Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

’n Bybelnaam op ’n antieke kruik

’n Bybelnaam op ’n antieke kruik

Die skerwe van ’n 3 000 jaar oue erdekruik wat in 2012 opgegrawe is, het onlangs die belangstelling van navorsers gewek. Wat was so besonders omtrent hierdie ontdekking? Dit was nie die skerwe nie, maar eerder wat daarop geskryf is.

Toe argeoloë uiteindelik hierdie kruik weer aanmekaargesit het, kon hulle die eertydse Kanaänitiese skrif ontsyfer. Dit sê: “Esbaäl Ben [seun van] Beda.” Dit is die eerste keer dat argeoloë hierdie naam in ’n antieke inskripsie gevind het.

Daar word nog ’n Esbaäl in die Bybel genoem. Hy was een van die seuns van koning Saul (1 Kron. 8:33; 9:39). Professor Yosef Garfinkel, wat aan die opgrawing deelgeneem het, het gesê: “Dit is interessant dat die naam Esbaäl net gedurende die bewind van koning Dawid in die Bybel, en nou ook in die argeologiese verslae, voorkom.” Party meen dat die naam uniek is aan daardie spesifieke tydperk. Argeologie het weer eens iets wat in die Bybel staan, ondersteun.

Op ander plekke in die Bybel is die naam Esbaäl weergegee as Is-Boset, waar “baäl” vervang is met “boset” (2 Sam. 2:10). Waarom? Navorsers verduidelik: “In 2 Samuel was daar blykbaar huiwering om die naam Esbaäl te gebruik, aangesien dit herinner het aan die Kanaänitiese stormgod Baäl, maar die oorspronklike naam . . . het in die boek Kronieke behoue gebly.”