Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Vind ten volle by Bybellees baat

Vind ten volle by Bybellees baat

“Ek skep werklik behae in die wet van God.”—ROM. 7:22.

1-3. Hoe vind ons daarby baat as ons die Bybel lees en die leringe daarin toepas?

“EK DANK Jehovah elke oggend dat hy my help om die Bybel te verstaan.” Die bejaarde Christensuster wat hierdie woorde gesê het, het die Bybel al meer as 40 keer deurgelees, en sy hou nog aan. ’n Jonger suster het geskryf dat Bybellees haar gehelp het om te sien dat Jehovah werklik bestaan. Gevolglik het sy nader aan haar hemelse Vader gekom. Sy het gesê: “Ek was nog nooit in my lewe so gelukkig nie!”

2 Die apostel Petrus het almal aangespoor om “’n verlange [te ontwikkel] na die onvervalste melk wat tot die woord behoort” (1 Pet. 2:2). Diegene wat hierdie verlange bevredig deur die Bybel te bestudeer en wat Bybelleringe toepas, het ’n skoon gewete en geniet ’n sinvolle lewe. Hulle ontwikkel blywende vriendskappe met ander wat ook die ware God liefhet en dien. Dit alles is geldige redes om “behae [te skep] in die wet van God” (Rom. 7:22). Maar daar is selfs nog voordele. Wat is ’n paar daarvan?

3 Hoe meer jy oor Jehovah en sy Seun leer, hoe meer sal jou liefde vir hulle en vir jou medemens groei. Juiste kennis van die Skrif help jou om te sien hoe God binnekort gehoorsame mense uit hierdie sterwende stelsel sal red. Jy het ’n positiewe boodskap van goeie nuus om in die bediening aan mense mee te deel. Jehovah sal jou seën wanneer jy ander die dinge leer wat jy geleer het terwyl jy God se Woord gelees het.

LEES EN DINK NA

4. Wat beteken dit om die Bybel “op gedempte toon” te lees?

4 Jehovah wil nie hê dat sy knegte haastig deur sy Woord moet lees nie. Hy het vir Josua van die ou tyd gesê: “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, en jy moet dag en nag op gedempte toon daarin lees” (Jos. 1:8; Ps. 1:2). Beteken hierdie opdrag dat jy letterlik  al die woorde wat jy van Genesis tot Openbaring lees, saggies moet uitspreek? Nee. Dit beteken dat jy moet lees teen ’n pas wat jou toelaat om daaroor na te dink. Wanneer jy die Bybel “op gedempte toon” lees, sal dit jou help om te konsentreer op gedeeltes wat veral op daardie tydstip vir jou nuttig en aanmoedigend is. Wanneer jy sulke frases, verse of verslae teëkom, moet jy dit stadig lees en dalk die woorde met die tong en lippe vorm. Die volle betekenis van ’n skriftuurlike punt sal jou moontlik diep tref. Waarom is dit belangrik? Want as jy die sin van God se raad begryp, sal dit vir jou ’n groot aansporing wees om dit toe te pas.

5-7. As jy God se Woord op gedempte toon lees, hoe kan dit jou help om (a) sedelik rein te bly; (b) ander liefdevol en met geduld te behandel; (c) vertroue in Jehovah op te bou selfs in moeilike tye? Lig toe.

5 Dit is nuttig om op gedempte toon te lees wanneer jy Bybelboeke lees waarmee jy nie bekend is nie. Om toe te lig, stel jou drie scenario’s voor. Dink eerstens aan ’n jong Christenbroer wat die profesie van Hosea as deel van sy persoonlike Bybelleesprogram lees. Hy stop nadat hy vers 11 tot 13 van hoofstuk 4 op gedempte toon gelees het. (Lees Hosea 4:11-13.) Waarom? Hierdie verse trek sy aandag omdat hy die afgelope tyd sukkel om die druk op skool om hom aan onsedelikheid skuldig te maak, te weerstaan. Hy peins oor die verse en dink: ‘Jehovah sien die slegte dinge wat mense doen, selfs al doen hulle dit agter geslote deure. Ek wil hom nie mishaag nie.’ Die broer neem hom voor om sedelik rein te bly voor God.

