Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Jehovah—Ons woonplek

Jehovah—Ons woonplek

“O Jehovah, u was vir ons ’n ware woonplek van geslag tot geslag.”—PS. 90:1.

1, 2. Hoe voel God se knegte oor die teenswoordige stelsel van dinge, en in watter sin het hulle ’n tuiste?

 VOEL jy tuis in hierdie wêreld? Indien nie, is jy beslis nie alleen nie! Deur die eeue heen het almal wat waarlik vir Jehovah lief was, soos vreemdelinge, of uitlanders, in hierdie stelsel van dinge gevoel. Terwyl getroue aanbidders van God byvoorbeeld van kampplek tot kampplek in die land Kanaän getrek het, het hulle “in die openbaar bekend gemaak dat hulle vreemdelinge en tydelike inwoners . . . is.”—Heb. 11:13.

2 Christus se gesalfde volgelinge, wie se ‘burgerskap in die hemele bestaan’, beskou hulle eweneens as “vreemdelinge en tydelike inwoners” in die teenswoordige stelsel van dinge (Fil. 3:20; 1 Pet. 2:11). Christus se “ander skape” is ook “geen deel van die wêreld nie, net soos [Jesus] geen deel van die wêreld [was] nie” (Joh. 10:16; 17:16). Nietemin is God se volk nie sonder ’n “tuiste” nie. Trouens, ons geniet die beskerming van die veiligste en liefdevolste tuiste denkbaar, ’n tuiste wat ons met oë van geloof sien. Moses het geskryf: “O Jehovah, u was vir ons ’n ware woonplek van geslag tot geslag” (Ps. 90:1). * Hoe was Jehovah vir sy lojale knegte van ouds “’n ware woonplek”? Hoe is hy vandag vir sy naamvolk “’n ware woonplek”? En hoe sal hy in die toekoms die enigste veilige woonplek wees?

JEHOVAH—“’N WARE WOONPLEK” VIR SY KNEGTE VAN OUDS

3. Watter onderwerp, beeld en ooreenkoms vind ons in Psalm 90:1?

3 Soos baie van die beeldspraak in die Bybel het Psalm 90:1 ’n onderwerp, ’n beeld en ’n ooreenkoms. Die onderwerp is Jehovah. Die beeld is dié van ’n woning, of ’n woonplek. Jehovah is in baie opsigte soos  ’n woonplek. Jehovah bied byvoorbeeld aan sy volk beskerming. Dit strook met die feit dat Jehovah die verpersoonliking van liefde is (1 Joh. 4:8). Hy is ook ’n God van vrede, wat sy lojales “in veiligheid [laat] woon” (Ps. 4:8). Kom ons kyk na sy handelinge met die getroue aartsvaders, soos byvoorbeeld Abraham.

4, 5. Hoe was God vir Abraham “’n ware woonplek”?

4 Ons kan ons net indink hoe Abraham, destyds Abram, gevoel het toe Jehovah vir hom gesê het: “Trek weg uit jou land en van jou familielede . . . af na die land wat ek jou sal wys.” Enige angs wat Abraham dalk gehad het, het ongetwyfeld verdwyn toe Jehovah daarna vir hom gesê het: “Ek sal jou ’n groot nasie maak en ek sal jou seën en ek sal jou naam groot maak . . . En ek sal dié seën wat jou seën, en ek sal hom vervloek wat ’n vloek oor jou uitspreek.”—Gen. 12:1-3.

5 Met hierdie woorde het Jehovah dit op hom geneem om ’n veilige woonplek vir Abraham en vir sy nakomelinge te word (Gen. 26:1-6). Jehovah het sy belofte nagekom. Byvoorbeeld, hy het verhoed dat Farao van Egipte en koning Abimeleg van Gerar Sara onteer en Abraham doodmaak. Hy het Isak en Rebekka op soortgelyke wyse beskerm (Gen. 12:14-20; 20:1-14; 26:6-11). Ons lees: “[Jehovah] het geen mens toegelaat om hulle te kort te doen nie, maar ter wille van hulle het hy konings tereggewys, deur te sê: ‘Moenie aan my gesalfdes raak nie, en moet my profete geen kwaad aandoen nie.’”—Ps. 105:14, 15.

