Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

‘Maak seker van die belangriker dinge’

‘Maak seker van die belangriker dinge’

‘Maak seker van die belangriker dinge.’—FIL. 1:10.

1, 2. Watter profesie oor die laaste dae het ongetwyfeld die belangstelling van Jesus se dissipels geprikkel, en waarom?

PETRUS, Jakobus, Johannes en Andreas was uiteindelik alleen met hulle Heer. Wat Jesus vroeër oor die vernietiging van die tempel gesê het, het swaar op hulle gemoed gedruk (Mark. 13:1-4). Daarom het hulle gevra: “Sê vir ons: Wanneer sal hierdie dinge wees, en wat sal die teken van u teenwoordigheid en van die voleinding van die stelsel van dinge wees?” (Matt. 24:1-3). Jesus het hulle begin vertel van gebeure, of toestande, wat voor die vernietiging van Jerusalem sou plaasvind asook gebeure wat die laaste dae van Satan se goddelose stelsel van dinge sou kenmerk. Een spesifieke gebeurtenis moes ongetwyfeld die belangstelling van Jesus se dissipels geprikkel het. Nadat Jesus van angswekkende gebeure soos oorloë, voedseltekorte en ’n toename in wetteloosheid gepraat het, het hy iets positiefs voorspel wat ook die laaste dae sou kenmerk. Hy het gesê: “Hierdie goeie nuus van die koninkryk sal in die hele bewoonde aarde verkondig word as ’n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.”—Matt. 24:7-14.

2 Jesus se dissipels het die voorreg geniet om die goeie nuus van die Koninkryk saam met Christus te verkondig (Luk. 8:1; 9:1, 2). Hulle het dalk onthou dat hy gesê het: “Die oes is werklik groot, maar die werkers is min. Smeek dan die Heer van die oes om werkers in sy oes uit te stuur” (Luk. 10:2). Maar hoe sou hulle “in die hele bewoonde aarde” preek en “’n getuienis vir al die nasies” gee? Waar sou die werkers vandaan kom? As hulle maar net ’n kykie in die toekoms kon gekry het toe hulle daardie dag saam met Jesus gesit het! Hulle sou ongetwyfeld verbaas gewees het om te sien hoe die woorde wat ons nou in Matteus 24:14 lees, vervul word.

3. Hoe word Lukas 21:34 vandag vervul, en watter selfondersoek moet ons doen?

 3 Ons lewe in die tyd waarin Jesus se profesie vervul word. Miljoene werk saam om die goeie nuus van die Koninkryk wêreldwyd te verkondig (Jes. 60:22). Jesus het egter te kenne gegee dat party dit moeilik sou vind om hulle fokus in hierdie laaste dae te behou. Hulle aandag sou afgelei word, en hulle sou “beswaar word”. (Lees Lukas 21:34.) Ons sien ook die vervulling van hierdie woorde. Party onder God se volk se aandag word afgelei. Dit kan gesien word in die besluite wat hulle neem in verband met sekulêre werk, hoër onderwys en materiële besittings sowel as die hoeveelheid tyd wat hulle aan sport en vermaak bestee. Ander raak moeg weens die druk en sorge van die daaglikse lewe. Vra jou af: ‘Hoe vaar ek? Wat toon my besluite oor wat vir my die belangrikste is?’

4. (a) Wat was Paulus se gebed vir die Christene in Filippi, en waarom? (b) Wat sal ons in hierdie en die volgende artikel bespreek, en met watter oogmerk?

4 Christene wat in die eerste eeu gelewe het, moes hulle inspan om altyd aan geestelike dinge prioriteit te gee. Die apostel Paulus het dit nodig geag om te bid dat Christene in Filippi “seker . . . maak van die belangriker dinge”. (Lees Filippense 1:9-11.) Soos die apostel Paulus, het die meeste Christene destyds “al hoe meer moed aan die dag [gelê] om die woord van God onbevrees te spreek” (Fil. 1:12-14). Net so verkondig die meeste van ons God se Woord vandag ook moedig. Maar kan ’n bespreking van wat nou in Jehovah se organisasie vermag word, ons help om ons selfs meer op die allerbelangrikste predikingswerk toe te spits? Dit kan beslis! In hierdie artikel sal ons bespreek hoe Jehovah sy hedendaagse organisasie gebruik om die vervulling van Matteus 24:14 moontlik te maak. Waarop is sy organisasie toegespits, en hoe kan dit ons en ons gesinne motiveer? Die volgende artikel sal bespreek wat ons kan help om getrou te bly en met Jehovah se organisasie tred te hou.

