Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Waarom ons die Here se Aandmaal herdenk

Waarom ons die Here se Aandmaal herdenk

“Hou aan om dit tot my gedagtenis te doen.”—1 KOR. 11:24.

1, 2. Wat het Jesus op die aand van 14 Nisan 33 HJ gedoen? (Sien prent aan begin van artikel.)

DIT is ná sononder en die sagte lig van die volmaan skyn oor Jerusalem. Dit is die aand van 14 Nisan 33 HJ. Jesus en sy apostels het die Pasga gevier, ’n herdenking van Israel se verlossing uit slawerny in Egipte 15 eeue tevore. Met sy 11 lojale apostels stel Jesus nou ’n spesiale maaltyd in—’n maaltyd om die dood te herdenk wat hy voor die einde van hierdie dag sal sterf. *Matt. 26:1, 2.

2 Jesus vra ’n seën, gee ongesuurde brood vir die apostels en sê: “Neem, eet.” Hy neem ’n beker wyn, bid weer en sê: “Drink almal daaruit” (Matt. 26:26, 27). Jesus gaan nie nog voedselitems vir hulle gee nie, maar op hierdie onvergeetlike nag gaan hy sy getroue volgelinge nog baie dinge vertel.

3. Watter vrae sal in hierdie artikel bespreek word?

3 Dit is hoe Jesus die Herdenking van sy dood, wat ook die “Here se aandmaal” genoem word, ingestel het (1 Kor. 11:20). Party vra dalk: Waarom moet ons Jesus se dood herdenk?  Wat beteken die brood en die wyn? Hoe kan ons vir die Gedenkmaal voorberei? Wie moet die embleme gebruik? En hoe voel Christene oor wat die Bybel oor hulle hoop sê?

WAAROM ONS JESUS SE DOOD HERDENK

4. Wat het Jesus se dood vir ons moontlik gemaak?

4 As Adam se nakomelinge het ons sonde en die dood geërf (Rom. 5:12). Geen onvolmaakte mens kan aan God ’n losprys gee vir sý lewe of dié van ander nie (Ps. 49:6-9). Maar Jesus het deur middel van sy dood die enigste aanneemlike losprys betaal—sy volmaakte liggaam en vergote bloed. Deur die waarde van die losprys vir God aan te bied, het Jesus dit vir ons moontlik gemaak om van sonde en die dood bevry te word en om die gawe van die ewige lewe te ontvang.—Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.

5. (a) Hoe weet ons dat God en Christus lief is vir die mensdom? (b) Waarom moet ons die herdenking van Jesus se dood bywoon?

5 Die losprysvoorsiening bewys dat God die mensdom liefhet (Joh. 3:16). Hierdie offerande lewer ook bewys van Jesus se liefde vir ons. Gedurende sy voormenslike bestaan as God se “meesterwerker”, was Jesus besonder “lief [vir] die mensekinders”! (Spr. 8:30, 31). Dankbaarheid teenoor God en sy Seun moet ons beweeg om die herdenking van Jesus se dood by te woon en sodoende die opdrag te gehoorsaam: “Hou aan om dit tot my gedagtenis te doen.”—1 Kor. 11:23-25.

WAT DIE EMBLEME BETEKEN

6. Hoe moet ons die Gedenkmaalbrood en -wyn beskou?

6 Toe Jesus die Gedenkmaal ingestel het, het hy nie die brood en die wyn op wonderdadige wyse in sy letterlike vlees en bloed verander nie. Hy het eerder van die brood gesê: “Dit beteken my liggaam.” Aangaande die wyn het hy gesê: “Dit beteken my ‘bloed van die verbond’, wat vir baie uitgestort sal word” (Mark. 14:22-24). Dit is dus duidelik dat die brood en die wyn as simbole, of embleme, beskou moet word.

