Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Maak wyse keuses gedurende jou jeug

Maak wyse keuses gedurende jou jeug

‘Jong manne en ook maagde, . . . loof die naam van Jehovah.’PS. 148:12, 13.

1. Watter wonderlike geleenthede benut talle jong Christene?

ONS lewe in opwindende tye. Miljoene mense uit al die nasies stroom na ware aanbidding soos nog nooit tevore in die geskiedenis nie (Op. 7:9, 10). Talle jongmense het opwindende ondervindinge terwyl hulle ander help om lewensreddende Bybelwaarhede te verstaan (Op. 22:17). Party jongmense hou Bybelstudies en help mense om ’n beter lewensgehalte te hê. Ander verkondig die goeie nuus ywerig in ’n anderstalige veld (Ps. 110:3; Jes. 52:7). Hoe kan jy ’n bevredigender aandeel hê in die werk wat Jehovah se volk doen?

2. Hoe toon Timoteus se voorbeeld dat Jehovah bereid is om verantwoordelikhede aan jongmense toe te vertrou? (Sien prent aan begin van artikel.)

2 As ’n jongmens kan jy keuses maak wat later tot wonderlike geleenthede in God se diens kan lei. Byvoorbeeld, Timoteus van Listra het klaarblyklik wyse keuses gemaak wat daartoe gelei het dat hy ’n sendingtoewysing ontvang het toe hy moontlik in sy laat tienerjare of vroeë 20’s was (Hand. 16:1-3). Blykbaar net ’n paar maande later, nadat hewige teenstand die apostel Paulus gedwing het om die pas gestigte gemeente in Tessalonika te verlaat, het hy die jong Timoteus die toewysing gegee om na Tessalonika terug te keer om die broers te versterk  (Hand. 17:5-15; 1 Tess. 3:1, 2, 6). Kan jy jou voorstel hoe hierdie toewysing Timoteus laat voel het?

JOU BELANGRIKSTE KEUSE

3. Wat is die belangrikste keuse wat jy kan maak, en wanneer kan jy dit doen?

3 Wanneer jy jonk is, moet jy belangrike keuses maak. Maar een keuse is belangriker as al die anderjou besluit om Jehovah te dien. Wat is die beste tyd om hierdie keuse te maak? Jehovah sê: “Dink . . . aan jou Grootse Skepper in die dae van jou jonkheid” (Pred. 12:1). Die enigste aanneemlike manier om ‘aan Jehovah te dink’, is om hom heelhartig te dien (Deut. 10:12). Jou besluit om God met jou hele hart te dien, is die belangrikste keuse wat jy ooit sal maak. Dit sal jou hele toekoms bepaal.Ps. 71:5.

4. Watter belangrike keuses in die lewe, benewens jou keuse om Jehovah te dien, sal ’n uitwerking hê op hoe jy God dien?

4 Jou keuse om Jehovah te dien, is natuurlik nie die enigste keuse wat jou toekoms raak nie. Byvoorbeeld, jy wonder moontlik ook of jy sal trou, met wie jy sal trou en hoe jy ’n bestaan sal maak. Hierdie besluite is baie belangrik, maar dit sal verstandig wees om eers te besluit of jy Jehovah na die beste van jou vermoë wil dien of nie (Deut. 30:19, 20). Waarom? Omdat die keuses met mekaar verband hou. Jou besluite in verband met die huwelik en sekulêre werk sal beïnvloed hoe jy God dien. (Vergelyk Lukas 14:16-20.) Aan die ander kant sal jou begeerte om God te dien, ’n uitwerking hê op jou keuses in verband met die huwelik en sekulêre werk. Besluit dus eers oor die belangrikste dinge.Fil. 1:10.

WAT SAL JY MET JOU JEUG DOEN?

5, 6. Lig toe hoe die regte keuses later tot goeie ondervindinge kan lei. (Sien ook die artikel “Wat ek as kind gekies het” in hierdie nommer.)