DIE HEMELSE DEEL VAN JEHOVAH SE ORGANISASIE IS AAN DIE BEWEEG

5, 6. (a) Waarom het Jehovah visioene van die hemelse deel van sy organisasie voorsien? (b) Wat het Esegiël in ’n visioen gesien?

5 Daar is baie dinge wat Jehovah besluit het om nie in sy geskrewe Woord te sit nie. Hy het byvoorbeeld geen besonderhede verstrek oor hoe die brein of die heelal werk nie, al sou sulke inligting fassinerend gewees het! Jehovah het egter inligting voorsien wat ons nodig het om sy voorneme te verstaan en om in ooreenstemming daarmee te lewe (2 Tim. 3:16, 17). Hoe interessant is dit dan dat die Bybel ons wel ’n kykie gee in die onsigbare deel van Jehovah se organisasie! Dit is vir ons opwindend om die beskrywings te lees van die hemelse deel van Jehovah se organisasie wat deur Jesaja, Esegiël en Daniël sowel as deur Johannes in Openbaring neergeskryf is (Jes. 6:1-4; Eseg. 1:4-14, 22-24; Dan. 7:9-14; Op. 4:1-11). Dit is asof Jehovah ’n gordyn oopgetrek het en ons toegelaat het om in die hemele in te kyk. Waarom het hy hierdie inligting voorsien?

6 Jehovah wou nie hê dat ons ooit moet vergeet dat ons deel is van ’n universele organisasie nie. Dit is nie net die sigbare deel van Jehovah se organisasie wat hard werk om sy voorneme te vervul nie. Byvoorbeeld, die onsigbare deel van Jehovah se organisasie is in ’n visioen aan Esegiël as ’n yslike hemelse strydwa uitgebeeld. Hierdie strydwa kon vinnig beweeg en in ’n oogwink van rigting verander (Eseg. 1:15-21). Met elke omwenteling van sy wiele kon die strydwa groot afstande aflê. In die visioen kon Esegiël  ook die Een sien wat op die strydwa ry. Hy het gesê: “Ek het iets soos die gloed van elektrum gesien, en dit het gelyk of daar rondom vuur daarin is . . . Dit het soos die heerlikheid van Jehovah gelyk” (Eseg. 1:25-28). Hoe ontsagwekkend was dit ongetwyfeld vir Esegiël om hierdie visioen te sien! Hy het gesien dat Jehovah ten volle in beheer van sy organisasie is en die beweging daarvan deur sy heilige gees rig. Wat ’n aanskoulike uitbeelding van hoe die hemelse deel van Jehovah se organisasie aan die beweeg is!

7. Hoe boesem Daniël se visioen by ons vertroue in?

7 Daniël het ook ’n visioen gesien wat vertroue by ons inboesem. Hy het die voorreg gehad om Jehovah in ’n visioen te sien waarin hy uitgebeeld word as “die Oue van Dae” wat op ’n troon van vuurvlamme sit. Die troon was op wiele (Dan. 7:9). Jehovah wou hê dat Daniël moet sien dat Sy organisasie aan die beweeg is en dat dit Sy voorneme verwesenlik. Daniël het ook “iemand soos ’n seun van die mens”, Jesus, gesien wat toesig oor die aardse deel van Jehovah se organisasie gegee word. Christus se volmaakte heerskappy bestaan nie net ’n paar kort jare nie. Dit is eerder “’n heerskappy van onbepaalde duur wat nie sal verbygaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie” (Dan. 7:13, 14). Ons word beweeg om vertroue te hê in Jehovah en in wat hy doen. Hy het “heerskappy en waardigheid en ’n koninkryk” gegee aan sy beproefde en getroue Seun, Jesus. Jehovah stel vertroue in sy Seun. Daarom kan ons ook vertroue in Jesus se leierskap hê.