‘Ek sal jou nie verlaat nie’

6. Wat het Isak vir Jakob gesê om te doen, en hoe het Jakob moontlik gevoel?

6 Hierdie profete het Abraham se kleinseun Jakob ingesluit. Toe die tyd aangebreek het vir Jakob om vir hom ’n vrou te neem, het Isak, sy vader, vir hom gesê: “Jy mag nie ’n vrou uit die dogters van Kanaän neem nie. Staan op, gaan na Paddan-Aram, na die huis van Betuel, die vader van jou moeder, en neem daar vir jou ’n vrou uit die dogters van Laban” (Gen. 28:1, 2). Jakob het Isak sonder versuim gehoorsaam. Jakob het die veiligheid van sy gesin, wat in Kanaän gewoon het, agtergelaat en het, blykbaar alleen, honderde kilometer gereis na die omgewing van Haran (Gen. 28:10). Miskien het hy gewonder: ‘Hoe lank sal ek weg wees? Sal my oom my hartlik verwelkom en my ’n godvresende vrou gee?’ As Jakob sulke kwellinge gehad het, het dit ongetwyfeld verdwyn toe hy Lus bereik het, ongeveer 100 kilometer van Berseba af. Wat het by Lus gebeur?

7. Hoe het God Jakob deur middel van ’n droom gerusgestel?

7 By Lus het Jehovah in ’n droom aan Jakob verskyn en gesê: “Kyk, ek is met  jou en ek sal jou bewaar oral waar jy gaan en ek sal jou na hierdie grond terugbring, want ek sal jou nie verlaat totdat ek gedoen het wat ek vir jou gesê het nie” (Gen. 28:15). Hoe gerusstellend en vertroostend moes hierdie liefdevolle woorde tog vir Jakob gewees het! Kan jy jou voorstel hoe hy daarna met vertroue verder gestap het, gretig om te sien hoe God Sy belofte gaan vervul? As jy die huis verlaat het, miskien om in die buiteland te gaan dien, kan jy jou waarskynlik vereenselwig met die verskeidenheid emosies wat Jakob ondervind het. Jy het sekerlik ook al bewyse gesien dat Jehovah vir jou sorg.

8, 9. In watter opsigte was Jehovah vir Jakob “’n ware woonplek”, en wat kan ons hieruit leer?

8 Toe Jakob Haran bereik het, het sy oom Laban hom hartlik verwelkom en hom later Lea en Ragel as vrouens gegee. Mettertyd het Laban Jakob egter probeer uitbuit—hy het sy loon tien keer verander! (Gen. 31:41, 42). Maar Jakob het hierdie onregte verduur in die vertroue dat Jehovah sou aanhou om vir hom te sorg—en Hy het! Trouens, teen die tyd dat God vir Jakob gesê het om na Kanaän terug te keer, het hy “baie kleinvee en diensmeisies en diensknegte en kamele en esels gehad” (Gen. 30:43). Met diepe waardering het Jakob gebid: “Ek is nie al die liefderyke goedhartighede en al die getrouheid wat u teenoor u kneg bewys het, waardig nie, want net met my staf het ek deur hierdie Jordaan getrek, en nou het ek twee kampe geword.”—Gen. 32:10.

9 Ja, hoe waar was Moses se woorde tog toe hy peinsend gebid het: “O Jehovah, u was vir ons ’n ware woonplek van geslag tot geslag”! (Ps. 90:1). Hierdie woorde is vandag net so geldig, want Jehovah, by wie “daar geen verandering van die draaiing van die skaduwee [is] nie”, is nog steeds ’n liefdevolle en veilige woonplek vir sy lojales (Jak. 1:17). Kom ons kyk hoe.

JEHOVAH—VANDAG VIR ONS “’N WARE WOONPLEK”

10. Waarom kan ons seker wees dat Jehovah nog steeds ’n veilige woonplek vir sy knegte is?

10 Stel jou die volgende toneel voor: Jy getuig in die hof teen ’n wêreldwye kriminele organisasie. Die leier daarvan is ’n baie intelligente, magtige en genadelose leuenaar en moordenaar. Hoe sal jy voel wanneer jy die hof aan die einde van daardie dag verlaat? Veilig? Beslis nie! Jy sou goeie rede hê om vir beskerming te vra. Hierdie toneel lig die situasie van Jehovah se knegte toe, wat moedig van Jehovah getuig en sy boosaardige aartsvyand, Satan, vreesloos aan die kaak stel! (Lees Openbaring 12:17.) Maar het Satan dit reggekry om God se volk stil te maak? Nee! Trouens, ons hou aan om geestelik te floreer—’n werklikheid waarvoor daar net een verklaring kan wees: Jehovah is nog steeds ons toevlug, “’n ware woonplek” vir ons, veral gedurende hierdie laaste dae. (Lees Jesaja 54:14, 17.) Maar ons moet ook onthou dat Jehovah nie vir ons ’n veilige woonplek kan wees as ons toelaat dat Satan ons van ons woonplek weglok nie.

