Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Vrae van lesers

Vrae van lesers

Die apostel Paulus het geskryf dat Jehovah “nie [sal] toelaat dat julle versoek word bo wat julle kan verdra nie” (1 Kor. 10:13). Beteken dit dat Jehovah vooraf bepaal wat ons kan verdra en dan die beproewinge kies wat ons sal ondervind?

Dink aan hoe so ’n beskouing jou lewe sou raak. ’n Broer wie se seun selfmoord gepleeg het, het gevra: ‘Het Jehovah vooraf bepaal dat ek en my vrou in staat sou wees om my seun se selfmoord te verwerk? Het dit gebeur omdat God besluit het dat ons dit kon verduur?’ Is daar rede om te glo dat Jehovah alles beheer wat in ons lewe gebeur?

As ons Paulus se woorde in 1 Korintiërs 10:13 verder ondersoek, help dit ons om tot die volgende gevolgtrekking te kom: Daar is geen skriftuurlike rede om te glo dat Jehovah vooraf bepaal wat ons kan verdra en dan, op grond daarvan, besluit watter beproewinge oor ons sal kom nie. Kom ons kyk na vier redes waarom ons tot hierdie gevolgtrekking kan kom.

Eerstens, Jehovah het mense die gawe van wilsvryheid gegee. Hy wil hê dat ons ons eie besluite moet neem (Deut. 30:19, 20; Jos. 24:15). As ons goeie besluite neem, kan ons op Jehovah vertrou om ons voetstappe te rig (Spr. 16:9). Maar as ons verkeerde besluite neem, sal ons die gevolge daarvan moet dra (Gal. 6:7). Sou Jehovah nie in werklikheid ons wilsvryheid van ons wegneem as hy sou kies watter beproewinge oor ons kom nie?

Tweedens, Jehovah beskerm ons nie teen “tyd en onvoorsiene gebeurtenisse” nie (Pred. 9:11). Tragiese ongelukke—moontlik met verskriklike gevolge—kan plaasvind omdat ons op die verkeerde tyd op die verkeerde plek is. Jesus het gepraat van ’n tragedie waarin 18 mense dood is omdat ’n toring op hulle geval het. Hy het aangedui dat dit nie God se wil was dat hulle gesterf het nie (Luk. 13:1-5). Is dit nie onredelik om te dink dat God vooraf sou bepaal wie sal lewe en wie sal sterf wanneer ’n ongeluk plaasvind nie?

Derdens, elkeen van ons is persoonlik betrokke by die geskil oor onkreukbaarheid. Onthou dat Satan die onkreukbaarheid van almal wat Jehovah dien, bevraagteken het. Hy het beweer dat ons nie lojaal aan Jehovah sal bly wanneer ons beproewinge ondervind nie (Job 1:9-11; 2:4; Op. 12:10). Gestel Jehovah het gekeer dat sekere beproewinge oor ons  kom omdat hy dink dat ons dit nie sal kan verduur nie. Sou dit dan nie lyk asof Satan se beskuldiging reg was en dat ons God om selfsugtige redes dien nie?

Vierdens, Jehovah hoef nie vooraf alles te weet wat met ons gaan gebeur nie. Die idee dat God vooraf besluit watter beproewinge oor ons sal kom, sou beteken dat hy alles oor ons toekoms weet. Maar so ’n beskouing is onskriftuurlik. God kan beslis weet wat die toekoms inhou (Jes. 46:10). Maar die Bybel wys dat hy soms kies om nie vooraf te weet wat in die toekoms gaan gebeur nie (Gen. 18:20, 21; 22:12). Hy gebruik sy vermoë om te weet wat die toekoms inhou op ’n wyse wat respek vir ons wilsvryheid toon. Is dit nie wat ons sal verwag van die God wat ons vryheid as belangrik beskou en wat sy eienskappe altyd in volmaakte ewewig hou nie?—Deut. 32:4; 2 Kor. 3:17.