8. Watter uitwerking het visioene wat Jehovah aan Esegiël en Jesaja gegee het, op hulle gehad, en watter uitwerking moet dit op ons hê?

 8 Watter uitwerking moet hierdie visioene van die onsigbare deel van Jehovah se organisasie op ons hê? Soos Esegiël word ons sekerlik met ontsag vervul en laat dit ons nederig voel as ons sien wat Jehovah vermag (Eseg. 1:28). As ons oor Jehovah se organisasie peins, kan dit ons tot optrede beweeg, soos met Jesaja die geval was. Toe hy die geleentheid gekry het om ander te vertel oor wat Jehovah doen, het hy dit aangegryp sonder om te huiwer. (Lees Jesaja 6:5, 8.) Jesaja het die vertroue gehad dat hy enige uitdaging met Jehovah se ondersteuning suksesvol die hoof kan bied. Net so moet hierdie kykie in die onsigbare deel van Jehovah se organisasie ons met ontsag vervul en tot optrede aanspoor. Hoe aanmoedigend is dit tog om te dink aan hierdie organisasie, wat die heeltyd aan die beweeg is en heeltemal daarop toegespits is om Jehovah se voorneme te verwesenlik!

DIE AARDSE DEEL VAN JEHOVAH SE ORGANISASIE

9, 10. Waarom is ’n sigbare deel van Jehovah se organisasie nodig?

9 Deur middel van sy Seun het Jehovah die aardse deel van sy organisasie opgerig wat met die onsigbare deel daarvan saamwerk. Waarom is ’n sigbare deel van Jehovah se organisasie nodig om die werk te doen wat in Matteus 24:14 beskryf word? Kyk na drie redes.

10 Eerstens het Jesus gesê dat hierdie predikingswerk sy dissipels na “die mees afgeleë deel van die aarde” sou neem (Hand. 1:8). Tweedens sou geestelike voedsel en aanmoediging voorsien moes word aan diegene wat hierdie werk doen (Joh. 21:15-17). Derdens sou voorsiening gemaak moes word sodat dié wat die goeie nuus verkondig, kon vergader om Jehovah te aanbid en geleer te word om die werk uit te voer (Heb. 10:24, 25). Hierdie doelwitte kon nie per toeval bereik word nie. Om dit alles te vermag, sou Christus se volgelinge goed georganiseerd moes wees.

11. Hoe toon ons dat ons die reëlings van Jehovah se organisasie ondersteun?

11 Hoe toon ons dat ons die reëlings van Jehovah se organisasie ondersteun? Een belangrike manier is om altyd vertroue te stel in diegene wat deur Jehovah en Jesus vertrou word om die leiding in die predikingswerk te neem. Daar is baie bedrywighede of sake in hierdie wêreld wat meeding om die tyd en aandag van dié wat die leiding onder ons neem. Waarop was die sigbare deel van Jehovah se organisasie nog altyd toegespits?

TOEGESPITS OP “DIE BELANGRIKER DINGE”

12, 13. Hoe voer Christen- ouer manne hulle toewysing uit, en waarom is dit vir jou aanmoedigend?

12 Ervare Christen- ouer manne is regoor die wêreld aangestel om die Koninkrykspredikingswerk in die lande waar hulle dien, te bevorder en daaroor toesig te hou. Wanneer hierdie broers besluite neem, soek hulle leiding in God se Woord en gebruik hulle dit dus as ‘’n lamp vir hulle voet en ’n lig vir hulle pad’. Hulle bid ook ernstig tot Jehovah dat hy hulle moet rig.—Ps. 119:105; Matt. 7:7, 8.

