Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Hoe het Jesus regtig gelyk?

Hoe het Jesus regtig gelyk?

Niemand het ’n foto van Jesus nie. Daar is nooit ’n portret van hom geskilder of ’n beeld van hom gemaak nie. Tog het baie kunstenaars hom deur die eeue in hulle kunswerke uitgebeeld.

Maar hierdie kunstenaars het nie geweet hoe Jesus regtig gelyk het nie. Hoe die kunstenaars Jesus uitgebeeld het, is dikwels beïnvloed deur die kultuur van hulle tyd, godsdiensoortuigings en wat die persoon wat die kunswerk laat maak het, wou hê. Maar hulle kunswerke kon mense se beskouing van Jesus en sy leringe beïnvloed en mense selfs verwar.

Party kunstenaars het Jesus uitgebeeld as ’n pieperige swak persoon met lang hare en ’n dun baardjie, en hulle het hom veral as ’n terneergedrukte en hartseer man uitgebeeld. In ander kunswerke lyk Jesus bonatuurlik met ’n ligkrans om sy kop of afgesonder van die mense om hom. Beeld hierdie kunswerke Jesus reg uit? Hoe kan ons uitvind? Een manier om uit te vind hoe Jesus dalk gelyk het, is om te kyk na wat die Bybel oor hom sê. Dit kan ons ook help om die regte beskouing van hom te kry.

“U HET VIR MY ’N LIGGAAM BEREI”

Jesus het hierdie woorde heel moontlik in gebed gesê toe hy gedoop is (Hebreërs 10:5; Matteus 3:13-17). Hoe het hierdie liggaam gelyk? Sowat 30 jaar vroeër het die engel Gabriël vir Maria gesê: “Jy sal in jou moederskoot ontvang en aan ’n seun geboorte gee, . . . God se Seun” (Lukas 1:31, 35). Met ander woorde Jesus was ’n volmaakte man net soos Adam was toe hy geskep is (Lukas 3:38; 1 Korintiërs 15:45). Jesus moes ’n gesonde en aantreklike man gewees het, en hy het waarskynlik soos sy Joodse ma, Maria, gelyk.

Jesus het ’n baard gehad, iets wat algemeen was onder die Jode, maar nie onder die Romeine nie. Vir die Jode was ’n baard ’n simbool van waardigheid en respek. Hulle baarde was nie lank en onversorg nie. Jesus het ongetwyfeld sy baard netjies gehou en sy hare was kortgeknip. Net diegene wat gekies het om Nasireërs te wees, soos Simson, het nie hulle hare gesny nie.—Numeri 6:5; Rigters 13:5.

Jesus het amper 30 jaar lank met hout gewerk in ’n tyd toe daar nie moderne kraggereedskap was nie (Markus 6:3). Daarom moes hy ’n sterk man gewees het. Vroeg in sy bediening het hy sonder enige hulp mense “saam met [hulle] skape en beeste, uit die tempel uitgedryf, en hy het die muntstukke van die geldwisselaars uitgegooi en hulle tafels omgekeer” (Johannes 2:14-17). Om dit te kan doen, moes hy ’n kragtige man gewees het. Jesus het die liggaam wat God vir hom berei het, gebruik om die opdrag wat God hom gegee het, uit te voer. Hy het gesê: “Ook aan ander stede moet ek die goeie nuus van die koninkryk van God bekend maak, want hiervoor is ek uitgestuur” (Lukas 4:43). Dit het buitengewone uithouvermoë geneem om deur die hele Palestina te loop en hierdie boodskap te verkondig.

“KOM NA MY TOE, . . . EN EK SAL JULLE VERKWIK”

Jesus se liefdevolle geaardheid en vriendelike gesigsuitdrukking moes hierdie woorde baie aanloklik  gemaak het vir die mense wat ‘geswoeg het en swaar belaai was’ (Matteus 11:28-30). Sy warm en vriendelike persoonlikheid het gewys dat mense sy belofte kon glo dat hy diegene wat bereid is om by hom te leer, sou krag gee. Selfs kinders wou na aan Jesus wees, want die Bybel sê: “Hy het die kinders in sy arms geneem.”—Markus 10:13-16.

Hoewel Jesus deur baie pyn gegaan het voordat hy dood is, was hy nie heeltyd terneergedruk nie. Byvoorbeeld, hy het water in goeie wyn verander by ’n troue in Kana (Johannes 2:1-11). By ander geleenthede het hy lesse geleer wat niemand ooit sou vergeet nie.—Matteus 9:9-13; Johannes 12:1-8.

Maar die belangrikste van alles is dat Jesus mense op so ’n manier geleer het dat almal die wonderlike hoop van die ewige lewe kon hê (Johannes 11:25, 26; 17:3). Toe 70 van sy dissipels hom vertel het van hulle ondervindinge in die predikingswerk, het hy “begin oorloop van vreugde” en gesê: “Wees bly omdat julle name in die hemele opgeskryf is.”—Lukas 10:20, 21.

“JULLE MOET EGTER NIE SO WEES NIE”

Godsdiensleiers in Jesus se dag het aan maniere gedink om die aandag op hulleself te vestig en om hulle gesag af te dwing (Numeri 15:38-40; Matteus 23:5-7). Maar Jesus het sy apostels beveel om nie oor ander ‘baas te speel’ nie (Lukas 22:25, 26). Jesus het eerder gewaarsku: “Pas op vir die skrifgeleerdes wat in lang klere wil rondloop en begroetinge op die markpleine wil hê.”—Markus 12:38.

Anders as die godsdiensleiers het Jesus nie uitgestaan as hy tussen mense was nie. Soms het mense hom nie eers herken nie (Johannes 7:10, 11). Jesus het ook nie baie anders as sy 11 getroue apostels gelyk nie. Daarom het Judas vir Jesus ’n soen gegee as “’n afgesproke teken” om hom te identifiseer.—Markus 14:44, 45.

So al is daar baie dinge wat ons nie weet nie, is dit duidelik dat Jesus nie gelyk het soos hy dikwels uitgebeeld word nie. Maar hoe ons hom nou beskou, is belangriker as hoe hy regtig gelyk het.

“NOG ’N RUKKIE EN DIE WÊRELD SAL MY NIE MEER SIEN NIE”

Op die dag dat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy gesterf en is hy begrawe (Johannes 14:19). Hy het sy lewe as “’n losprys in ruil vir baie” gegee (Matteus 20:28). Op die derde dag het God hom lewend gemaak “in die gees” en toegelaat dat hy homself aan party van sy dissipels openbaar (1 Petrus 3:18; Handelinge 10:40). Hoe het Jesus gelyk toe hy aan sy dissipels verskyn het? Hy het blykbaar baie anders gelyk as voorheen en selfs sy dissipels het hom nie onmiddellik herken nie. Maria Magdalena het gedink dat hy ’n tuinier is, en twee dissipels op reis na Emmaus het gedink dat hy ’n vreemdeling is.—Lukas 24:13-18; Johannes 20:1, 14, 15.

Hoe moet ons vandag aan Jesus dink? Meer as 60 jaar ná Jesus se dood het die geliefde apostel Johannes visioene van Jesus gesien. Johannes het nie ’n man gesien wat besig is om aan ’n kruis te sterf nie. Hy het eerder die “Koning van die konings en Here van die here” gesien. Jesus is die Koning van God se Koninkryk wat binnekort al God se vyande, demonies en menslik, sal oorwin, en hy sal ewige seëninge vir die mensdom bring.—Openbaring 19:16; 21:3, 4.