5 Nadat jy gekies het om God te dien, dink aan wat hy wil hê jy moet doen en besluit hoe jy hom gaan dien. ’n Japannese broer skryf: “Toe ek 14 was, het ek saam met ’n gemeentelike ouer man velddiens gedoen, en hy het opgemerk dat ek nie die bediening geniet nie. Hy het op liefdevolle wyse vir my gesê: ‘Gaan huis toe, Joeitsjiro. Gaan sit by jou lessenaar en dink mooi na oor alles wat Jehovah vir jou gedoen het.’ Ek het gedoen wat hy gesê het. Trouens, ek het ’n paar dae lank daaroor gedink en gebid. My gesindheid het geleidelik verander. Kort voor lank het ek gevind dat ek dit geniet om Jehovah te dien. Ek het dit geniet om oor sendelinge te lees, en ek het dit begin oorweeg om meer in God se diens te doen.

6 “Ek het besluit om keuses te begin maak wat my eendag in staat sou stel om Jehovah in die buiteland te dien”, sê Joeitsjiro verder. “Ek het byvoorbeeld gekies om ’n Engelse kursus te doen. Nadat ek die skool verlaat het, het ek as deeltydse werk Engelse klasse gegee sodat ek kon pionier. Toe ek 20 was, het ek Mongools begin leer en het ek die geleentheid gehad om ’n groep Mongoolse verkondigers te besoek. Twee jaar later, in 2007, het ek Mongolië besoek. Ek het saam met ’n paar van die pioniers velddiens gedoen en gesien dat baie mense na die waarheid soek, en daarom wou ek soontoe trek om te help. Ek het na Japan teruggekeer om reëlings te tref. Ek pionier nou al sedert April 2008 in Mongolië. Die lewe hier is nie maklik nie. Maar mense reageer gunstig op die goeie nuus, en ek het die geleentheid om hulle te help om nader aan Jehovah te kom. Ek voel dat ek die heel beste lewenswyse gekies het.”

7. Watter keuses moet ons self maak, en watter voorbeeld het Moses vir ons gestel?

7 Elkeen moet sy eie keuse maak oor hoe hy sy lewe in Jehovah se diens sal gebruik (Jos. 24:15). Ons kan nie vir jou sê  of jy moet trou, met wie jy moet trou of watter soort sekulêre werk jy moet doen nie. Sal jy ’n werk kies wat min opleiding vereis? As jong Christene woon party van julle in arm dorpies; ander woon in welvarende stede. Wêreldwyd verskil julle grootliks wat persoonlikheid, vermoëns, ondervinding, belangstellings en geloof betref. Julle verskil waarskynlik net soveel van mekaar as wat die Hebreeuse jongmense in Egipte van die jong Moses verskil het. Hy het al die geleenthede gehad wat die koninklike hof gebied het, terwyl ander Hebreërs slawe was (Eks. 1:13, 14; Hand. 7:21, 22). Soos julle, het hulle ook in opwindende tye gelewe (Eks. 19:4-6). Elkeen van hulle moes kies wat hy met sy lewe sal doen. Moses het die regte keuse gemaak.Lees Hebreërs 11:24-27.

8. Waar kan jongmense hulp vind om wyse keuses te maak?

8 Jehovah help jou om gedurende jou jeug wyse keuses te maak. Hy voorsien raad in die vorm van beginsels wat jy in jou unieke omstandighede kan toepas (Ps. 32:8). Daarbenewens kan jou gelowige ouers en gemeentelike ouer manne jou help redeneer oor hoe om hierdie beginsels toe te pas (Spr. 1:8, 9). Kom ons bespreek drie basiese Bybelbeginsels wat jou kan help om wyse keuses te maak wat jou in die toekoms tot voordeel sal strek.

DRIE BYBELBEGINSELS WAT JOU KAN LEI

9. (a) Hoe verleen Jehovah waardigheid aan ons deur ons keusevryheid te gee? (b) Watter geleenthede skep dit as ons ‘eers die Koninkryk soek’?

9 Soek eers God se Koninkryk en sy regverdigheid. (Lees Matteus 6:19-21, 24-26, 31-34.) Jehovah verleen waardigheid aan ons deur ons keusevryheid te gee. Hy sê nie hoeveel van jou jeug jy aan die verkondiging van die Koninkryk moet wy nie. Maar Jesus het wel vir ons die nuttige beginsel gegee om eers die Koninkryk te soek. Die manier waarop jy toepas wat hy gesê het, sal jou geleenthede bied om bewys te lewer van jou liefde vir God, jou besorgdheid oor jou naaste en jou waardering vir die hoop op die ewige lewe. Sal jou keuses met betrekking tot die huwelik en sekulêre werk toon dat jy hoofsaaklik oor jou materiële behoeftes besorg is of sal dit jou ywer vir God se Koninkryk en sy regverdigheid toon?