6 In ’n tweede scenario lees ’n Christensuster Joël se profesie en stop sy by vers 13 van hoofstuk 2. (Lees Joël 2:13.) Terwyl sy hierdie vers op gedempte toon lees, dink sy na oor hoe sy Jehovah moet navolg, wat ‘genadig en barmhartig is, nie gou toornig word nie en oorvloedig is in liefderyke goedhartigheid’. Sy besluit dat sy ’n poging sal aanwend om die sarkasme en kwaai woorde wat sy soms gebruik wanneer sy met haar man en ander praat, te laat staan.

7 Derdens kan jy jou ’n Christenvader voorstel wat sy werk verloor het en hom bekommer oor die welsyn van sy vrou en kinders. In Nahum 1:7 lees hy op gedempte toon dat Jehovah “dié [ken] wat by hom toevlug soek” en hulle soos “’n vesting in die dag van benoudheid” beskerm. Hierdie gedagte vertroos hom. Hy kan Jehovah se liefdevolle sorg aanvoel en hou op om hom uitermate te bekommer. Dan lees hy vers 15 op gedempte toon. (Lees Nahum 1:15.) Ons broer besef dat sy verkondiging van die goeie nuus in moeilike tye bewys lewer dat hy Jehovah wel as sy vesting beskou. Terwyl die broer voortgaan om werk te soek, wil hy nou ook die velddiensreëlings gedurende die week ondersteun.

8. Vertel kortliks van ’n geestelike skat wat jy tydens jou Bybellees gevind het.

8 Die nuttige punte wat so pas gemeld is, kom uit Bybelboeke wat party dalk as moeilik beskou. Wanneer jy die boeke Hosea, Joël en Nahum ondersoek met ’n begeerte om te leer, sal jy ander verse daarin op gedempte toon wil lees. Dink net hoeveel wysheid en vertroosting jy uit die geskrifte van hierdie profete sal put! En wat van die res van die Bybel? God se Woord is soos ’n produktiewe diamantmyn. Delf diep daarin! Ja, lees die hele Bybel met die doel om skatte van goddelike leiding en aanmoediging te vind.

STREEF BEGRIP NA

9. Hoe kan ons ons begrip van God se wil verbeter?

9 Hoewel dit belangrik is dat jy die Bybel elke dag lees, wil jy ook begrip en insig verkry. Daarom moet jy goeie gebruik maak van die publikasies van Jehovah se organisasie om navorsing te doen  oor die agtergrond van die mense, plekke en gebeurtenisse waaroor jy lees. Of as jy wonder watter invloed ’n sekere Bybellering dalk op jou lewe moet hê, kan jy ’n gemeentelike ouer man of ’n ander ryp Christen om hulp vra. Om die belangrikheid daarvan toe te lig om ons begrip te verbeter, kan ons kyk na die voorbeeld van ’n eerste-eeuse Christen wat juis dit probeer doen het. Sy naam was Apollos.

10, 11. (a) Hoe is Apollos gehelp om as ’n bedienaar van die goeie nuus te verbeter? (b) Wat kan ons uit die verslag oor Apollos leer? (Sien die venster “Strook wat jy ander leer, met ons nuutste begrip?”)

10 Apollos was ’n Joodse Christen wat “goed vertroud [was] met die Skrif” en “gegloei het van die gees”. Die boek Handelinge sê van hom: “Hy [het] die dinge omtrent Jesus met juistheid gespreek en geleer, hoewel hy net met die doop van Johannes bekend was.” Hoewel Apollos dit nie besef het nie, was die lering wat hy ander oor die doop geleer het, verouderd. Toe ’n Christenegpaar genaamd Priscilla en Aquila gehoor het hoe hy in Efese onderrig, het hulle “die weg van God met groter juistheid” aan hom verduidelik (Hand. 18:24-26). Hoe het Apollos hierby baat gevind?

