Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Ondersteun Jehovah se soewereiniteit!

Ondersteun Jehovah se soewereiniteit!

“U is waardig, Jehovah, ja, ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, want u het alles geskep.”—OP. 4:11.

LIEDERE: 112, 133

1, 2. Waarvan moet elkeen van ons oortuig wees? (Sien prent aan begin van artikel.)

SOOS ons in die vorige artikel gesien het, beweer die Duiwel dat Jehovah se heerskappy onregverdig is en dat mense gelukkiger sal wees as hulle oor hulleself regeer. Is Satan reg? Sê nou maar mense kon oor hulleself regeer en vir ewig lewe. Sou hulle gelukkiger wees sonder dat God oor hulle regeer? Sou jy gelukkiger wees as jy vir ewig kon lewe en heeltemal onafhanklik van God kon wees?

2 Niemand kan hierdie vrae vir jou beantwoord nie. Elkeen moet self hieroor nadink. Dan behoort dit vir ons duidelik te word dat God se heerskappy die beste is en dat ons dit heelhartig moet ondersteun. Die Bybel help ons om dit te verstaan. Kom ons kyk wat die Bybel sê oor die regmatigheid van Jehovah se soewereiniteit.

JEHOVAH HET DIE REG OM TE REGEER

3. Waarom is Jehovah die enigste een wat die reg het om te regeer?

3 Jehovah is die regmatige Soewerein van die heelal omdat hy die almagtige God en Skepper is (1 Kron. 29:11;  Hand. 4:24). In Openbaring 4:11 sê Christus se 144 000 medeheersers in die hemel: “U is waardig, Jehovah, ja, ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, want u het alles geskep, en weens u wil het hulle bestaan en is hulle geskep.” Omdat Jehovah alles geskep het, het hy die volste reg om oor almal in die hemel en op die aarde te regeer.

4. Waarom gee wilsvryheid ons nie die reg om teen God te rebelleer nie?

4 Satan het hoegenaamd niks geskep nie. Daarom kan hy nie oor die heelal regeer nie. Hy en die eerste mensepaar was vermetel toe hulle teen Jehovah se soewereiniteit gerebelleer het (Jer. 10:23). Omdat hulle wilsvryheid gehad het, kon hulle kies om onafhanklik van God te wees. Maar het dit hulle die reg gegee om dit te doen? Nee. Met wilsvryheid kan ons elke dag goeie besluite neem, maar dit gee ons nie die reg om teen die Skepper en Lewegewer te rebelleer nie. Dit is ’n misbruik van ons wilsvryheid om teen Jehovah te rebelleer. Mense het Jehovah se heerskappy en leiding nodig.

5. Waarom is God se besluite altyd regverdig?

5 Daar is nog ’n rede waarom Jehovah die regmatige Soewerein is. Sy geregtigheid is volmaak. Hy sê: “Ek [is] Jehovah . . . , die Een wat liefderyke goedhartigheid, geregtigheid en regverdigheid op die aarde beoefen; want in hierdie dinge skep ek behae” (Jer. 9:24). Jehovah het nie die wette van onvolmaakte mense nodig om vir hom te sê wat reg en verkeerd is nie. Jehovah bepaal eerder wat reg en verkeerd is en gee vir mense wette wat op sy volmaakte geregtigheid gegrond is. “Regverdigheid en reg is die vaste plek van u troon” (Ps. 89:14; 119:128). Ons kan seker wees dat al sy wette, beginsels en besluite regverdig is. Satan beweer dat Jehovah onregverdig is, maar hy kan self nie eers ’n regverdige wêreld tot stand bring nie.

6. Waarom het Jehovah die reg om oor die aarde te regeer?

6 Jehovah is die regmatige Soewerein omdat hy die kennis en wysheid het om na die heelal om te sien. God het Jesus byvoorbeeld die krag gegee om siektes te genees wat dokters nie kon genees nie (Matt. 4:23, 24; Mark. 5:25-29). Vir Jehovah was dit nie ’n wonderwerk nie. Hy weet presies hoe die liggaam werk en kan enige siekte genees. Hy kan ook die dooies opwek en verhoed dat natuurrampe gebeur.

7. In watter opsig is Jehovah wyser as enigiemand in Satan se wêreld?

7 Mense in Satan se wêreld sukkel nog steeds om in vrede saam te leef. Net Jehovah het die wysheid om wêreldvrede te bewerkstellig (Jes. 2:3, 4; 54:13). Ons voel soos die apostel Paulus wat gesê het: “O die diepte van God se rykdom en wysheid en kennis! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik sy weë!”—Rom. 11:33.