God se engele ondersteun en beskerm sy knegte

11. Watter les kan ons by die aartsvaders leer?

11 Daar is nog ’n les wat ons by die aartsvaders kan leer. Hoewel hulle in die land Kanaän gewoon het, het hulle afgeskeie gebly van die mense van die land en hulle goddelose, onsedelike weë gehaat (Gen. 27:46). Hulle was beginselvaste manne wat nie ’n lang lys moets en moenies nodig gehad het om hulle te lei nie. Wat hulle omtrent Jehovah en sy persoonlikheid geweet het, was vir hulle genoeg. Omdat hy hulle woonplek was, wou hulle nie sien hoe na aan die wêreld hulle kon kom nie. Hulle het eerder so ver moontlik daarvan weggebly. Wat ’n goeie voorbeeld het hulle tog vir ons gestel! Streef jy daarna om die getroue  aartsvaders na te volg wanneer dit kom by jou keuse van vriende en vermaak? Ongelukkig toon party in die Christengemeente dat hulle, ten minste tot ’n mate, gemaklik voel in Satan se wêreld. As jy selfs in ’n geringe mate so voel, moet jy oor die saak bid. Onthou, hierdie wêreld behoort aan Satan. Dit weerspieël sy koue, selfsugtige gees.—2 Kor. 4:4; Ef. 2:1, 2.

12. (a) Watter voorsienings maak Jehovah vir sy geestelike huisgesin? (b) Hoe voel jy oor hierdie voorsienings?

12 Om Satan se sette te weerstaan, moet ons ten volle gebruik maak van die geestelike voorsienings wat Jehovah maak vir sy huisgesin van die geloof, vir diegene wat hom hulle woonplek maak. Hierdie voorsienings sluit Christelike vergaderinge, gesinsaanbidding en “gawes in die vorm van mense” in—herders wat deur God aangestel is om ons te vertroos en te ondersteun terwyl ons met die lewe se uitdagings worstel (Ef. 4:8-12). Broer George Gangas, wat jare lank ’n lid van die Bestuursliggaam was, het geskryf: “Wanneer ek tussen [God se knegte] is, voel ek tuis. Dit voel asof ek by my gesin is, in ’n geestelike paradys.” Voel jy ook so?

13. Watter belangrike les kan ons uit Hebreërs 11:13 leer?

13 Nog ’n eienskap van die aartsvaders wat navolgenswaardig is, is hulle bereidwilligheid om opvallend anders as die mense om hulle te wees. Soos daar in  paragraaf 1 gemeld is, het hulle “in die openbaar bekend gemaak dat hulle vreemdelinge en tydelike inwoners in die land is” (Heb. 11:13). Is jy vasbeslote om anders te wees as die mense om jou? Toegegee, dit is nie altyd maklik nie. Maar met God se hulp en met jou mede-Christene se ondersteuning kan jy daarin slaag. Onthou, jy is nie alleen nie. Almal wat Jehovah wil dien, is in ’n stryd gewikkel! (Ef. 6:12). Maar dit is ’n stryd wat ons kan wen as ons op Jehovah vertrou en hom ons veilige woonplek maak.

14. Op watter “stad” het Jehovah se knegte gewag?

14 Dit is ook belangrik dat ons Abraham navolg deur ons oë op die prys gerig te hou (2 Kor. 4:18). Die apostel Paulus het geskryf dat Abraham “gewag [het] op die stad wat ware fondamente het, waarvan God die bouer en maker is” (Heb. 11:10). Daardie “stad” is die Messiaanse Koninkryk. Abraham moes natuurlik op daardie “stad” wag. In sekere sin hoef ons nie daarop te wag nie. Dit heers nou in die hemel. Wat meer is, daar is toenemende bewyse dat dit binnekort volle beheer oor die aarde sal oorneem. Is hierdie  Koninkryk vir jou ’n werklikheid? Beïnvloed dit jou uitkyk op die lewe, jou beskouing van die teenswoordige wêreld en jou prioriteite?—Lees 2 Petrus 3:11, 12.