11 Nadat Apollos in Efese gepreek het, het hy na Agaje gegaan. “Toe hy daar kom, het hy dié wat vanweë God se onverdiende goedhartigheid gelowig geword het, grootliks gehelp; want hy het die Jode in die openbaar kragtig en deeglik verkeerd bewys, terwyl hy aan die hand van die Skrif getoon het dat Jesus die Christus is” (Hand. 18:27, 28). Teen daardie tyd kon Apollos die betekenis van die Christelike doop akkuraat verduidelik. Met hierdie beter begrip het hy nuwes “grootliks gehelp” om in ware aanbidding vordering te maak. Wat kan ons uit hierdie verslag leer? Soos Apollos, probeer ons verstaan  wat ons in die Bybel lees. Maar wanneer ’n ervare medegelowige ’n voorstel maak oor hoe ons ’n doeltreffender onderrigter kan wees, moet ons hierdie hulp met nederigheid en dankbaarheid aanvaar. As ons dit doen, sal die gehalte van ons heilige diens verbeter.

GEBRUIK WAT JY LEER OM ANDER TE HELP

12, 13. Lig toe hoe die taktvolle gebruik van die Skrif Bybelstudente kan help om vordering te maak.

12 Soos Priscilla, Aquila en Apollos kan ons vir ander ’n seën wees. Hoe voel jy wanneer jou aanmoediging ’n belangstellende help om ’n struikelblok te oorkom wat sy of haar geestelike vordering belemmer het? Of hoe voel jy, as ’n ouer man, wanneer ’n medegelowige jou bedank vir skriftuurlike raad wat hom of haar gedurende ’n moeilike tyd gehelp het? Dit is beslis ’n bron van bevrediging en vreugde wanneer ons God se Woord gebruik om ander te help om hulle lewe te verbeter. * Let op hoe jy hierdie doelwit kan bereik.

13 Wat ware en valse aanbidding betref, het baie Israeliete in Elia se dag op die draad gesit. Elia se raad aan hierdie persone kan ’n besluitelose Bybelstudent help wat huiwer om geestelike vordering te maak. (Lees 1 Konings 18:21.) Dink aan nog ’n situasie: As ’n belangstellende die reaksie van familie of vriende vrees, kan jy hom of haar help om meer vasbeslote te wees om Jehovah te aanbid deur te redeneer oor Jesaja 51:12, 13.Lees.

14. Wat sal jou help om Bybeltekste te onthou wanneer jy dit nodig het om ander te help?

14 Dit is duidelik dat die Bybel baie woorde bevat wat die lesers daarvan kan aanmoedig, reghelp of versterk. Maar jy vra moontlik: ‘Hoe kan ek tekste onthou wanneer ek dit nodig het?’ Lees die Bybel en peins daagliks oor God se gedagtes. So kan jy ’n reserwe tekste opbou wat Jehovah se gees jou kan help om te onthou wanneer jy dit nodig het.—Mark. 13:11; lees Johannes 14:26. *

15. Wat sal jou help om God se Woord beter te verstaan?

15 Soos koning Salomo, moet jy tot Jehovah bid vir die wysheid wat jy nodig het om jou teokratiese verantwoordelikhede na te kom (2 Kron. 1:7-10). Volg die profete van ouds na deur ‘ywerige navorsing en ’n sorgvuldige ondersoek te doen’ van God se Woord sodat jy juiste kennis van Jehovah en sy wil kan verkry (1 Pet. 1:10-12). Die apostel Paulus het Timoteus aangespoor om homself “met die woorde van die geloof en van die goeie leer” te voed (1 Tim. 4:6). As jy dit doen, sal jy in ’n uitstekende posisie wees om ander geestelik te help. En jy sal terselfdertyd jou eie geloof opbou.

ONFEILBARE BESKERMING GEGROND OP GOD SE WOORD

16. (a) Hoe het die Bereane daarby baat gevind om “die Skrif elke dag sorgvuldig [te] ondersoek”? (b) Waarom is daaglikse Bybellees vandag vir ons so belangrik?

