Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Koester jou voorreg om saam met Jehovah te werk!

Koester jou voorreg om saam met Jehovah te werk!

“Ons is God se medewerkers.”—1 KOR. 3:9.

1. Hoe voel Jehovah oor werk, en wat beweeg dit hom om te doen?

JEHOVAH is ’n werker wat geniet wat hy doen (Ps. 135:6; Joh. 5:17). Hy wil hê dat sy intelligente skepsele ook sulke vreugde en voldoening moet ervaar, en daarom het hy hulle aangename en bevredigende werk gegee om te doen. Hy het byvoorbeeld sy eersgebore Seun by Sy skeppingswerke betrek. (Lees Kolossense 1:15, 16.) Die Bybel sê vir ons dat Jesus gedurende sy voormenslike bestaan “’n meesterwerker” naas God in die hemel was.—Spr. 8:30.

2. Wat toon dat geesskepsele nog altyd belangrike en bevredigende werk gehad het?

2 Regdeur die Bybel is daar voorbeelde wat toon dat Jehovah nog altyd werk aan sy geesseuns toegewys het. Nadat Adam en Eva gesondig het en hulle uit hulle paradystuiste verdryf is, het God “die gerubs en die vlammende lem van ’n immer draaiende swaard aan die oostekant van die tuin van Eden geplaas om die weg na die boom van die lewe te bewaak” (Gen. 3:24). En Openbaring 22:6 toon dat Jehovah “sy engel uitgestuur [het] om vir sy slawe die dinge te toon wat binnekort moet plaasvind”.

 WAT VAN MENSE?

3. Hoe het Jesus sy Vader se voorbeeld gevolg toe hy op die aarde was?

3 Toe Jesus ’n volmaakte mens op die aarde was, het hy vreugdevol die werk verrig wat Jehovah hom gegee het. Jesus het sy Vader se voorbeeld gevolg deur ook belangrike werk aan sy dissipels toe te wys. Om afwagting by hulle te skep vir wat hulle kon uitrig, het hy gesê: “Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle: Hy wat geloof in my beoefen, hy sal ook self die werke doen wat ek doen; en hy sal groter werke as dié doen, want ek gaan na die Vader toe” (Joh. 14:12). Om die dringendheid van hierdie werk te beklemtoon, het Jesus verduidelik: “Ons moet die werke verrig van hom wat my gestuur het terwyl dit dag is; die nag kom wanneer geen mens kan werk nie.”—Joh. 9:4.

4-6. (a) Waarom kan ons dankbaar wees dat Noag en Moses hulle toewysings van Jehovah uitgevoer het? (b) Wat het al die werkstoewysings wat God aan die mens gegee het, in gemeen?

4 Selfs voor Jesus se dag is mense bevredigende werk gegee om te doen. Hoewel Adam en Eva nie die toewysing wat aan hulle gegee is, uitgevoer het nie, het ander wel gedoen wat God gesê het (Gen. 1:28). Noag is spesifieke instruksies gegee om ’n ark te bou sodat lewe tydens die groot Vloed bewaar kon word. Hy het sorgvuldig gedoen wat Jehovah van hom gevra het. Danksy sy pligsgetrouheid is ons vandag hier!—Gen. 6:14-16, 22; 2 Pet. 2:5.

5 Moses is spesifieke instruksies gegee om die tabernakel te bou en die priesterdom te organiseer, en hy het hierdie instruksies nougeset gevolg (Eks. 39:32; 40:12-16). Ons vind vandag nog baat by die getrouheid waarmee hy daardie toewysing uitgevoer het. Hoe so? Die apostel Paulus het verduidelik dat daardie aspekte van die Wet “toekomstige goeie dinge” voorafgeskadu het.—Heb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 God gee van tyd tot tyd verskillende werkstoewysings aan sy knegte na gelang van die vervulling van sy voorneme. Maar die werk wat aan hulle toegewys is, het Jehovah nog altyd verheerlik en die gelowige mensdom bevoordeel. Dit is beslis van toepassing op die dinge wat Jesus verrig het, gedurende sy voormenslike bestaan sowel as later toe hy hier op die aarde was (Joh. 4:34; 17:4). Die werk wat vandag aan ons toegewys is, verheerlik Jehovah ook. (Matt. 5:16; lees 1 Korintiërs 15:58.) Waarom is dit die geval?

BEHOU ’N POSITIEWE BESKOUING VAN WERKSTOEWYSINGS

7, 8. (a) Beskryf die werk wat Christene vandag bevoorreg is om te doen. (b) Hoe moet ons op Jehovah se leiding reageer?

