Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

“Ek, Jehovah julle God, is heilig”

“Ek, Jehovah julle God, is heilig”

 Kom nader aan God

“Ek, Jehovah julle God, is heilig”

Levitikus hoofstuk 19

“HEILIG, heilig, heilig is Jehovah God” (Openbaring 4:8). Met hierdie woorde skryf die Bybel heiligheid, wat suiwerheid en reinheid behels, in die oortreffende graad aan Jehovah toe. God is heeltemal afgeskeie van sonde; hy kan geensins deur sonde verontreinig of besmet word nie. Beteken dit dat onvolmaakte mense hopeloos vervreemd is van die allerheiligste God? Geensins! Kom ons ondersoek die bemoedigende woorde wat in Levitikus hoofstuk 19 opgeteken is.

Jehovah het vir Moses gesê: “Praat met die hele vergadering van die kinders van Israel.” Die woorde wat hierop gevolg het, was van toepassing op elkeen in die nasie. Wat moes Moses vir hulle sê? God se verdere woorde was: “Jy moet vir hulle sê: ‘Julle moet heilig wees, want ek, Jehovah julle God, is heilig’” (vers 2). Elke Israeliet moes heiligheid openbaar. Die woorde “julle moet” toon dat dit nie ’n voorstel was nie, maar ’n opdrag. Het God die onmoontlike verwag?

Let daarop dat Jehovah sy eie heiligheid gemeld het, nie as ’n standaard waaraan voldoen moes word nie, maar as ’n rede vir die gebod. Met ander woorde, Jehovah het nie vir sy onvolmaakte aanbidders in Israel gesê dat hulle so heilig soos hy moet wees nie. Dit sou onmoontlik wees. Jehovah, “die Allerheiligste”, is ver verhewe bo alle ander persone wat heiligheid betref (Spreuke 30:3). Maar omdat Jehovah heilig is, verwag hy van sy aanbidders om heilig te wees—dit wil sê tot die mate waarin dit vir onvolmaakte mense moontlik is. In watter opsigte kon hulle toon dat hulle heilig is?

Nadat Jehovah die opdrag gegee het om heilig te wees, het hy deur middel van Moses vereistes uiteengesit wat elke aspek van die lewe gedek het. Daar is van elke Israeliet verwag om te voldoen aan gedragstandaarde soos die volgende: gepaste agting moes vir ouers en ouer persone getoon word (verse 3, 32); bedagsaamheid moes betoon word aan die dowes, die blindes en ander geteisterdes (verse 9, 10, 14); ander moes eerlik en onpartydig behandel word (verse 11-13, 15, 35, 36); en elkeen moes sy medeaanbidder liefhê soos homself (vers 18). As die Israeliet voldoen het aan hierdie en die ander standaarde wat genoem is, sou hy “inderdaad heilig . . . wees vir [sy] God”.—Numeri 15:40.

Die opdrag oor heiligheid gee ons waardevolle insig in die denke en weë van Jehovah God. Om maar een ding te noem, ons leer dat ons slegs ’n hegte verhouding met hom kan geniet as ons ons bes doen om in ooreenstemming met sy standaarde vir heilige gedrag te lewe (1 Petrus 1:15, 16). As ons by hierdie standaarde bly, kan ons die allerbeste lewenswyse geniet.—Jesaja 48:17.

Die opdrag om heilig te wees, weerspieël ook Jehovah se vertroue in sy aanbidders. Jehovah verwag nooit meer van ons as wat ons kan doen nie (Psalm 103:13, 14). Hy weet dat ons as mense, wat na sy beeld gemaak is, die potensiaal in ons het om heiligheid aan te kweek—ten minste in ’n relatiewe sin (Genesis 1:26). Beweeg dit jou nie om meer te leer oor hoe jy nader aan die heilige God, Jehovah, kan kom nie?

[Prent op bladsy 9]

Ons het in ons die potensiaal om heiligheid aan te kweek