16 Die Jode in die Masedoniese stad Berea het die gewoonte gehad om “die Skrif elke dag sorgvuldig [te] ondersoek”. Toe Paulus die goeie nuus aan daardie Jode verkondig het, het hulle sy woorde met hulle kennis van die Skrif vergelyk. Die gevolg? Baie was oortuig dat hy die waarheid geleer het, en hulle het “gelowiges geword” (Hand. 17:10-12). Dit toon dat daaglikse Bybellees ons kan help om  sterk geloof in Jehovah op te bou. Sulke geloof, “die gewaarborgde verwagting van dinge waarop gehoop word”, is noodsaaklik as ons tot in God se nuwe wêreld behoue wil bly.—Heb. 11:1.

17, 18. (a) Hoe beskerm sterk geloof en liefde ’n Christen se figuurlike hart? (b) Hoe beskerm hoop ons teen gevaar?

17 Paulus het met goeie rede geskryf: “Wat ons betref wat tot die dag behoort, laat ons nugter van verstand bly en die borsplaat van geloof en liefde aanhê en as ’n helm die hoop op redding” (1 Tess. 5:8). ’n Soldaat se hart moet teen die vyand beskerm word. Net so moet ’n Christen se figuurlike hart teen die krag van die sonde beskerm word. Wat gebeur wanneer ’n kneg van Jehovah sterk geloof in God se beloftes tesame met ’n liefde vir Hom en vir sy medemens openbaar? So ’n kneg trek ’n geestelike borsplaat van die hoogste gehalte aan. Dit is onwaarskynlik dat hy enigiets sal doen om God se guns te verloor.

18 Paulus het ook van ’n helm gepraat, “die hoop op redding”. As ’n soldaat in Bybeltye nie sy kop beskerm het nie, kon hy maklik sy lewe in die stryd verloor. Maar met ’n sterk helm kon hy houe teen die kop oorleef sonder dat hy ernstig beseer word. Ons versterk ons hoop dat Jehovah ons sal red wanneer ons sy Woord bestudeer. Sterk hoop stel ons in staat om afvalliges en hulle kankeragtige “leë praatjies” te weerstaan (2 Tim. 2:16-19). Ons hoop sal ons ook die krag gee om nee te sê wanneer iemand ons wil oorhaal om ons skuldig te maak aan gedrag wat deur Jehovah veroordeel word.

’N SLEUTEL TOT OORLEWING

19, 20. Waarom stel ons God se Woord hoog op prys, en hoe toon ons ons waardering daarvoor? (Sien die venster “Jehovah voorsien presies wat ek nodig het”.)

19 Hoe nader ons aan die einde kom, hoe meer moet ons op Jehovah se Woord staatmaak. Die raad wat ons daarin vind, help ons om slegte gewoontes af te skaf en ons sondige neigings te beheers. Die aanmoediging en vertroosting wat ons daaruit put, sal ons help om die toetse te deurstaan wat Satan en sy wêreld oor ons bring. Met die leiding wat Jehovah in sy Woord voorsien, sal ons op die weg van die lewe bly.

20 Onthou dat dit God se wil is dat “alle soorte mense gered moet word”. “Alle soorte mense” sluit Jehovah se knegte in, asook diegene wat ons deur middel van ons predikings- en onderrigtingswerk help. Maar almal wat gered wil word, moet “juiste kennis van die waarheid” opdoen (1 Tim. 2:4). Om die laaste dae te oorleef, moet ons die Bybel lees en die geïnspireerde instruksies daarin volg. Ja, ons daaglikse Bybellees toon dat ons Jehovah se kosbare Woord van waarheid hoog op prys stel.—Joh. 17:17.

^ par. 12 Ons gebruik Bybelraad natuurlik nie om druk op ander te plaas of hulle te veroordeel nie. Ons moet net so geduldig en liefdevol teenoor ’n Bybelstudent wees soos Jehovah teenoor ons is.—Ps. 103:8.

^ par. 14 Gestel jy onthou die sleutelwoorde van ’n Bybelgedeelte, maar nie die boek, hoofstuk en vers nie. As jy hierdie woorde in die indeks agterin die Bybel, in die Watchtower Library of in die konkordansie van die Nuwe Wêreld-vertaling opsoek, sal jy heel moontlik die teks vind.