DIE WAGTORING – STUDIE-UITGAWE Januarie 2017

Hierdie nommer bevat die studieartikels vir 27 Februarie tot 2 April 2017.

Hulle het hulle gewillig aangebied

Baie susters wat al in die buiteland gedien het, was aanvanklik huiwerig om na ’n vreemde land te trek. Hoe het hulle die nodige moed bymekaargeskraap? Wat het hulle geleer terwyl hulle in die buiteland gedien het?

“Vertrou op Jehovah en doen wat goed is”

Jehovah doen graag vir ons wat ons nie self kan doen nie. Maar hy verwag dat ons moet doen wat ons kan. Hoe help ons jaarteks vir 2017 ons om die balans te vind?

Waardeer jou gawe van wilsvryheid

Wat is wilsvryheid en wat leer die Bybel daaroor? Hoe kan jy toon dat jy ander se wilsvryheid respekteer?

Waarom beskeidenheid nog steeds belangrik is

Wat is beskeidenheid en hoe hou dit verband met nederigheid? Waarom is dit belangrik om hierdie eienskap aan te kweek?

Jy kan beskeie bly—Selfs wanneer dit moeilik is

Hoe kan ons beskeie bly wanneer ons omstandighede verander, wanneer ons gekritiseer of geprys word en wanneer ons onseker is?

“Vertrou dit aan getroue mense toe”

Hoe kan ouer persone jongeres help om meer verantwoordelikheid te aanvaar? Hoe kan jonger persone toon dat hulle diegene waardeer wat jare lank die leiding geneem het?

Het jy geweet?

Hoe is vuur in Bybeltye van een plek na ’n ander vervoer?