Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

  Sleutels tot gesinsgeluk

Hoe kinders ’n huwelik verander

Hoe kinders ’n huwelik verander

Charles: * “Ek en Mary was in die wolke toe ons dogtertjie gebore is. Maar in die eerste paar maande ná haar geboorte het ek baie slaap verloor. Ons het allerhande idees gehad oor wat ons met haar sou doen, maar dit was alles gou by die venster uit.”

Mary: “Ná ons baba se geboorte het my lewe nie meer aan my behoort nie. Skielik het alles gedraai om die volgende bottel, die volgende skoon doek of die volgende poging om die baba stil te kry. Dit was ’n geweldige aanpassing. Dit het maande geneem voordat my verhouding met Charles weer normaal was.”

BAIE sal saamstem dat om kinders te hê een van die grootste vreugdes in die lewe is. Die Bybel beskryf kinders as “’n beloning” wat van God kom (Psalm 127:3). Nuwe ouers soos Charles en Mary weet ook dat kinders ’n huwelik op onverwagte maniere kan verander. Byvoorbeeld, ’n nuwe ma konsentreer dalk op haar baba en is moontlik verbaas oor hoe haar liggaam en hart op elke geluidjie van die pasgebore baba reageer. Wat die nuwe pa betref, hy verwonder hom miskien oor die band wat tussen sy vrou en die baba ontstaan het, maar hy is dalk bekommerd dat hy kort voor lank uitgesluit sal word.

Trouens, die geboorte van die eerste kind kan ’n krisis in ’n huwelik veroorsaak. ’n Persoon se emosionele onsekerhede en die onopgeloste haakplekke in ’n egpaar se verhouding kom dalk na vore, ontbloot en vergroot deur die druk van ouerskap.

Hoe kan nuwe ouers hulle aanpas by die dolle pas van die eerste paar maande wanneer die pasgebore baba al hulle aandag vereis? Wat kan ’n egpaar doen sodat hulle verhouding intiem bly? Hoe kan hulle enige meningsverskille oor hoe om kinders groot te maak, hanteer? Kom ons ondersoek elkeen van hierdie uitdagings en kyk hoe Bybelbeginsels ’n egpaar kan help om dit te bowe te kom.

 UITDAGING 1: Die lewe draai skielik om die kind.

’n Nuwe baba neem baie van ’n ma se tyd en gedagtes in beslag. Dit gee haar moontlik groot emosionele voldoening om vir haar baba te sorg. Intussen voel haar man dalk verwaarloos. Manuel, wat in Brasilië woon, sê: “Die feit dat my vrou se aandag van my na ons baba geskuif het, was vir my die moeilikste verandering om te aanvaar. Voorheen was dit net ons twee, en toe was dit ewe skielik net my vrou en die baba.” Hoe kan julle hierdie groot verandering hanteer?

’n Sleutel tot sukses: Wees geduldig.

“Die liefde is lankmoedig en goedhartig”, sê die Bybel. Die liefde “soek nie sy eie belang nie, raak nie ergerlik nie” (1 Korintiërs 13:4, 5). Wat kan die man sowel as die vrou ná die geboorte van hulle baba doen om hierdie raad toe te pas?

’n Wyse man toon sy liefde vir sy vrou deur meer te leer oor die fisiese en verstandelike impak wat kindergeboorte op ’n vrou het. As hy dit doen, sal hy besef waarom sy vrou dalk geneig is tot skielike luimwisselinge. * Adam, wat in Frankryk woon en ’n dogtertjie van elf maande het, erken: “Dit is soms vir my moeilik om my vrou se luimwisselinge te hanteer. Maar ek probeer onthou dat haar frustrasie nie werklik teen my gemik is nie. Dit is eerder haar reaksie op die onbekende druk van ons nuwe situasie.”

Neem jou vrou jou pogings om haar te help soms verkeerd op? Indien wel, moenie gou aanstoot neem nie (Prediker 7:9). Wees eerder geduldig en probeer om haar belange, nie jou eie nie, eerste te stel, en dan sal jy nie ontsteld raak nie.—Spreuke 14:29.

Aan die ander kant sal ’n vrou met insig haar man in sy nuwe rol probeer aanmoedig. Sy sal hom by die versorging van die baba betrek en hom byvoorbeeld geduldig wys hoe om ’n doek om te ruil of ’n bottel gereed te kry—al lyk hy aan begin dalk ’n bietjie onbeholpe.

Ellen, ’n 26-jarige ma, het besef dat sy aanpassings moes maak in die manier waarop sy haar man behandel. “Ek moes minder besitlik oor baba wees”, sê sy. “En ek moes voortdurend vir myself sê om nie te puntenerig te wees wanneer my man my voorstelle oor hoe om die baba te versorg, probeer toepas het nie.”

