Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Geen rampe meer nie!

Geen rampe meer nie!

HOE sou jy reageer as iemand vir jou sê: “Daar sal binnekort geen rampe meer wees nie”? Jy sal dalk antwoord: “Jy droom seker. Rampe is eenvoudig deel van die lewe.” Of jy sal moontlik dink: ‘Dink hy ek is onder ’n kalkoen uitgebroei?’

Hoewel dit lyk asof daar altyd natuurrampe sal wees, is daar rede om te glo dat dié situasie wel sal verander. Maar die verandering sal nie deur mensepogings teweeggebring word nie. Mense kan nie ten volle verstaan hoe en waarom dinge in die natuur gebeur nie, wat nog te sê dit beheer of verander. Koning Salomo van eertydse Israel, wat bekend is vir sy wysheid en skrander waarnemings, het geskryf: “Die mensdom [kan] nie die werk . . . uitvind wat onder die son gedoen is nie; hoe die mensdom hulle ook al inspan om te soek, tog vind hulle dit nie uit nie. En al sou hulle ook sê dat hulle wys genoeg is om dit te weet, sal hulle dit nie kan uitvind nie.”—Prediker 8:17.

As mense die natuurkragte nie kan beheer nie, wie kan dan? Die Bybel identifiseer ons Skepper as die een wat hierdie verandering sal teweegbring. Hy is die Een wat die aarde se ekologiese stelsels, soos die waterkringloop, geskep het (Prediker 1:7). En in skerp teenstelling met mense is God se krag onbeperk. Die profeet Jeremia het van hierdie feit getuig en gesê: “O Soewereine Heer Jehovah! Kyk, u het die hemel en die aarde gemaak deur u groot krag en deur u uitgestrekte arm. Die hele saak is nie te wonderbaar vir u nie” (Jeremia 32:17). Aangesien God die aarde en al die natuurkragte geskep het, weet hy mos hoe om dinge te bestuur sodat mense in vrede en veiligheid daarop kan woon.—Psalm 37:11; 115:16.

Hoe sal God dan die nodige verandering teweegbring? Jy sal onthou dat die tweede artikel in hierdie reeks gesê het dat al die skrikwekkende dinge wat vandag op die aarde plaasvind, deel is van ’n “teken” wat dui op “die voleinding van die stelsel van dinge”. Jesus het gesê: “Wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, . . . weet dat die koninkryk van God naby is” (Matteus 24:3; Lukas 21:31). Die Koninkryk van God, ’n hemelse regering wat deur God opgerig is, sal groot veranderinge op die aarde teweegbring en selfs natuurkragte onder beheer bring. Hoewel Jehovah God die krag het om dit self te doen, het hy besluit om die taak aan sy Seun te delegeer. Die profeet Daniël het van hierdie een gesê: “Aan hom is heerskappy en waardigheid en ’n koninkryk gegee, sodat al die volke, volksgroepe en tale hóm sou dien.”—Daniël 7:14.

 God se Seun, Jesus Christus, het die nodige krag ontvang om al die veranderinge teweeg te bring wat nodig is om die aarde ’n genotvolle plek te maak. Tweeduisend jaar gelede, toe Jesus op die aarde was, het hy op klein skaal getoon dat hy die vermoë het om die natuurkragte te beheer. By een geleentheid, toe hy en sy dissipels in ’n boot op die See van Galilea was, het “’n baie groot windstorm . . . losgebars, en die golwe het aanhoudend by die boot ingeslaan, sodat die boot al byna vol was”. Sy dissipels het paniekbevange geraak. Hulle het vir hulle lewe gevrees en Jesus gevra om iets te doen. Wat het Jesus gedoen? Hy het eenvoudig “die wind bestraf en vir die see gesê: ‘Bedaar! Wees stil!’ En die wind het gaan lê, en daar het ’n groot kalmte gekom.” Sy dissipels was stomgeslaan en het gevra: “Wie is hy tog, want selfs die wind en die see gehoorsaam hom?”—Markus 4:37-41.

Sedertdien is Jesus tot die geesteryk verhef en is hy selfs groter krag en gesag gegee. As Koning van God se Koninkryk het hy die verantwoordelikheid sowel as die vermoë om al die veranderinge teweeg te bring wat nodig is om vir mense ’n vreedsame en veilige lewe op die aarde moontlik te maak.

Maar soos ons gesien het, kan baie van die probleme en rampe in die wêreld aan die mens toegeskryf word, met ander woorde, dit word deur die bedrywighede van selfsugtige en gierige mense veroorsaak of vererger. Wat sal die Koninkryk doen omtrent diegene wat volhou met hierdie bedrywighede en weier om te verander? Die Bybel sê dat die Here Jesus sal kom “vanuit die hemel met sy magtige engele in ’n vlammende vuur, wanneer hy wraak uitoefen op dié wat God nie ken nie en dié wat die goeie nuus oor ons Here Jesus nie gehoorsaam nie”. Ja, hy sal “die verderwers van die aarde . . . verderf”.—2 Tessalonisense 1:7, 8; Openbaring 11:18.

Daarna sal hierdie “Koning van die konings”, Jesus Christus, volle beheer oor die aarde se natuurkragte uitoefen (Openbaring 19:16). Hy sal seker maak dat die onderdane van die Koninkryk nie meer rampspoed sal ondervind nie. Hy sal sy krag gebruik om die meteorologiese elemente te beheer sodat die weer en seisoensiklusse die mensdom tot voordeel sal strek. Dit sal lei tot die verwesenliking van ’n belofte wat Jehovah God lank gelede aan sy volk gemaak het: “Ek [sal] beslis julle reënbuie op hulle regte tyd gee, en die land sal inderdaad sy opbrengs lewer, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee” (Levitikus 26:4). Mense sal huise kan bou sonder om bang te wees dat hulle dit weens die een of ander ramp sal verloor: “Hulle sal beslis huise bou en dit bewoon; en hulle sal beslis wingerde plant en die vrug daarvan eet.”—Jesaja 65:21.

Wat moet jy doen?

Dit is ongetwyfeld vir jou, soos vir baie ander, ’n aantreklike vooruitsig om in ’n wêreld sonder verwoestende rampe te lewe. Maar wat moet jy doen om daar te wees? Aangesien “dié wat God nie ken nie en dié wat die goeie nuus . . . nie gehoorsaam nie”, nie sal kwalifiseer om in die komende rampvrye wêreld te lewe nie, is dit duidelik dat ’n mens nou van God moet leer en sy reëling vir heerskappy oor die aarde moet ondersteun. God vereis dat ons hom moet leer ken en die goeie nuus van die Koninkryk wat hy deur middel van sy Seun opgerig het, moet gehoorsaam.

Die beste manier om dit te leer doen, is deur ’n noukeurige studie van die Bybel. Dit wys vir ons hoe ons kan kwalifiseer om in die veilige omgewing te woon wat onder Koninkryksheerskappy sal bestaan. Vra Jehovah se Getuies gerus om jou te help om uit te vind wat die Bybel leer. Hulle sal gretig wees om jou daarmee te help. Een ding is seker—as jy jou inspan om God te leer ken en die goeie nuus te gehoorsaam, dan sal die woorde in Spreuke 1:33 in jou geval bewaarheid word: “Wat die een betref wat na my luister, hy sal in veiligheid woon en nie deur vrees vir rampspoed versteur word nie.”