ONS “WARE WOONPLEK” TERWYL DIE EINDE NADER KOM

15. Watter toekoms wag op diegene wat hulle vertroue in die teenswoordige wêreld stel?

15 Namate die einde van Satan se wêreld nader kom, sal die “weë van benoudheid” wat dit ondervind, erger word (Matt. 24:7, 8). Dinge sal beslis gedurende die groot verdrukking vererger. Infrastrukture sal in duie stort, en mense sal vir hulle lewens vrees (Hab. 3:16, 17). Uit absolute desperaatheid sal hulle as ’t ware “in die grotte en in die rotse van die berge” skuiling soek (Op. 6:15-17). Maar nie letterlike grotte of bergagtige politieke en kommersiële organisasies sal enige beskerming bied nie.

16. Hoe moet ons die Christengemeente beskou, en waarom?

16 Maar Jehovah se volk sal steeds die veiligheid van hulle “ware woonplek”, Jehovah God, geniet. Soos die profeet Habakuk sal hulle hulle “in Jehovah verheug”. Hulle “sal bly wees in die God van [hulle] redding” (Hab. 3:18). Hoe sal Jehovah gedurende daardie onstuimige tydperk “’n ware woonplek” wees? Ons sal moet wag en sien. Maar hiervan kan ons seker wees: Soos die Israeliete gedurende die uittog uit Egipte, sal die “groot menigte” georganiseerd bly, altyd gereed om in ooreenstemming met goddelike leiding op te tree. (Op. 7:9; lees Eksodus 13:18.) Daardie leiding sal teokraties voorsien word, waarskynlik deur middel van die gemeentereëling. Trouens, dit wil voorkom of daar ’n verband bestaan tussen die etlike duisende gemeentes regoor die wêreld en die beskermende “binnekamers” wat voorspel is in Jesaja 26:20. (Lees.) Waardeer jy die gemeentelike vergaderinge? Volg jy dadelik die riglyne wat Jehovah deur middel van die gemeentereëling voorsien?—Heb. 13:17.

17. In watter sin is Jehovah selfs vir sy lojale knegte wat gesterf het, “’n ware woonplek”?

17 Selfs diegene wat getrou sterf voordat die groot verdrukking aanbreek, is veilig by Jehovah, hulle “ware woonplek”. In watter sin? Lank ná die dood van die getroue aartsvaders het Jehovah vir Moses gesê: “Ek is die God van . . . Abraham, die God van Isak en die God van Jakob” (Eks. 3:6). Nadat Jesus hierdie woorde aangehaal het, het hy bygevoeg: “Hy is ’n God, nie van die dooies nie, maar van die lewendes, want vir hom lewe hulle almal” (Luk. 20:38). Ja, vir Jehovah is dit asof sy lojales wat getrou gesterf het, lewe; hulle opstanding is wis en seker.—Pred. 7:1.

18. Hoe sal Jehovah in die nuwe wêreld op ’n spesiale manier vir sy volk “’n ware woonplek” wees?

18 In die nuwe wêreld wat op hande is, sal Jehovah in nog ’n opsig “’n ware woonplek” vir sy volk word. Openbaring 21:3 sê: “Kyk! Die tent van God is by die mensdom, en hy sal by hulle woon.” Aanvanklik sal Jehovah by sy aardse onderdane woon in die sin dat Christus Jesus Hom as die Koning van die Koninkryk sal verteenwoordig. Aan die einde van die duisend jaar sal Jesus die Koninkryk aan sy Vader oorhandig nadat hy God se voorneme met die aarde ten volle verwesenlik het (1 Kor. 15:28). Aangesien die mensdom dan volmaak sal wees, sal Jesus nie meer vir hulle as voorspraak hoef te dien nie; Jehovah sal by hulle wees. Wat ’n wonderlike vooruitsig het ons tog! Laat ons intussen daarna streef om die geslagte van getroue knegte van ouds na te volg deur Jehovah ons “ware woonplek” te maak.

^ par. 2 Die Contemporary English Version gee Psalm 90:1 soos volg weer: “Ons Here, deur al die geslagte heen was u ons tuiste.”