7. Waarvan is die brood wat by die Gedenkmaal gebruik word, ’n simbool?

7 By daardie uiters belangrike geleentheid in 33 HJ het Jesus ongesuurde brood gebruik wat oor was van die Pasgamaal (Eks. 12:8). In die Bybel stel suurdeeg soms verdorwenheid of sonde voor (Matt. 16:6, 11, 12; Luk. 12:1). Jesus se gebruik van ongesuurde brood was dus betekenisvol omdat dit ’n gepaste simbool van sy sondelose liggaam was (Heb. 7:26). Ongesuurde brood word dus by die Gedenkmaal gebruik.

8. Wat word deur die Gedenkmaalwyn voorgestel?

8 Die wyn wat Jesus op 14 Nisan 33 HJ gebruik het, het sy bloed voorgestel, en dit is vandag ook die geval met die wyn wat by die Gedenkmaal gebruik word. Sy bloed is by Golgota, ’n plek buite Jerusalem, uitgestort “tot vergifnis van sondes” (Matt. 26:28; 27:33). Omdat die Gedenkmaalbrood en -wyn Jesus se kosbare offerande ten behoewe van die gehoorsame mensdom voorstel en ons hierdie liefdevolle voorsiening waardeer, is dit gepas dat ons persoonlik voorberei vir die jaarlikse herdenking van die Here se Aandmaal.

MANIERE OM VOOR TE BEREI

9. (a) Waarom is dit belangrik om die Bybelleesrooster vir die Gedenkmaal te volg? (b) Hoe voel jy oor die losprys?

9 As ons die Bybelleesrooster vir die Gedenkmaal volg wat in Ondersoek die  Skrif elke dag verskyn, sal dit ons help om na te dink oor wat Jesus net voor sy dood gedoen het. En dit kan ons weer help om ons hart vir die Here se Aandmaal voor te berei. * “Ons sien uit na die Gedenkmaal”, het ’n suster geskryf. “Dit word elke jaar meer spesiaal. Ek onthou hoe ek . . . in die roukamer gestaan en na my dierbare pa gekyk het en opregte, hartgrondige waardering vir die losprys gekry het. . . . Ek het wel al die tekste geken en het geweet hoe om dit te verduidelik! Maar dit was eers toe ek die wrede werklikheid van die dood ondervind het dat my hart werklik oorgeloop het van vreugde oor wat daardie kosbare losprys vir ons moontlik maak.” Ja, wanneer ons vir die Gedenkmaal voorberei, kan ons gerus nadink oor hoe Jesus se offerande ons van die vloek van sonde en die dood bevry.

Gebruik die hulpmiddele wat voorsien word om jou hart voor te berei vir die Gedenkmaal (Sien paragraaf 9)

10. Watter uitwerking kan voorbereiding vir die Gedenkmaal op ons bediening hê?

10 Voorbereiding vir die Gedenkmaal kan insluit dat ons reëlings tref om meer in die bediening te doen, dalk deur gedurende die Gedenkmaalseisoen te hulppionier. Wanneer ons ons Bybelstudente en ander na die Here se Aandmaal nooi, sal dit ons vreugde verskaf om te praat oor God, sy Seun en die seëninge wat wag op diegene wat Jehovah behaag en hom loof.—Ps. 148:12, 13.

11. Hoe het party Korintiërs die Gedenkmaalembleme op ’n onwaardige wyse gebruik?

11 Terwyl jy vir die Here se Aandmaal voorberei, moet jy dink aan wat die apostel Paulus aan die Christengemeente in Korinte geskryf het. (Lees 1 Korintiërs 11:27-34.) Paulus het daarop gewys dat enigiemand wat op onwaardige wyse van die brood eet en van die beker drink, “skuldig [is] met betrekking tot die liggaam en die bloed van die Here”, Jesus Christus. Daarom moet ’n gesalfde “homself eers ná noukeurige ondersoek goedkeur”, en daarna kan hy die embleme gebruik. Anders “eet en drink [hy] ’n oordeel oor homself”. Weens ongepaste gedrag was baie van die Korintiërs “swak en sieklik, en ’n hele paar [het geslaap] in [geestelike] dood”. Party het moontlik so baie voor of gedurende die Gedenkmaal geëet en gedrink dat hulle nie verstandelik of geestelik wakker was nie.  Omdat hulle die embleme op ’n onwaardige wyse gebruik het, het hulle God mishaag.

