Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

“Maak die pad van jou voet gelyk” om vooruitgang te maak

“Maak die pad van jou voet gelyk” om vooruitgang te maak

TOE God se volk Babilon in 537 VHJ verlaat het, het Jehovah belangstelling getoon in hulle reistog na Jerusalem. Hy het vir hulle gesê: “Baan die weg van die volk. Vul op, vul die grootpad op. Verwyder die klippe” (Jes. 62:10). Stel jou voor hoe die Jode dit moontlik gedoen het. Party het waarskynlik vooruitgegaan om die pad op te vul deur dalk slote op te vul en hobbelrige dele gelyk te maak. Dit sou die reis makliker gemaak het vir hulle broers wat agterna gekom het op die reis terug na hulle vaderland.

Hierdie situasie kan vergelyk word met ’n pad wat na geestelike doelwitte lei. Jehovah wil hê dat al sy knegte sonder enige onnodige hindernisse op hierdie pad moet wandel. Sy Woord vermaan ons: “Maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë stewig gevestig wees” (Spr. 4:26). Jy kan die wysheid van hierdie goddelike raad insien, hetsy jy jonk of oud is.

BEREI DIE WEG MET GOEIE BESLUITE

Jy het dalk gehoor dat mense van ’n tiener sê: “Daar is soveel wat in haar guns tel”, of “Hy gaan groot dinge bereik”. Jongmense het gewoonlik goeie gesondheid, ’n skerp verstand en ’n sterk begeerte om suksesvol te wees. Die Bybel sê tereg: “Die sieraad van jong manne is hulle krag” (Spr. 20:29). ’n Jongmens wat sy of haar talente en energie gebruik om Jehovah te dien, kan geestelike doelwitte bereik en ware geluk vind.

Ons jongmense se vermoëns word egter in die wêreld hoog op prys gestel. Wanneer ’n jong Getuie goed presteer op skool, sal ’n voorligter, ’n onderwyser of ’n medestudent dalk druk op die Getuie plaas om universiteit toe te gaan sodat hulle in hierdie stelsel van dinge suksesvol kan wees. Of ’n jong broer of suster wat ’n goeie atleet is, sal moontlik genader word deur werwers wat hom of  haar met ’n loopbaan in die sportwêreld probeer verlok. Het jy jou al in so ’n situasie bevind, of ken jy iemand op wie daar sulke druk geplaas word? Wat sal ’n Christen help om ’n wyse besluit te neem?

Bybelleringe kan ’n mens help om voor te berei om op die beste pad in die lewe te wandel. “Dink dan nou aan jou Grootse Skepper in die dae van jou jonkheid”, sê Prediker 12:1. Wat is die beste manier waarop jy of ’n ander jongmens aan ‘julle Grootse Skepper kan dink’?

Kyk na wat met Eric * in Wes-Afrika gebeur het. Hy het baie daarvan gehou om sokker te speel. Teen die tyd dat Eric 15 was, is hy gekies om vir ’n nasionale span te speel. Hy kon dus verwag om kort voor lank na Europa gestuur te word om die beste sportopleiding te ontvang, wat tot ’n professionele loopbaan kon lei. Maar watter uitwerking sou die raad om ‘aan jou Grootse Skepper te dink’, op hom hê? En watter les kan jy of een van jou jong vriende hieruit leer?

Toe Eric op skool was, het hy die Bybel saam met Jehovah se Getuies begin studeer. Hy het geleer dat sy Skepper die mensdom se probleme permanent sou oplos. Eric het besef hoe belangrik dit is om sy tyd en energie te gebruik om God se wil te doen. En daarom het Eric wyslik besluit om nie ’n professionele sportloopbaan na te jaag nie. Hy is eerder gedoop en het hom op sy geestelikheid toegelê. Ná verloop van tyd het hy ’n bedieningskneg geword, en later is hy genooi om die Bybelskool vir Ongetroude Broers by te woon.

