Waarom is dit ’n uitdaging?

Gewilde Kersmusiek en baie Kersgebruike het min te doen met Jesus Christus. Miljoene wat die vakansiedag vier, glo nie in hom nie; party glo nie eens dat hy bestaan het nie. In die kommersiële wêreld het Kersfees ’n vakansiedag geword om handelsware te adverteer eerder as ’n geleentheid om aan Jesus te dink.

Watter Bybelbeginsels kan jou help?

“Die Seun van die mens het gekom . . . om sy siel te gee as ’n losprys in ruil vir baie” (Markus 10:45). Jesus het die woorde aan die begin van hierdie artikel beslis nie op sy verjaarsdag gesê nie, maar op die aand voor sy dood. Hy het daardie aand ’n eenvoudige seremonie ingestel om sy dood te herdenk. Maar waarom wou Jesus hê dat sy volgelinge aan sy dood eerder as sy geboorte moet dink? Omdat Jesus se losprysoffer gehoorsame mense die geleentheid bied om die ewige lewe te verkry. “Die loon wat die sonde betaal, is die dood”, sê die Bybel, “maar die gawe wat God gee, is die ewige lewe deur Christus Jesus, ons Here” (Romeine 6:23). Elke jaar, op die herdenking van sy dood, dink Jesus Christus se volgelinge dus aan hom as “die redder van die wêreld”, nie as ’n hulpelose baba nie.—Johannes 4:42.

“Christus het vir julle gely en vir julle ’n voorbeeld gelaat sodat julle sy voetstappe noukeurig kan volg” (1 Petrus 2:21). As jy Jesus wil eer en hom in gedagte wil hou, moet jy sy voorbeeld as ’n volmaakte, intelligente man bestudeer. Peins ook oor die manier waarop Jesus medelye en geduld getoon het en die moed aan die dag gelê het om te doen wat reg is, en soek dan na geleenthede om hom in jou lewe na te volg.

“Die koninkryk van die wêreld het die koninkryk van ons Here en van sy Christus geword, en hy sal vir ewig en altyd as koning heers” (Openbaring 11:15). Wanneer jy aan Jesus Christus dink, moet jy in ag neem wat hy nou doen. Jesus heers as ’n hemelse Koning. God se Woord het aangaande Jesus voorspel: “Met regverdigheid sal hy die geringes oordeel, en met billikheid sal hy teregwysing gee ten behoewe van die sagmoediges van die aarde” (Jesaja 11:4). Hierdie aantreklike eienskappe is nie dié van ’n pasgebore baba nie, maar van ’n magtige Heerser.