JEHOVAH SE HEERSKAPPY IS DIE BESTE

8. Hoe voel jy oor die manier waarop Jehovah regeer?

8 Die Bybel sê nie net dat Jehovah die reg het om te regeer nie. Dit wys ook waarom hy die heel beste Heerser is. Hy regeer met liefde. Ons voel nader aan Jehovah omdat hy “’n barmhartige en  genadige God [is], wat nie gou toornig word nie en oorvloedig is in liefderyke goedhartigheid en waarheid” (Eks. 34:6). God behandel sy knegte op aarde met waardigheid en respek. Hy sorg beter vir ons as wat ons vir onsself sorg. Jehovah weerhou niks goeds van sy getroue aanbidders soos die Duiwel beweer nie. God het selfs sy kosbare Seun gegee sodat ons vir ewig kan lewe!—Lees Psalm 84:11; Romeine 8:32.

9. Hoe weet ons dat God vir elkeen van ons omgee?

9 Jehovah is nie net besorg oor die mensdom as ’n geheel nie. Hy stel persoonlik in elkeen van ons belang. Kyk byvoorbeeld na die tyd toe Jehovah rigters aangestel het om die Israeliete van hulle vyande te verlos. Gedurende hierdie moeilike tydperk van 300 jaar het hy nog steeds aandag geskenk aan individue. Een van hulle was ’n vrou met die naam Rut. Sy was nie ’n Israeliet nie en het baie dinge opgeoffer om ’n aanbidder van Jehovah te word. Jehovah het haar geseën met ’n man en ’n seun. Maar dit is nie al nie. Rut se seun was ’n voorvader van die Messias. Jehovah het ook haar lewensverhaal in die Bybel laat opteken in ’n boek wat na haar vernoem is. Stel jou voor hoe sy sal voel wanneer sy eendag al hierdie dinge uitvind!—Rut 4:13; Matt. 1:5, 16.

10. Waarom is Jehovah se heerskappy nie onredelik nie?

10 Jehovah se heerskappy is nie onderdrukkend of onredelik nie. Daar is plek vir vryheid en vreugde (2 Kor. 3:17). Dawid het gesê: “Waardigheid en prag is voor [God], sterkte en vreugde is in sy plek” (1 Kron. 16:7, 27). Die psalmis Etan het geskryf: “Gelukkig is die volk wat die gejuig ken. O Jehovah, in die lig van u aangesig bly hulle wandel. In u naam is hulle die hele dag bly en in u regverdigheid word hulle verhef.”—Ps. 89:15, 16.

11. Wat kan ons help om vas oortuig te wees dat Jehovah se heerskappy die beste is?

11 As ons gereeld peins oor Jehovah se goedheid sal dit ons help om vas oortuig te wees dat sy heerskappy die beste is. Ons sal soos die psalmis voel wat gesê het: “’n Dag in u voorhowe is beter as duisend elders” (Ps. 84:10). Jehovah is ons Ontwerper en Skepper en hy gee ons alles wat ons nodig het om gelukkig te wees. Alles wat hy van ons vereis, is tot ons voordeel en maak ons baie gelukkig. Ons sal altyd gelukkig wees as ons gehoorsaam aan Jehovah is, al moet ons opofferings maak.—Lees Jesaja 48:17.

12. Wat is die hoofrede waarom ons Jehovah se soewereiniteit ondersteun?

12 Die Bybel sê dat daar ná die Duisendjarige Heerskappy van Christus mense sal wees wat teen Jehovah se soewereiniteit sal rebelleer (Op. 20:7, 8). Waarom sal hulle dit doen? Wanneer die Duiwel losgelaat word, sal hy mense weer probeer oortuig dat hulle vir ewig kan lewe sonder om aan Jehovah gehoorsaam te wees. Dit sal natuurlik nog steeds onwaar wees. Maar ons moet onsself afvra: ‘Sal ek miskien sulke leuens glo?’ As ons lief is vir Jehovah en daarvan oortuig is dat hy goed is en dat hy die regmatige Soewerein van die heelal is, sal so ’n leuen vir ons  afskuwelik wees. Ons sal nooit onder enige ander heerskappy behalwe onder Jehovah se regmatige en liefdevolle soewereiniteit wil lewe nie.

WEES LOJAAL EN ONDERSTEUN GOD SE SOEWEREINITEIT

13. Hoe ondersteun ons God se soewereiniteit as ons hom navolg?

13 Jehovah se soewereiniteit verdien ons heelhartige ondersteuning. Ons het geleer dat hy die reg het om te regeer en dat sy manier van regeer die beste is. Ons kan Jehovah se soewereiniteit ondersteun deur lojaal aan hom te wees en hom getrou te dien. En as ons dinge op Jehovah se manier doen, wys ons dat ons lief is vir hom en sy heerskappy ondersteun.—Lees Efesiërs 5:1, 2.