7 Jy sal saamstem dat dit ongelooflik is dat Jehovah onvolmaakte mense genooi het om die eer te hê om as sy medewerkers te dien (1 Kor. 3:9). Diegene wat betrokke is by die bou van Byeenkomssale, Koninkryksale en takfasiliteite, neem deel aan ’n fisiese bouprogram, soos Noag en Moses gedoen het. Hetsy jou werk is om ’n plaaslike Koninkryksaal op te knap of om ons wêreldhoofkwartier in Warwick, New York, te bou, koester jou voorreg om op hierdie manier te dien. (Sien die prent aan die begin van die artikel vir ’n kunstenaarsvoorstelling.) Dit is heilige diens. Maar in die meeste gevalle word Christene genooi om aan ’n geestelike bouprogram deel te neem. Dit is ook ontwerp om Jehovah te verheerlik en om gehoorsame mense te bevoordeel (Hand. 13:47-49). Gepaste riglyne oor hoe om hierdie werk op die beste manier te doen, word deur God se organisasie voorsien. Dit kan beteken dat ons soms ’n nuwe werkstoewysing gegee word.

8 Getroue knegte van Jehovah was nog altyd gretig om hulle aan teokratiese leiding te onderwerp. (Lees Hebreërs 13:7,  17.) Aanvanklik begryp ons dalk nie ten volle die redes waarom ons ons toegewese werk op ’n sekere manier moet uitvoer nie. Ons is nietemin ten volle bewus van die voordele wat dit meebring wanneer ons met Jehovah saamwerk in verband met enige aanpassings wat hy goedvind om te maak.

9. Watter voorbeeld aangaande werk stel die ouer manne vir die gemeente?

9 ’n Sterk begeerte om Jehovah se wil te doen, kan gesien word in die manier waarop die ouer manne die leiding in die gemeente neem (2 Kor. 1:24; 1 Tess. 5:12, 13). Hulle is gewillig om hard te werk en tred te hou met veranderende omstandighede. Hulle is gretig om hulle aan te pas by nuwe maniere waarop God se opgerigte Koninkryk verkondig word. Hoewel party eers huiwerig was om telefoongetuieniswerk, getuieniswerk by hawens of openbare getuieniswerk te organiseer, het hulle kort voor lank goeie resultate gesien. Vier pioniers in Duitsland het byvoorbeeld besluit om sakegebied wat afgeskeep was, te dek. Michael sê: “Ons het jare lank nie aan hierdie vorm van diens deelgeneem nie, en daarom was ons senuweeagtig. Jehovah moes dit geweet het, want hy het ons ’n onvergeetlike oggend gegee. Ons was so bly dat ons die riglyne in Ons Koninkryksbediening gevolg het en op Jehovah vertrou het vir ondersteuning!” Is jy gretig om nuwe metodes vir getuieniswerk te probeer wat in julle gebied gebruik word?

10. Watter organisatoriese aanpassings is in onlangse tye gemaak?

10 Soms moet organisatoriese aanpassings gemaak word. In onlangse jare is ’n aantal takkantore met ander saamgesmelt. Hoewel sulke veranderinge vereis dat die broers en susters wat by hierdie takkantore dien, aanpassings moet maak, word die voordele van die veranderinge kort voor lank duidelik gesien deur almal wat betrokke is (Pred. 7:8). Watter vreugde verskaf dit tog aan hierdie gewillige werkers om ’n aandeel te hê aan die ontvouende geskiedenis van Jehovah se volk!

11-13. Voor watter uitdagings het party te staan gekom as gevolg van organisatoriese aanpassings?

11 Ons kan waardevolle lesse leer by diegene wat regstreeks geraak is deur die samesmelting van takkantore. Party het dekades lank voltyds gedien in hulle onderskeie Bethelhuise. ’n Egpaar wat in ’n klein Bethelgesin in Sentraal-Amerika gedien het, is gevra om aan te sluit by die Bethelgesin in Mexiko, wat byna 30 keer groter is. “Dit was baie moeilik om familie en vriende agter te laat”, sê Rogelio. Juan, nog ’n broer wat gevra is om na Mexiko te trek, sê: “Dit is amper soos om ’n tweede keer gebore te word; jy moet nuwe vriende maak. ’n Mens moet jou aanpas by nuwe gebruike en denkwyses.”

12 Betheliete uit ander Europese lande wat gevra is om na die takkantoor in Duitsland te trek, het ook voor uitdagings te staan gekom. Enigiemand wat dit geniet om tussen die berge te wees, kan verstaan dat dit moeilik was vir diegene wat uit Switserland getrek het om hulle beeldskone tuiste tussen die Alpe agter te laat. En diegene uit Oostenryk het aanvanklik verlang na die meer ontspanne lewenswyse wat hulle daar geniet het.

13 Diegene wat na ’n ander land getrek het, moes gewoond raak aan ’n nuwe woonplek. Hulle moes ook werk saam met broers en susters wat hulle nie ken nie, en hulle moes moontlik leer om ’n nuwe soort werk te doen. Dit het beteken dat hulle gewoond moes raak aan ’n nuwe gemeente en ’n nuwe velddiensgebied. Hulle moes dalk selfs in ’n ander taal preek. Dit kan moeilik wees om sulke veranderinge te maak. Tog het baie Betheliete die uitdaging aanvaar. Waarom het hulle dit gedoen?