PROBEER DIE VOLGENDE: Vrouens, as jou man die een of ander taak in verband met die versorging van julle baba anders doen as wat jy dit doen, moet jy die drang onderdruk om hom te kritiseer of dit oor te doen. Prys hom vir wat hy reg doen, en jy sal sy selfvertroue opbou en hom aanmoedig om jou die ondersteuning te gee wat jy nodig het. Mans, bestee minder tyd aan dinge wat nie noodsaaklik is nie sodat jy soveel tyd as moontlik sal hê om jou vrou te help, veral gedurende die eerste paar maande ná die geboorte van die baba.

UITDAGING 2: Julle verhouding as ’n egpaar verswak.

Omdat hulle uitgeput is deur versteurde slaap en onverwagse krisisse, vind talle nuwe ouers dit moeilik om na aan mekaar te bly. Vivianne, ’n Franse ma van twee klein kindertjies, erken: “Aan die begin het ek so gekonsentreer op my plig as ma dat ek amper vergeet het van my rol as vrou.”

Aan die ander kant besef ’n man dalk nie dat swangerskap, fisies sowel as emosioneel, baie van sy vrou geëis het nie. ’n Nuwe baba kan tyd en energie verg wat al twee van julle voorheen gebruik het om emosionele en seksuele intimiteit te behou. Hoe kan ’n egpaar dan verseker dat hulle hulpelose, oulike babatjie nie ’n wig word wat hulle uitmekaardryf nie?

 ’n Sleutel tot sukses: Herbevestig julle liefde vir mekaar.

Die Bybel sê oor die huwelik: “’n Man [sal] sy vader en sy moeder verlaat, en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een vlees word” (Genesis 2:24). * Jehovah God het bedoel dat kinders hulle ouers uiteindelik sal verlaat. In teenstelling hiermee verwag God dat die eenvlees-band tussen ’n man en sy vrou lewenslank sal duur (Matteus 19:3-9). Hoe kan ’n bewustheid van hierdie feit ’n egpaar met ’n nuwe baba help om die regte prioriteite te behou?

Vivianne, wat vroeër aangehaal is, sê: “Ek het nagedink oor die woorde in Genesis 2:24, en dit het my gehelp om te besef dat ek ‘een vlees’ geword het met my man—nie met my kind nie. Ek het gesien dat ek ons huwelik moet versterk.” Theresa, die ma van ’n tweejarige meisie, sê: “As ek verwyderd van my man begin voel, probeer ek hom onmiddellik my volle aandag gee, al is dit net vir ’n kort rukkie elke dag.”

As jy ’n man is, wat kan jy doen om die huwelik te versterk? Sê vir jou vrou dat jy haar liefhet. Voeg die daad by die woord deur haar met teerheid te behandel. Wend ’n bewuste poging aan om enige gevoelens van onsekerheid wat jou vrou dalk het, uit die weg te ruim. Sarah, ’n 30-jarige ma, sê: “’n Vrou het ’n behoefte daaraan om te weet dat haar man haar nog steeds waardeer en liefhet, al is haar liggaam nie meer wat dit voor die swangerskap was nie.” Alan, wat in Duitsland woon en die pa van twee seuns is, besef dat dit nodig is om emosionele ondersteuning te voorsien. Hy sê: “Ek het nog altyd vir my vrou ’n skouer probeer gee om op te huil.”

Dit is te verstane dat die geboorte van ’n baba ’n egpaar se seksuele verhouding sal ontwrig. ’n Man en vrou moet dus hulle behoeftes met mekaar bespreek. Die Bybel sê dat veranderinge in ’n egpaar se seksuele verhouding met “wedersydse instemming” moet plaasvind (1 Korintiërs 7:1-5). Dit verg kommunikasie. As gevolg van hoe jy grootgemaak is of jou kulturele agtergrond, huiwer jy dalk om met jou huweliksmaat oor seksuele sake te praat. Maar sulke gesprekke is noodsaaklik terwyl ’n egpaar hulle by die roetine van ouerskap aanpas. Betoon empatie en geduld, en wees eerlik (1 Korintiërs 10:24). Sodoende sal jy en jou huweliksmaat misverstande vermy en sal julle liefde vir mekaar toeneem.—1 Petrus 3:7, 8.

’n Egpaar kan hulle liefde vir mekaar ook versterk deur waardering vir mekaar uit te spreek. ’n Wyse man sal besef dat baie van die werk wat ’n nuwe ma doen, ongesiens verbygaan. Vivianne sê: “Teen die einde van die dag voel dit dikwels vir my of ek niks uitgerig het nie—al was ek die hele tyd besig om vir die baba te sorg!” Al is sy besig, sal ’n vrou met insig versigtig wees om nie die bydrae wat haar  man in die gesin maak, te verkleineer nie.—Spreuke 17:17.