12. (a) Waarmee het Paulus die Gedenkmaal vergelyk, en watter waarskuwing het hy gerig aan diegene wat die embleme gebruik? (b) Wat moet iemand wat die embleme gebruik, doen as hy ’n ernstige sonde gepleeg het?

12 Paulus het die Gedenkmaal vergelyk met ’n maaltyd wat saam met ander geniet word, en hy het dié wat die embleme gebruik, gewaarsku: “Julle kan nie die beker van Jehovah en die beker van demone drink nie; julle kan nie deel hê aan ‘die tafel van Jehovah’ en die tafel van demone nie” (1 Kor. 10:16-21). As iemand wat die embleme by die Here se Aandmaal gebruik, ’n ernstige sonde gepleeg het, moet hy geestelike hulp vra. (Lees Jakobus 5:14-16.) As so ’n gesalfde dan “vrugte [voortbring] wat by berou pas”, toon hy nie minagting vir Jesus se offerande as hy die Gedenkmaalembleme gebruik nie.—Luk. 3:8.

13. Waarom sal dit goed wees om oor ons godgegewe hoop te bid?

13 Terwyl ons persoonlik vir die Gedenkmaal voorberei, sal dit goed wees as ons biddend nadink oor ons godgegewe hoop. Geen toegewyde kneg van Jehovah en getroue volgeling van sy Seun sal ’n gebrek aan respek vir Jesus se offerande wil toon deur die Gedenkmaalembleme te gebruik as daar eintlik nie duidelike bewyse is dat hy of sy ’n gesalfde Christen is nie. Hoe kan ’n persoon dus vasstel of hy of sy die embleme mag gebruik of nie?

WIE MOET DIE EMBLEME GEBRUIK?

14. Wie mag die Gedenkmaalembleme gebruik?

14 Diegene wat die Gedenkmaalembleme met reg gebruik, is heeltemal seker dat hulle deelgenote in die nuwe verbond is. Jesus het van die wyn gesê: “Hierdie beker beteken die nuwe verbond kragtens my bloed” (1 Kor. 11:25). God het die Wetsverbond met die Israeliete gesluit, maar hy het deur die profeet Jeremia voorspel dat Hy dit met ’n nuwe verbond sou vervang. (Lees Jeremia 31:31-34.) God het die nuwe verbond met die geestelike Israeliete gesluit (Gal. 6:15, 16). Hierdie verbond is deur Christus se offerande bekragtig en is deur sy vergote bloed in werking gestel (Luk. 22:20). Jesus is die Middelaar van die nuwe verbond, en lojale gesalfdes wat deelgenote in hierdie verbond is, ontvang ’n hemelse erfenis.—Heb. 8:6; 9:15.

15. Wie is in die Koninkryksverbond opgeneem, en watter voorreg wag op hulle as hulle getrou bly?

15 Persone wat die Gedenkmaalembleme mag gebruik, weet dat hulle in die Koninkryksverbond opgeneem is. (Lees Lukas 12:32.) Jesus het hierdie verbond gesluit met sy lojale gesalfde volgelinge, wat deelgenootskap in sy lyding gehad het (Fil. 3:10). Omdat getroue gesalfdes in die Koninkryksverbond is, sal hulle vir ewig saam met Christus as hemelse konings heers (Op. 22:5). Hulle gebruik die embleme met reg gedurende die Here se Aandmaal.