14, 15. (a) Hoe het baie getoon dat hulle die voorreg koester om saam met Jehovah te werk, wat daardie werk ook al mag wees? (b) In watter opsig is hulle ’n goeie voorbeeld vir ons almal?

 14 Grethel sê: “Ek het die uitnodiging aanvaar omdat dit my manier was om vir Jehovah te wys dat my liefde vir hom verder as ’n land, ’n gebou of ’n sekere voorreg strek.” Dayska sê: “Toe ek opnuut besef het dat die uitnodiging van Jehovah kom, het ek dit vreugdevol aanvaar.” André en Gabriela stem saam en sê: “Hierin het ons ’n verdere geleentheid gesien om Jehovah te dien deur ons persoonlike begeertes op die agtergrond te skuif. Ons het vir onsself gesê: ‘Wanneer ons voor Jehovah se winde van verandering te staan kom, is dit beter om jou seile te span as om versperrings te bou.’”

Ons grootste voorreg—om Jehovah se werk te doen!

15 As gevolg van die samesmelting van takkantore is party Betheliete gestuur om as pioniers te dien. Dit was die geval met ’n hele paar Betheliete toe die takkantore in Denemarke, Noorweë en Swede saamgesmelt het om die Skandinawiese takkantoor te vorm. Onder hulle was Florian en Anja, wat gesê het: “Ons beskou ons nuwe toewysing as ’n opwindende uitdaging. Dit is vir ons wonderlik om deur Jehovah gebruik te word, ongeag waar ons dien. Ons kan eerlikwaar sê dat ons ryklik geseën is!” Die meeste van ons sal nooit sulke aanpassings hoef te maak nie, maar kan ons die bereidwilligheid navolg van hierdie broers en susters, wat Koninkryksbelange eerste stel? (Jes. 6:8). Jehovah seën altyd diegene wat hulle voorreg koester om saam met hom te werk, waar daardie werk ook al mag wees.

HOU AAN OM JOU VOORREG TE WAARDEER OM SAAM MET JEHOVAH TE WERK!

16. (a) Wat moet ons volgens Galasiërs 6:4 doen? (b) Wat is die grootste voorreg wat enige mens kan hê?

16 Onvolmaakte mense is geneig om vergelykings te maak, maar God se Woord sê vir ons om te fokus op wat ons persoonlik kan doen. (Lees Galasiërs 6:4.) Die meeste van ons het nie gesagsposisies in die organisasie nie. En ons almal kan nie pioniers, sendelinge of Betheliete  wees nie. Dit is ongetwyfeld wonderlike voorregte! Maar ons moet altyd onthou dat die grootste voorreg wat enige mens kan hê, die voorreg is wat ons almal deel. Dit is om ’n medewerker saam met Jehovah in die Christelike bediening te wees. Dit is iets om te koester!

17. Wat is die werklikheid in Satan se wêreld, maar waarom moet dit ons nie uitermate ontmoedig nie?

17 Solank Satan se wêreld bestaan, sal ons net ’n beperkte aantal teokratiese diensgeleenthede hê. Ons het dalk geen beheer oor ons gesinsverantwoordelikhede, gesondheid of ander omstandighede nie. Maar dit is nie ’n rede om uitermate ontmoedig te wees nie. Moet nooit jou potensiaal onderskat om saam met God te werk nie, want jy kan by elke geleentheid van sy naam getuig en sy Koninkryk bekend maak. Dit is van uiterste belang dat jy saam met hom werk sover dit vir jou moontlik is en bid vir sy seën op die broers wat meer as jy kan doen. Onthou: Elke persoon wat Jehovah se naam loof, is kosbaar in sy oë!

18. Wat moet ons bereid wees om uit te stel, en waarom?

18 Ondanks ons swakhede en onvolmaakthede behaag dit Jehovah om ons as sy medewerkers te gebruik. Ons koester ons voorreg om in hierdie laaste dae saam met God te werk! Ons moet dus bereid wees om die nastrewing van baie van ons persoonlike belange uit te stel in die wete dat Jehovah ons in sy nuwe wêreld sal toelaat om “die werklike lewe” te geniet—die ewige lewe onder gelukkige, vreedsame toestande.—1 Tim. 6:18, 19.

Koester jy jou voorreg om te dien? (Sien paragrawe 16-18)

19. Watter toekoms stel Jehovah vir ons in die vooruitsig?

19 Aangesien ons op die drumpel van die nuwe wêreld staan, moet ons dink aan wat Moses vir die Israeliete gesê het kort voordat hulle die Beloofde Land binnegegaan het: “Jehovah jou God sal jou inderdaad oorgenoeg laat hê in al die werk van jou hand” (Deut. 30:9). Ná Armageddon sal diegene wat saam met God gewerk het, die land in besit neem wat hy aan hulle beloof het. Dan sal ons ons aandag vestig op ’n nuwe werkstoewysing—om die aarde in ’n pragtige paradys te omskep!