Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Ouers—Lei julle kinders op van kleintyd af

Ouers—Lei julle kinders op van kleintyd af

“KYK! Seuns is ’n erfdeel van Jehovah; die vrug van die moederskoot is ’n beloning”, sê die Bybel (Ps. 127:3). Dit is dus glad nie verbasend wanneer Christenouers ’n pasgebore baba met groot vreugde verwelkom nie.

Die geboorte van ’n kind bring nie net vreugde mee nie, maar ook ernstige verantwoordelikhede. ’n Kind het op ’n gereelde basis heilsame voedsel nodig om in ’n gesonde volwassene te ontwikkel. Om ’n ferm standpunt vir ware aanbidding in te neem, moet ’n kind geestelik gevoed word en leiding ontvang van ouers wat goddelike beginsels by hom probeer inskerp (Spr. 1:8). Wanneer moet hierdie opleiding begin, en wat moet dit insluit?

 OUERS HET ONDERRIGTING NODIG

Dink aan die geval van Manoag, van die stam van Dan, wat in die dorp Sora in eertydse Israel gewoon het. Jehovah se engel het vir Manoag se onvrugbare vrou gesê dat sy aan ’n seun geboorte sou gee (Rigt. 13:2, 3). Die getroue Manoag en sy vrou was sekerlik verheug hieroor. Maar daar was ook ’n paar dinge waaroor hulle baie besorg was. Manoag het dus gebid: “Verskoon my, Jehovah. Laat die man van die ware God wat u so pas gestuur het, asseblief weer na ons toe kom en ons onderrig oor wat ons behoort te doen met die kind wat gebore sal word” (Rigt. 13:8). Manoag en sy vrou was besorg oor hoe om hulle kind groot te maak. Hulle het hulle seun, Simson, ongetwyfeld God se wet geleer, en hulle pogings was klaarblyklik suksesvol. “Na verloop van tyd het Jehovah se gees [Simson] begin aandryf”, sê die Bybel. Gevolglik het Simson talle kragtige werke verrig as een van Israel se rigters.—Rigt. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.

Manoag het gebid vir onderrigting oor hoe om die kind wat gebore sou word, groot te maak

Hoe vroeg moet ’n kind se opleiding begin? Timoteus is “van kleintyd af” deur sy ma, Eunice, en sy ouma Loïs “die heilige geskrifte” geleer (2 Tim. 1:5; 3:15). Ja, Timoteus het vanaf sy vroeë kinderjare Bybelopleiding ontvang.

Dit is verstandig van Christenouers om te bid vir leiding en om vooruit te beplan sodat hulle hulle kind “van kleintyd af” kan begin oplei. “Die planne van die vlytige lei gewis tot voordeel”, sê Spreuke 21:5. Voor die koms van hulle baba sal die ouers beslis sorgvuldig voorbereidings tref. Hulle sal moontlik selfs ’n lys hê van die dinge wat die baba nodig sal hê. Dit is ook belangrik dat hulle geestelike bedrywighede beplan. Dit moet hulle doelwit wees om hierdie opleiding vroeg in die baba se lewe te begin.

Die boek Early Childhood Counts—A Programming Guide on Early Childhood Care for Development sê: “Die maande onmiddellik ná geboorte is ’n kritieke tydperk in die brein se ontwikkeling. Gedurende hierdie tyd vermeerder die sinapse—die verbindings wat dit moontlik maak om te leer—twintigvoudig.” Hoe wys is dit tog van ouers om gebruik te maak van hierdie kort tydperk in hulle kind se verstandelike ontwikkeling om geestelike idees en waardes in sy verstand te begin inskerp!

’n Ma wat ’n gewone pionier is, het oor haar jong dogter gesê: “Ek het haar vandat sy maar net een maand oud is, saam met my in die bediening uitgeneem. Hoewel sy nie verstaan het wat aangaan nie, glo ek dat daardie vroeë blootstelling ’n voordelige uitwerking op haar gehad het. Teen die tyd dat sy twee jaar oud was, het sy met vrymoedigheid traktate aangebied vir diegene wat ons in velddiens ontmoet het.”

Om ’n kind van kleintyd af op te lei, werp goeie vrugte af. Maar ouers vind dat dit ’n uitdaging is om geestelike opleiding aan hulle kinders te voorsien.

‘KOOP DIE GELEË TYD UIT’

Wanneer ’n kind woelig is of nie lank kan konsentreer nie, kan dit vir ouers ’n groot uitdaging wees. Jong kinders se aandag kan gou afgetrek word. Hulle is immers nuuskierig en wil die wêreld om hulle verken. Wat kan ouers doen om hulle kind te help om te konsentreer op wat hulle hom wil leer?

Kyk na wat Moses gesê het. Deuteronomium 6:6, 7 sê: “Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit by jou kind inskerp en daaroor praat wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad loop en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan.” Die woord “inskerp” beteken om te onderrig deur dikwels te herhaal. ’n Klein kind is soos ’n jong boom wat gereeld natgegooi moet word. As herhaling volwassenes help om belangrike dinge te onthou, hoeveel te meer sal dit jong kinders help!

As ouers hulle kinders God se waarheid wil leer, moet hulle tyd saam met hulle deurbring. In vandag se gejaagde wêreld kan dit ’n groot uitdaging wees om tyd hiervoor opsy te sit. Maar die apostel Paulus het aangeraai dat ons “die geleë tyd . . . uitkoop” vir noodsaaklike Christelike bedrywighede (Ef. 5:15, 16). Hoe kan ons dit doen? Een Christenopsiener wie se vrou baie besig is omdat sy ’n gewone pionier is, het gesukkel om ’n balans te vind  tussen die opleiding van hulle kind, sy teokratiese verantwoordelikhede en sy sekulêre werk. Hoe kon hulle tyd inruim om hulle dogter op te lei? Die pa sê: “Elke oggend, voordat ek werk toe gaan, lees ek en my vrou vir haar uit My boek met Bybelverhale of die boekie Ondersoek die Skrif elke dag. Ons maak seker dat ons saans vir haar lees voordat sy gaan slaap, en ons neem haar saam met ons wanneer ons in die bediening uitgaan. Ons wil hierdie eerste jare van haar lewe ten volle benut.”

‘SEUNS IS SOOS PYLE’

Ons wil beslis hê dat ons kinders eendag verantwoordelike volwassenes moet wees. Maar die hoofrede waarom ons hulle oplei, is om liefde vir God in hulle hart te kweek.—Mark. 12:28-30.

Psalm 127:4 sê: “Soos pyle in die hand van ’n sterk man, so is die seuns van die jeug.” Kinders word dus vergelyk met pyle wat presies op ’n teiken gerig moet word. ’n Boogskutter kan nie ’n pyl laat terugkom nadat hy dit uit sy boog geskiet het nie. Ouers het hulle “pyle”—hulle kinders—net vir ’n betreklike kort tydperk by hulle. Hierdie tyd moet gebruik word om goddelike beginsels in die verstand en hart van hulle kinders in te skerp.

Die apostel Johannes het aangaande sy geestelike kinders geskryf: “Ek het geen groter rede tot dankbaarheid as hierdie dinge nie, dat ek hoor dat my kinders voortgaan om in die waarheid te wandel” (3 Joh. 4). Christenouers kan soortgelyke dankbaarheid uitspreek wanneer hulle sien hoe hulle kinders “voortgaan om in die waarheid te wandel”.