As Eric ’n sportloopbaan nagejaag het, sou hy dalk rykdom en roem verwerf het. Maar hy het die waarheid besef van die Bybelbeginsel: “Die waardevolle dinge van die ryke is sy sterk stad, en hulle is soos ’n beskermende muur in sy verbeelding” (Spr. 18:11). Ja, die veiligheid wat rykdom skynbaar bied, is in werklikheid denkbeeldig. Wat meer is, diegene wat rykdom naarstiglik najaag, ‘deurboor hulleself oral met baie pyne’.—1 Tim. 6:9, 10.

Daarenteen het baie jongmense geluk en blywende veiligheid gevind deur die voltydse diens te betree. Eric sê: “Ek het by ’n groot ‘span’ voltydse knegte van Jehovah aangesluit. Dit is die beste span waaraan ek kan behoort, en ek dank Jehovah dat hy my die enigste weg gewys het wat tot ware geluk en sukses in die lewe lei.”

Wat van jou? Vestig stewig “jou weë” voor Jehovah deur die pionierdiens te betree eerder as om wêreldse doelwitte na te streef.—Sien die venster “ Voordele wat ’n universiteitsopleiding nie bied nie”.

VERWYDER STRUIKELBLOKKE UIT JOU PAD

Toe ’n egpaar die takkantoor in die Verenigde State besoek het, het hulle gesien hoe gelukkig die Betheliete is wat Jehovah daar dien. Die suster het later geskryf: “Ons het te gemaklik in ons roetine geraak.” Die egpaar het besluit dat hulle meer tyd en energie daaraan sou bestee om groter diensvoorregte na te streef.

Op een stadium het hierdie egpaar die veranderinge wat hulle wou maak, ’n bietjie oorweldigend gevind. Maar eendag het hulle oor die Bybelteks vir daardie dag nagedink. Dit was Johannes 8:31, waar Jesus gesê het: “As julle in my woord bly, is julle werklik my dissipels.” Hulle het dus geredeneer: “Wat ons ook al doen om ons lewe te vereenvoudig, is die opoffering werd.” Hulle het hulle groot huis verkoop, van ander laste ontslae geraak en na ’n gemeente getrek waar daar hulp nodig was. Nou pionier hulle, maar hulle help ook om Koninkryksale te bou en doen vrywilligerdiens by streekbyeenkomste. Hoe voel hulle hieroor? “Ons is verbaas oor die vreugde wat ons ondervind omdat ons ’n eenvoudiger lewe lei en doen wat Jehovah se organisasie ons aanspoor om te doen.”

BLY OP DIE PAD NA GEESTELIKE VOORUITGANG

Salomo het geskryf: “Wat jou oë betref, hulle moet reguit vorentoe kyk, ja, jou stralende oë moet reg voor jou uit kyk” (Spr. 4:25). Soos ’n bestuurder wat konsentreer op die pad voor hom, moet ons afleidings vermy wat kan verhinder dat ons geestelike doelwitte stel en dit bereik.

Watter geestelike doelwitte kan jy stel en bereik? Die voltydse diens is beslis ’n goeie doelwit. Nog ’n doelwit is om in ’n nabygeleë gemeente te dien  wat ervare verkondigers nodig het om hulle groot gebied te dek. Of miskien het ’n gemeente talle goeie verkondigers, maar het dit ouer manne en bedieningsknegte nodig. Kan jy op een van hierdie maniere help? Praat gerus met die kringopsiener om te sien of jy kan help. As jy verder van jou tuisgemeente af wil gaan dien, kan jy inligting aanvra oor vergeleë gemeentes waar daar hulp nodig is. *

Dink weer aan die toneel wat in Jesaja 62:10 beskryf word. Party van die Jode het dalk hard gewerk om die pad terug na hulle vaderland te baan, of gelyk te maak, en hindernisse te verwyder sodat God se volk hulle bestemming kon bereik. As jy jou inspan om doelwitte in verband met heilige diens te bereik, moet jy nie tou opgooi nie. Met God se hulp kan jy ook hierdie doelwitte bereik. Hou aan om Jehovah vir wysheid te vra terwyl jy enige versperrings voor jou uit die weg probeer ruim. Met verloop van tyd sal jy waarskynlik sien hoe hy jou kan help om “die pad van jou voet gelyk [te maak]”.—Spr. 4:26.

^ par. 8 Van die name is verander.

^ par. 18 Sien Georganiseer om Jehovah se wil te doen, bladsye 111-112.