Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

 VOORBLADONDERWERP | VISIOENE WAT ONS ’N KYKIE IN DIE HEMEL GEE

Visioene van diegene in die onsigbare hemele

Visioene van diegene in die onsigbare hemele

Die Bybel bevat ’n aantal fassinerende visioene wat ons as ’t ware ’n kykie in die onsigbare hemele gee. Ons nooi jou om dit te ondersoek. Ons kan nie al die dinge wat in die visioene beskryf word, letterlik opneem nie, maar dit vertel ons meer van diegene wat in die geesteryk woon en help ons om te verstaan hoe hulle ons lewe kan raak.

JEHOVAH

“Daar het ’n troon in die hemel gestaan, en iemand sit op die troon. En hy wat daarop sit, is in sy voorkoms soos ’n jaspissteen en ’n kosbare rooikleurige steen, en rondom die troon is daar ’n reënboog wat in sy voorkoms soos ’n smarag is.”—Openbaring 4:2, 3.

“Daar was iets wat gelyk het soos die boog wat op die dag van ’n stortreën in ’n wolkmassa verskyn. So het die glans rondom gelyk. Dit het soos die heerlikheid van Jehovah gelyk.”—Esegiël 1:27, 28.

Hierdie visioene is aan die apostel Johannes en die profeet Esegiël gegee. Dit gebruik dinge waarmee ons bekend is—skitterende edelstene, ’n reënboog en ’n koninklike troon—om die heerlikheid van die Allerhoogste God, Jehovah, voor te stel. Die visioene toon dat Jehovah se teenwoordigheid indrukwekkend is. Dit gaan gepaard met prag, lieflikheid en kalmte.

Die manier waarop God hier uitgebeeld word, stem ooreen met die woorde van die psalmis wat geskryf het: “Jehovah is groot en baie lofwaardig. Hy is vreesinboesemend bo alle ander gode. Want al die gode van die volke is waardelose gode; maar wat Jehovah betref, hy het die hemele gemaak. Waardigheid en prag is voor hom; sterkte en sieraad is in sy heiligdom.”—Psalm 96:4-6.

Al is Jehovah die Allerhoogste, nooi hy mense om hom in gebed te nader en verseker hy ons dat hy ons hoor (Psalm 65:2). God is baie lief vir ons, en sy liefde is so groot dat die apostel Johannes kon skryf: “God is liefde.”—1 Johannes 4:8.

JESUS

“[Die Christendissipel Stefanus] het, vol heilige gees, in die hemel ingetuur en God se heerlikheid gesien en Jesus wat aan God se regterhand staan, en hy het gesê: ‘Kyk! Ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens wat aan God se regterhand staan.’”—Handelinge 7:55, 56.

Stefanus het hier gepraat met die einste persone wat vir Jesus se dood verantwoordelik was—die Joodse leiers. Die visioen het bevestig dat Jesus lewend is en dat hy uit die dood opgewek is en ’n hoë posisie beklee. Die apostel Paulus het hieroor geskryf:  “[Jehovah het Jesus] uit die dode opgewek en hom aan sy regterhand in die hemelse plekke laat sit . . . , ver bo elke regering en gesag en mag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie net in hierdie stelsel van dinge nie, maar ook in die toekomstige.”—Efesiërs 1:20, 21.

Die Bybel gee nie net ’n beskrywing van Jesus se hoë posisie nie, maar dit toon ook dat Jesus, soos Jehovah, baie lief is vir mense. Toe Jesus op die aarde was, het hy die siekes genees en die dooies opgewek. Hy het sy groot liefde vir God en vir die mensdom getoon deur ’n offerdood te sterf (Efesiërs 2:4, 5). Jesus is aan God se regterhand en hy sal binnekort optree. Dit sal groot seëninge vir gehoorsame mense regoor die aarde tot gevolg hê.

ENGELE

“Ek [die profeet Daniël] het bly kyk totdat daar trone neergesit is en die Oue van Dae [Jehovah] gaan sit het. . . . Duisend duisende het hom bly dien, en tienduisend maal tienduisend het reg voor hom bly staan.”—Daniël 7:9, 10.

In hierdie visioen van die hemel het Daniël nie net een engel gesien nie, maar duisende engele. Dit was beslis ’n indrukwekkende visioen! Engele is glorieryke geespersone wat intelligent en kragtig is. Onder die geledere van die engele is daar ook serafs en gerubs. Die Bybel praat meer as 250 keer van engele.

Engele was nie vroeër mense wat op die aarde gelewe het nie. God het engele geskep lank voordat hy die mens geskep het. Toe die aarde gegrondves is, was die engele daar en het hulle van vreugde uitgeroep.—Job 38:4-7.