14. Hoe kan ouer manne en gesinshoofde Jehovah navolg?

14 Die Bybel sê vir ons dat Jehovah op ’n liefdevolle manier regeer. Gesinshoofde en ouer manne wat lief is vir Jehovah se soewereiniteit sal nie veeleisend en dominerend wees nie. Hulle sal Jehovah eerder navolg. Paulus het Jehovah en sy Seun op hierdie manier nagevolg (1 Kor. 11:1). Paulus het ander nie verleë laat voel of hulle gedwing om te doen wat reg is nie. Hy het hulle eerder aangespoor om te doen wat reg is (Rom. 12:1; Ef. 4:1; Filem. 8-10). Hy het dinge op Jehovah se manier gedoen. Dit is wat ons almal moet doen as ons Jehovah se heerskappy ondersteun.

15. Hoe ondersteun ons Jehovah se heerskappy deur hoofskap te respekteer?

15 Ons ondersteun Jehovah se heerskappy deur saam met die broers te werk wat hy aangestel het. Ons wil altyd teokratiese reëlings ondersteun al verstaan ons ’n besluit nie ten volle nie of  al stem ons nie daarmee saam nie. Dit is natuurlik nie hoe die wêreld dinge doen nie, maar dit is hoe dinge onder Jehovah se heerskappy werk (Ef. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17). En as ons dinge op Jehovah se manier doen, sal ons daarby baat vind, want hy doen alles vir ons beswil.

16. Hoe wys ons persoonlike besluite dat ons God se soewereiniteit ondersteun?

16 Ons persoonlike besluite wys ook dat ons God se soewereiniteit ondersteun. Jehovah gee nie ’n wet vir elke situasie in die lewe nie. Hy sê eerder vir ons hoe hy oor sake voel. Byvoorbeeld, daar is nie ’n lys wat vir Christene voorskryf wat om aan te trek nie. Hy sê wel dat Christene beskeie en netjies moet lyk (1 Tim. 2:9, 10). Hy wil ook hê dat ons moet dink oor hoe ons besluite ander mense sal raak (1 Kor. 10:31-33). Wanneer ons besluite deur Jehovah se denke gerig word, en nie ons eie nie, sal dit wys dat ons sy heerskappy liefhet en ondersteun.

Ondersteun God se soewereiniteit in die gesin en wanneer ons besluite neem (Sien paragraaf 16-18)

17, 18. Hoe kan egpare wys dat hulle Jehovah se soewereiniteit ondersteun?

17 Kom ons bespreek een manier hoe Christenegpare kan wys dat hulle Jehovah se soewereiniteit ondersteun. Is die getroude lewe moeiliker as wat jy gedink het? Is jy selfs teleurgesteld? Dink aan Jehovah en die Israeliete. Hulle verhouding was soos ’n huwelik en Jehovah het homself beskryf as die man in die huwelik (Jes. 54:5; 62:4). Dit was ’n baie ongelukkige “huwelik”! Maar Jehovah was geduldig met hulle. Hy het hulle oor en oor vergewe en was lojaal aan sy verbond met hulle. (Lees Psalm 106:43-45.) Jehovah is ’n goeie voorbeeld van lojale liefde.

18 Egpare wat lief is vir Jehovah sal sy voorbeeld wil volg. Hulle sal nie na ’n rede soek om ’n ongelukkige huwelik onskriftuurlik te beëindig nie. Hulle besef dat Jehovah hulle saamgevoeg het en wil hê dat hulle mekaar moet “aankleef”. Die enigste skriftuurlike rede vir egskeiding is geslagsonsedelikheid (Matt. 19:5, 6, 9). Christene ondersteun Jehovah se soewereiniteit as hulle alles in hulle vermoë doen om ’n sukses van hulle huwelik te maak.

19. Wat moet ons doen as ons foute maak?

19 Omdat ons onvolmaak is, sal ons Jehovah soms teleurstel. Hy weet dit, en daarom het hy liefdevol die losprys van Christus voorsien. Wanneer ons sondig, moet ons Jehovah om vergifnis vra (1 Joh. 2:1, 2). In plaas daarvan om net sleg te voel oor wat ons verkeerd gedoen het, moet ons uit ons foute probeer leer. As ons Jehovah se vriend is, sal hy ons vergewe. Hy sal ons help om te herstel en om nie weer dieselfde fout te maak nie.—Ps. 103:3.

20. Waarom moet ons nou Jehovah se soewereiniteit ondersteun?

20 In die nuwe wêreld sal almal Jehovah se soewereiniteit ondersteun en van sy regverdigheid leer (Jes. 11:9). Maar ons leer nou al wat Jehovah se standaarde is en wat hy van ons vereis. Binnekort sal niemand Jehovah se soewereiniteit bevraagteken nie. Dit is nou die tyd om God se soewereiniteit te ondersteun. Ons doen dit deur Jehovah te gehoorsaam, hom getrou te dien en sy voorbeeld in alles te probeer navolg.