PROBEER DIE VOLGENDE: Ma’s, knip, indien moontlik, ’n uiltjie wanneer jou baba slaap. Deur op hierdie manier jou kragte te herwin, sal jy meer energie vir jou huwelik hê. Pa’s, staan, wanneer moontlik, snags op om die baba te voed of sy of haar doek om te ruil sodat jou vrou kan rus. Herbevestig gereeld jou liefde vir jou maat deur vir haar notatjies te skryf, vir haar SMS’e te stuur of haar te bel. As ’n egpaar moet julle tyd maak om met mekaar te gesels. Praat oor mekaar, nie net oor julle kind nie. Behou ’n goeie vriendskap met jou huweliksmaat; dan sal julle die uitdagings van ouerskap beter kan hanteer.

UITDAGING 3: Julle stem nie saam oor hoe om kinders groot te maak nie.

’n Egpaar vind dalk dat hulle agtergronde aanleiding gee tot rusies. ’n Japannese ma, Asami, en haar man, Katsoero, het voor hierdie uitdaging te staan gekom. Asami sê: “Ek het gevoel dat Katsoero te toegeeflik is met ons dogter, terwyl hy gevoel het dat ek te streng is op haar.” Hoe kan julle voorkom dat julle teen mekaar werk?

’n Sleutel tot sukses: Kommunikeer met jou maat, en ondersteun mekaar.

Die wyse koning Salomo het geskryf: “Deur vermetelheid veroorsaak ’n mens net ’n stryd, maar by dié wat saam beraadslaag, is wysheid” (Spreuke 13:10). Hoeveel weet jy van jou maat se benadering tot die grootmaak van kinders? As julle wag totdat julle baba gebore is voordat julle spesifieke kwessies in verband met die grootmaak van kinders bespreek, sal julle dalk vind dat julle op die ou end teen mekaar werk in plaas daarvan om die uitdaging suksesvol die hoof te bied.

Byvoorbeeld, waarop het julle ooreengekom wanneer dit kom by die volgende vrae: “Hoe kan ons ons kind goeie eet- en slaapgewoontes leer? Moet ons die baba altyd optel as hy huil wanneer dit slaaptyd is? Hoe moet ons reageer op probleme wanneer ons ons kind leer om die toilet te gebruik?” Julle besluite sal natuurlik verskil van dié van ander egpare. Ethan, ’n pa van twee, sê: “Julle moet dinge bespreek sodat julle op dieselfde golflengte kan wees. Dan sal julle saam op julle kind se behoeftes kan reageer.”

PROBEER DIE VOLGENDE: Dink aan die metodes wat jou ouers gebruik het om jou groot te maak. Besluit watter van hulle gesindhede en dade jy wil navolg terwyl julle julle kind grootmaak. Besluit ook watter gesindhede en dade, indien enige, jy wil vermy. Bespreek jou gevolgtrekkings met jou maat.

’n Kind kan ’n huwelik ten goede verander

Net soos twee onervare ysskaatsers tyd en geduld nodig het om te leer om hulle balans op die ys te hou, het julle tyd nodig om julle by julle nuwe rolle as ouers aan te pas. Maar uiteindelik sal julle selfvertroue kry.

Om kinders groot te maak, sal jou toegewydheid aan julle huwelik toets en julle verhouding vir altyd verander. Maar dit sal jou ook die geleentheid gee om waardevolle eienskappe aan te kweek. As jy die Bybel se wyse raad toepas, sal jy dieselfde kan sê as ’n pa met die naam Kenneth. Hy sê: “Om kinders groot te maak, het ’n goeie uitwerking op my en my vrou gehad. Ons dink nou minder aan onsself, en ons het meer liefdevol en simpatiek geword.” Hierdie soort veranderinge is beslis welkom in ’n huwelik.

^ par. 3 Name in hierdie artikel is verander.

^ par. 11 Baie ma’s voel effens depressief gedurende die weke ná die bevalling. Party ly aan ’n ernstiger toestand wat as nageboortelike depressie bekend staan. Vir meer inligting oor hoe om hierdie uitdaging te identifiseer en die hoof te bied, sien die artikels “Ek het my stryd teen nageboortelike depressie gewen” in die Ontwaak! van 22 Julie 2002 en “Verstaan nageboortelike depressie” in die Ontwaak! van 8 Junie 2003, uitgegee deur Jehovah se Getuies. Hierdie artikels kan aanlyn in Engels gelees word by www.watchtower.org.

^ par. 19 Volgens een naslaanwerk kan die Hebreeuse werkwoord wat in Genesis 2:24 met “aankleef” vertaal word, ‘die gedagte oordra om met geneentheid en lojaliteit aan iemand geheg te wees’.

VRA JOU AF . . .

  • Wat het ek gedurende die afgelope week gedoen om vir my huweliksmaat te wys dat ek waardeer wat hy of sy vir die gesin doen?

  • Wanneer laas het ek tyd gemaak om ’n openhartige gesprek met my huweliksmaat te hê wat nie oor die grootmaak van kinders gehandel het nie?