16. Verduidelik kortliks wat Romeine 8:15-17 beteken.

16 Slegs diegene met wie die gees getuig dat hulle God se kinders is, moet die Gedenkmaalembleme gebruik. (Lees Romeine 8:15-17.) Let op dat Paulus die Aramese woord “Abba” gebruik het, wat “O Vader!” beteken. ’n Kind sal hierdie woord soms gebruik wanneer hy met sy pa praat omdat dit ’n troetelwoord is wat die intimiteit van “pappa” kombineer met die respekvolle woord “vader”. Diegene wat “’n gees van aanneming as kinders  ontvang” het, is God se geesverwekte kinders. Sy gees getuig met hulle gees, wat hulle laat besef dat hulle Jehovah se gesalfde kinders is. Dit beteken nie bloot dat hulle belangstelling daarin verloor het om op die aarde te lewe nie. Hulle is seker daarvan dat hulle Jesus se mede-erfgename in die hemelse Koninkryk sal wees as hulle tot in die dood getrou bly. Vandag is daar net ’n oorblyfsel van die 144 000 voetstapnavolgers van Christus, wat “’n salwing [het] van die heilige”, Jehovah (1 Joh. 2:20; Op. 14:1). Deur middel van sy gees roep hulle uit: “Abba, Vader!” Wat ’n geseënde verhouding geniet hulle tog met God!

KOESTER JOU BYBELSE HOOP

17. Watter hoop het die gesalfdes, en hoe beskou hulle dit?

17 As jy ’n gesalfde Christen is, is die hemelse hoop ’n belangrike onderwerp van jou persoonlike gebede. Wanneer die Bybel praat van diegene wat “in die huwelik beloof” is aan die hemelse Bruidegom, Jesus Christus, pas jy dit op jouself toe en sien jy daarna uit om deel van Christus se “bruid” te wees (2 Kor. 11:2; Joh. 3:27-29; Op. 21:2, 9-14). Wanneer God sy liefde vir sy geestelike kinders in sy Woord uitspreek, sê jy: “Dit verwys na my.” En wanneer Jehovah se Woord instruksies aan sy gesalfde kinders gee, beweeg heilige gees jou om gehoorsaam te wees en in jou hart te sê: “Dit is op my van toepassing.” God se gees getuig dus met jou gees dat jy die hemelse hoop het.

18. Watter hoop het die “ander skape”, en hoe voel jy daaroor?

18 Maar as jy deel van die “groot menigte” “ander skape” is, het God jou die aardse hoop gegee (Op. 7:9; Joh. 10:16). Jy wil vir ewig in die Paradys lewe, en dit verskaf jou vreugde om na te dink oor wat die Bybel oor toekomstige lewe op die aarde sê. Jy sien daarna uit om oorvloedige vrede te geniet saam met jou familie en ander regverdige mense. Jy sien gretig uit na die tyd wanneer die mensdom nie meer deur voedseltekorte, armoede, lyding, siekte en die dood geteister sal word nie (Ps. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Jes. 33:24). Jy smag daarna om diegene terug te verwelkom wat uit die dood opgewek sal word met die vooruitsig om vir ewig op die aarde te lewe (Joh. 5:28, 29). Hoe dankbaar is jy tog dat Jehovah jou met die aardse hoop geseën het! Al gebruik jy nie die embleme nie, woon jy die Gedenkmaal by om jou waardering vir die losprysoffer van Jesus Christus te toon.

SAL JY TEENWOORDIG WEES?

19, 20. (a) Hoe kan jou godgegewe hoop ’n werklikheid word? (b) Waarom sal jy die Here se Aandmaal bywoon?

19 Hetsy jy ’n aardse of ’n hemelse hoop het, dit kan slegs ’n werklikheid word as jy geloof in Jehovah God, Jesus Christus en die losprys beoefen. As jy die Gedenkmaal bywoon, sal dit jou die geleentheid gee om na te dink oor jou hoop en oor hoe belangrik Jesus se dood is. Stel jou dit dus ten doel om een van die miljoene te wees wat die Here se Aandmaal sal bywoon ná sononder op Vrydag 3 April 2015 by Koninkryksale en op ander plekke regoor die wêreld.

20 Die Gedenkmaal kan jou waardering vir Jesus se losprysoffer vergroot. As jy aandagtig na die toespraak luister, kan dit jou beweeg om liefde vir jou naaste te toon deur hulle te vertel van wat jy geleer het oor Jehovah se liefde en sy grootse voorneme met die mensdom (Matt. 22:34-40). Doen dus alles in jou vermoë om by die Here se Aandmaal teenwoordig te wees.

^ par. 1 Die Hebreërs se dag het met sononder begin en met die volgende sononder geëindig.

^ par. 9 Sien ’n Studiegids vir God se Woord, deel 16.