13 Soos diegene wat in die eerste eeu die leiding geneem het, is Christen- ouer manne wat vandag oor die predikingswerk toesig hou, “aan die bediening van die woord” gewy (Hand. 6:4). Hulle verheug hulle oor die vooruitgang van die predikingswerk, in hulle plaaslike gebied en regoor die wêreld (Hand. 21:19, 20). Hulle maak nie eindelose reëls nie. Hulle volg eerder die Skrif en die leiding  van God se heilige gees wanneer hulle die nodige reëlings tref om die predikingswerk te bevorder. (Lees Handelinge 15:28.) Sodoende stel hierdie verantwoordelike broers vir almal in hulle plaaslike gemeente ’n uitstekende voorbeeld.—Ef. 4:11, 12.

14, 15. (a) Watter reëlings is ingestel om die wêreldwye predikingswerk te ondersteun? (b) Hoe voel jy oor die rol wat jy speel in die bevordering van die Koninkrykspredikingswerk?

14 Baie is nie bewus van die volgehoue inspanning wat dit verg om geestelike voedsel vir ons publikasies, vergaderinge en byeenkomste voor te berei nie. Duisende vrywilligers werk onvermoeid om hierdie geestelike voedsel in sowat 600 tale te vertaal sodat soveel mense moontlik in hulle eie taal van “die luisterryke dinge van God” kan leer (Hand. 2:7-11). Jong broers en susters werk by hoëspoeddrukperse en boekbinderye om ons lektuur te vervaardig. Hierdie lektuur word dan gestuur na gemeentes tot in die mees afgeleë dele van die aarde.

15 Daar is etlike reëlings ingestel sodat ons kan konsentreer op die verkondiging van die goeie nuus saam met ons plaaslike gemeente. Duisende bied hulle byvoorbeeld vrywillig aan om met die bou van Koninkryksale en Byeenkomssale te help, ons byeenkomste te organiseer, teokratiese skole te hou en bystand te verleen aan diegene wat deur natuurrampe geraak is of met mediese noodgevalle te kampe het—om maar net ’n paar bedrywighede te noem wat agter die skerms plaasvind. Wat is die doel van al hierdie werk? Om na die geestelike welsyn om te sien van dié wat hierdie werk doen en om die verkondiging van die goeie nuus sowel as ware aanbidding te bevorder. Het die aardse deel van Jehovah se organisasie op die belangriker dinge toegespits gebly? Beslis!

VOLG DIE VOORBEELD VAN JEHOVAH SE ORGANISASIE

16. Wat sal ’n goeie Bybelstudieprojek vir jou of jou gesin wees?

16 Dink ons van tyd tot tyd na oor hoe Jehovah se organisasie funksioneer? Party het besluit om gedurende hulle gesinsaanbidding of persoonlike studie tyd opsy te sit om navorsing oor hierdie dinge te doen en daaroor te peins. Die visioene wat aan Jesaja, Esegiël, Daniël en Johannes gegee is, is ’n opwindende onderwerp vir studie. Die boek Jehovah se Getuies—verkondigers van God se Koninkryk en ander publikasies of DVD’s wat in jou taal beskikbaar is, leer ons talle interessante dinge omtrent die organisasie.

17, 18. (a) Hoe het jy by hierdie bespreking baat gevind? (b) Watter vrae moet ons ons afvra?

17 Dit is goed vir ons om na te dink oor wat Jehovah deur middel van sy organisasie vermag. Mag ons, tesame met hierdie wonderlike organisasie, vasbeslote wees om op die belangriker dinge toegespits te bly. As ons dit doen, sal dit ons motiveer om net so vasbeslote te wees soos Paulus, wat gesê het: “Aangesien ons hierdie bediening het ooreenkomstig die barmhartigheid wat aan ons bewys is, gee ons nie moed op nie” (2 Kor. 4:1). Hy het sy medewerkers ook aangespoor: “Laat ons derhalwe nie ophou om te doen wat goed is nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie moeg word nie.”—Gal. 6:9.

18 Is daar veranderinge wat ons as individue of gesinne moet aanbring sodat ons in ons daaglikse roetine van die belangriker dinge seker kan maak? Kan ons ons lewe vereenvoudig of afleidings verminder sodat ons meer aandag aan die allerbelangrikste predikingswerk kan gee? In die volgende artikel sal ons vyf dinge bespreek wat ons sal help om met Jehovah se organisasie tred te hou.