Wat het Paulus dan bedoel toe hy gesê het: “God . . . sal nie toelaat dat julle versoek word bo wat julle kan verdra nie”? Paulus beskryf hier wat Jehovah gedurende beproewinge doen, nie wat hy voor beproewinge doen nie. * Die apostel se woorde verseker ons dat Jehovah ons tydens alle beproewinge sal ondersteun as ons op hom vertrou (Ps. 55:22). Paulus se vertroostende woorde is gebaseer op twee grondwaarhede.

Eerstens, die beproewinge wat ons ondervind, is “eie . . . aan mense”. Ons beproewinge is dus nie uniek nie. As ons op God vertrou, is dit vir ons moontlik om sulke beproewinge te verduur (1 Pet. 5:8, 9). Vroeër in 1 Korintiërs 10 het Paulus verwys na die beproewinge wat Israel in die wildernis ondervind het (1 Kor. 10:6-11). Dit was binne die vermoë van getroue Israeliete om hierdie beproewinge te verduur. Paulus het vier keer gesê dat “party van hulle” ongehoorsaam was. Ongelukkig het party Israeliete voor verkeerde begeertes geswig omdat hulle nie op God vertrou het nie.

Tweedens, “God is getrou”. Die verslag van God se handelinge met sy volk toon dat hy lojale liefde bewys aan “dié wat hom liefhet en dié wat sy gebooie onderhou” (Deut. 7:9). Hierdie verslag toon ook dat God altyd sy beloftes hou (Jos. 23:14). Diegene wat vir hom lief is en hom gehoorsaam, kan dus die vertroue hê dat hy sy belofte sal hou wanneer hulle beproewinge ondervind: (1) Hy sal nie toelaat dat enige beproewing so ver gaan dat dit nie moontlik is om dit te verduur nie, en (2) hy sal vir hulle “die uitweg gee”.

Jehovah ‘vertroos ons in al ons verdrukking’.

Hoe gee Jehovah die uitweg vir diegene wat op hom vertrou wanneer hulle beproewinge ondervind? As dit sy wil is, kan hy ’n beproewing natuurlik net wegneem. Maar onthou Paulus se woorde: “[Jehovah] sal . . . ook die uitweg gee, sodat julle dit sal kan verduur.” In baie gevalle gee hy dus “die uitweg” deur ons te voorsien van wat ons nodig het sodat ons beproewinge suksesvol kan verduur. Kyk na sommige van die maniere waarop Jehovah vir ons die uitweg kan gee:

  • Hy ‘vertroos ons in al ons verdrukking’ (2 Kor. 1:3, 4). Jehovah kan ons verstand, ons hart en ons emosies kalm maak deur middel van sy Woord, sy heilige gees en die geestelike voedsel wat die getroue slaaf voorsien.—Matt. 24:45; Joh. 14:16; Rom. 15:4.

  • Hy kan ons deur middel van sy heilige gees lei (Joh. 14:26). Tydens beproewinge kan die gees ons help om Bybelverslae en beginsels te onthou sodat ons verstandig kan optree.

  • Hy kan sy engele gebruik om ons te help.—Heb. 1:14.

  • Hy kan ons deur mede-aanbidders help, wat deur hulle woorde en dade vir ons “’n versterkende hulp” kan wees.—Kol. 4:11.

Wat leer ons dus uit Paulus se woorde in 1 Korintiërs 10:13? Jehovah kies nie watter beproewinge oor ons kom nie. Maar wanneer ons beproewinge ondervind, kan ons seker wees van die volgende: As ons ten volle op Jehovah vertrou, sal hy nooit toelaat dat ons beproewinge erger word as wat ’n mens kan verduur nie; hy sal altyd ’n uitweg gee sodat ons dit kan verduur. Dit is beslis ’n vertroostende gedagte!

^ par. 2 Die Griekse woord wat as “versoeking” vertaal word, kan verwys na ’n “toets” of “beproewing”.