10. Wat het Jesus gelukkig gemaak, en watter keuses sal jou gelukkig maak?

10 Smaak die geluk wat dit meebring om ander te dien. (Lees Handelinge 20:20, 21, 24, 35.) Jesus het ons liefdevol hierdie grondbeginsel van die lewe geleer. Hy was ’n baie gelukkige persoon omdat hy sy Vader se wil gedoen het, en nie sy eie nie. Dit het Jesus vreugde verskaf wanneer sagmoedige mense gunstig op die goeie nuus gereageer het (Luk. 10:21; Joh. 4:34). Miskien het jy al die vreugde gesmaak wat dit meebring om ander te help. As jy jou belangrikste keuses in die lewe baseer op die beginsels wat Jesus geleer het, sal dit jou en Jehovah beslis gelukkig maak.Spr. 27:11.

11. Waarom het Barug sy vreugde verloor, en watter raad het Jehovah hom gegee?

11 Dit verskaf ons die grootste geluk om Jehovah te dien (Spr. 16:20). Jeremia se sekretaris, Barug, het dit blykbaar vergeet. Op een stadium het hy nie meer Jehovah se diens geniet nie. Jehovah het vir hom gesê: “Jy hou aan om vir jou groot dinge te soek. Moet dit nie aanhou soek nie. Want kyk, ek bring rampspoed oor alle vlees . . . en ek sal jou siel vir jou as buit gee in al die plekke waarheen jy sal gaan” (Jer. 45:3, 5). Wat dink jy? Wat sou Barug gelukkig gemaak hetom groot dinge te soek of om die vernietiging van Jerusalem te oorleef as ’n getroue kneg van God?Jak. 1:12.

12. Watter keuse het vir Ramiro geluk meegebring?

 12 Ramiro het die geluk gesmaak wat dit meebring om ander te dien. Hy sê: “Ek kom uit ’n arm gesin wat in ’n dorpie in die Andesgebergte woon. Toe my ouer broer aangebied het om vir my universiteitsopleiding te betaal, was dit dus vir my ’n groot geleentheid. Maar ek is kort tevore as een van Jehovah se Getuies gedoop, en ek het ’n ander aanbod ontvang’n pionier het my genooi om saam met hom in ’n dorpie te gaan preek. Ek het soontoe gegaan, geleer om hare te sny en ’n haarkapperswinkel oopgemaak om my te onderhou. Wanneer ons aangebied het om mense die Bybel te leer, het baie mense met waardering gereageer. Later het ek by ’n pas gestigte gemeente aangesluit waar ’n inheemse taal gepraat word. Ek is nou al tien jaar lank in die voltydse diens. Geen ander beroep kon my die vreugde verskaf het wat ek ondervind terwyl ek mense help om die goeie nuus in hulle moedertaal te studeer nie.”

Ramiro put van sy jeug af vreugde uit Jehovah se diens (Sien paragraaf 12)

13. Waarom is dit ’n goeie tyd om Jehovah heelhartig te dien wanneer jy jonk is?

13 Geniet dit om Jehovah gedurende jou jeug te dien. (Lees Prediker 12:1.) Jy moenie dink dat jy eers ’n goeie werk moet kry sodat jy Jehovah later kan dien nie. Wanneer jy jonk is, is dit ’n goeie tyd om Jehovah heelhartig te begin dien. Talle jongmense het betreklik min gesinsverantwoordelikhede en het die gesondheid en krag om moeilike toewysings aan te pak. Wat wil jy vir Jehovah doen terwyl jy jonk is? Dalk is dit jou doelwit om te pionier of om in ’n anderstalige veld te dien. Of miskien kan jy meer doen in jou huidige gemeente. Ongeag wat jou doelwit in God se diens is, jy sal ’n bestaan moet maak. Hoeveel opleiding het jy nodig? Wat sal jy kies?