Getroue engele is betrokke by die belangrikste werk wat vandag op die aarde gedoen word—die verkondiging van die goeie nuus van God se Koninkryk. Dit is een van die maniere waarop hulle God dien (Matteus 24:14). Die apostel Johannes het in ’n visioen gesien dat engele by hierdie werk betrokke is. Hy het geskryf: “Ek het ’n ander engel in die middel van die hemel sien vlieg, en hy het ewige goeie nuus gehad om as blye tyding bekend te maak aan dié wat op die aarde woon, en aan elke nasie en stam en taal en volk” (Openbaring 14:6). In die verlede het engele soms met mense gepraat, maar hulle doen dit nie vandag nie. Hulle help diegene wat die goeie nuus verkondig wel om opregte mense te vind.

 SATAN MISLEI MILJOENE MENSE

“Oorlog het in die hemel uitgebreek: Migael [Jesus Christus] en sy engele het teen die draak geveg, en die draak en sy engele het geveg, maar hy het nie geseëvier nie, en ook is daar vir hulle geen plek meer in die hemel gevind nie. Toe is die groot draak neergeslinger, die oorspronklike slang, die een wat Duiwel en Satan genoem word, wat die hele bewoonde aarde mislei; hy is na die aarde neergeslinger, en sy engele is saam met hom neergeslinger.”—Openbaring 12:7-9.

Die hemel was nie altyd ’n vreedsame plek nie. Heel aan die begin van die mensegeskiedenis het een van die engele ’n groot begeerte gehad om aanbid te word. Hy het teen Jehovah in opstand gekom en Satan geword, wat “Teenstander” beteken. Ander engele het later ook in opstand gekom en is toe demone genoem. Hulle is deur en deur sleg, staan Jehovah teë en het die meeste mense mislei sodat hulle nie Jehovah se liefdevolle leiding volg nie.

Satan en sy demone is verdorwe en wreed. Hulle is vyande van die mensdom en is verantwoordelik vir baie van die probleme op die aarde. Satan het byvoorbeeld die vee en die knegte van die getroue man Job doodgemaak. Daarna het hy Job se tien kinders doodgemaak deur “’n sterk wind” te veroorsaak wat die huis waarin hulle was, laat inmekaarval het. Toe het Satan Job “met kwaadaardige swere getref, van die sool van sy voet tot die kroon van sy kop”.—Job 1:7-19; 2:7.

Maar binnekort sal Satan uit die weg geruim word. Sedert hy na die omgewing van die aarde neergewerp is, weet hy dat “hy ’n kort tydjie het” (Openbaring 12:12). Satan se einde is naby, en dit is beslis goeie nuus!

DIEGENE WAT VAN DIE AARDE KOM

“U [Jesus] het . . . mense uit elke stam en taal en volk en nasie vir God gekoop, en u het hulle ’n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle gaan as konings oor die aarde heers.”—Openbaring 5:9, 10.

Soos Jesus sou ander ook hulle aardse lewe aflê en tot hemelse lewe opgewek word. Jesus het vir sy getroue apostels gesê: “Ek gaan om vir julle ’n plek te berei. En . . . ek [kom] weer en sal julle tuis ontvang by my, sodat julle ook kan wees waar ek is.”—Johannes 14:2, 3.

Diegene wat hemel toe gaan, gaan met ’n doel daarheen. Hulle sal, saam met Jesus, deel wees van ’n Koninkryksregering wat uiteindelik oor die bewoners van die hele aarde sal regeer en seëninge vir  hulle sal meebring. Dit is die Koninkryk waarvoor Jesus sy volgelinge leer bid het in die Onse Vader-gebed: “Ons Vader in die hemele, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde.”—Matteus 6:9, 10.

WAT DIEGENE IN DIE HEMEL SAL DOEN

“Toe het ek [die apostel Johannes] ’n harde stem van die troon af hoor sê: ‘Kyk! Die tent van God is by die mensdom, . . . en hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal daar nie meer wees nie, en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie. Die vorige dinge het verbygegaan.’”—Openbaring 21:3, 4.

Hierdie profetiese visioen wys na die tyd wanneer God se Koninkryk Satan se heerskappy sal beëindig en die aarde in ’n paradys sal omskep. Hierdie Koninkryk bestaan uit Jesus en diegene wat ’n hemelse opstanding ontvang. Dinge wat baie pyn en hartseer vir die mensdom veroorsaak het, sal nie meer daar wees nie. Selfs die dood sal nie meer bestaan nie.

Maar wat van die miljoene mense wat gesterf het en wat nie ’n hemelse opstanding sal ontvang nie? Hulle sal in die toekoms ’n opstanding ontvang en die vooruitsig hê om vir ewig in die Paradys op aarde te lewe.—Lukas 23:43.

Hierdie visioene verseker ons dat Jehovah God en sy Seun, Jesus Christus, sowel as die getroue engele en diegene wat van die aarde vrygekoop is, almal baie vir ons omgee en die beste vir ons wil hê. As jy meer hieroor wil weet, nooi ons jou om met Jehovah se Getuies in aanraking te kom. Jy kan ook ons webwerf www.jw.org/af besoek en die boek Wat leer die Bybel werklik? aflaai.