 GEBRUIK BYBELBEGINSELS OM WYSE KEUSES TE MAAK

14. Waarvoor moet ons versigtig wees wanneer ons vir die toekoms beplan?

14 Die drie Bybelbeginsels wat ons bespreek het, kan jou help om jou opsies vir sekulêre werk op te weeg. Jou voorligters by die skool sal jou ongetwyfeld inligting kan gee oor die plaaslike arbeidsmark. Of dalk is daar ’n regeringsagentskap waar jy kan uitvind watter soort werk in aanvraag is waar jy woon of waar jy wil dien. Inligting van sekulêre bronne kan nuttig weesmaar wees versigtig. Mense wat nie vir Jehovah lief is nie, sal dalk probeer om liefde vir die wêreld in jou hart te laat posvat (1 Joh. 2:15-17). Wanneer jy fokus op wat die wêreld bied, kan jou hart jou maklik bedrieg.Lees Spreuke 14:15; Jer. 17:9.

15, 16. Wie kan jou die beste raad gee in verband met sekulêre werk?

15 Wanneer jy weet wat jou opsies vir sekulêre werk is, sal jy betroubare raad nodig hê (Spr. 1:5). Wie kan jou help om opsies vir sekulêre werk in die lig van Bybelbeginsels op te weeg? Luister na mense wat lief is vir Jehovah, lief is vir jou en wat jou en jou omstandighede goed ken. Hulle sal jou help om jou aanlegte en beweegredes te ontleed. Dalk sal hulle insette jou help om jou doelwitte weer in oënskou te neem. Wat ’n seën is dit tog as jou ouers Jehovah liefhet! Jy kan ook raad kry by die ouer manne in jou gemeente wat geestelik bekwame manne is. En jy kan met pioniers en reisende opsieners praat. Waarom het hulle die voltydse diens gekies? Hoe het hulle begin pionier, en hoe onderhou hulle hulle? Watter bevrediging put hulle uit hulle bediening?Spr. 15:22.

16 Diegene wat jou werklik goed ken, kan insig toon wanneer hulle jou raad gee. Byvoorbeeld, sê nou jy wil die skool verlaat en begin pionier hoofsaaklik omdat jy nie hou van die harde werk wat jy op skool moet doen nie. Iemand wat vir jou lief is, kan jou beweegredes onderskei en jou help besef dat jy, as jy op skool bly, kan leer om nie gou tou op te gooi nie, ’n noodsaaklike eienskap as jy Jehovah heelhartig wil dien.Ps. 141:5; Spr. 6:6-10.

17. Watter keuses moet ons te alle tye vermy?

17 Elkeen wat Jehovah dien, sal voor geestelike gevare te staan kominvloede wat hom van Jehovah kan wegtrek (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8). Maar party soorte werk kan meer geestelike gevare as ander inhou. Het party in julle gebied “skipbreuk gely . . . wat hulle geloof betref” nadat hulle ’n spesifieke soort werk gekies het? (1 Tim. 1:19). Dit sal beslis verstandig wees om keuses te vermy wat jou verhouding met God in gevaar stel.Spr. 22:3.

GENIET DIT OM ’N JONG CHRISTEN TE WEES

18, 19. Wat moet ’n persoon doen as hy nog nie die begeerte het om Jehovah te dien nie?

18 As jy ’n begeerte in jou hart gekweek het om Jehovah te dien, moet jy gebruik maak van die geleenthede wat jou gebied word as ’n jong kneg van God. Maak keuses wat dit vir jou moontlik sal maak om dit te geniet om Jehovah in hierdie opwindende tye te dien.Ps. 148:12, 13.

19 Wat moet jy daarenteen doen as jy nog nie die begeerte het om Jehovah te dien nie? Moenie ophou om jou geloof te probeer versterk nie. Nadat die apostel Paulus sy pogings beskryf het om ’n lewenswyse na te streef wat God kan seën, het hy geskryf: “As julle in enige opsig ’n ander geestesneiging het, sal God die bogenoemde gesindheid aan julle openbaar. Laat ons in elk geval, in die mate waarin ons vooruitgang gemaak het, voortgaan om ordelik in hierdie selfde roetine te wandel” (Fil. 3:15, 16). Hou aan om te dink aan Jehovah se liefde en sy wyse raad. Jehovah is die beste persoon wat jou kan help om wyse keuses gedurende jou jeug te maak.