Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Vergewe mekaar vryelik

Vergewe mekaar vryelik

“Hou aan om mekaar te verdra en mekaar vryelik te vergewe.”—KOL. 3:13.

1, 2. Waarom is dit goed om ons bereidwilligheid om te vergewe, te ondersoek?

JEHOVAH se geskrewe Woord maak dit vir ons moontlik om te leer hoe hy sonde beskou en hoe hy reageer wanneer ons sondig. Sy Woord openbaar ook baie omtrent vergifnis. In die vorige artikel het ons bespreek hoe Dawid en Manasse Jehovah se vergifnis verkry het weens die gesindheid wat hulle geopenbaar het. Omdat hulle innig spyt was oor hulle optrede, het hulle hulle sondes bely, hulle goddelose dade laat staan en opregte berou getoon. Op sy beurt het Jehovah hulle in sy guns herstel.

2 Kom ons ondersoek vergifnis vanuit ’n ander hoek. Hoe sou jy oor Manasse gevoel het as een van jou familielede onder sy onskuldige slagoffers was? Sou jy Manasse kon vergewe? Hierdie vraag is vandag relevant omdat ons in ’n wettelose, gewelddadige en selfsugtige wêreld lewe. Waarom sal ’n Christen dan ’n vergewensgesinde gesindheid wil aankweek? En wat kan jou help om jou emosies te beheers, om te reageer soos Jehovah wil hê jy moet en om bereid te wees om te vergewe as jy beledig word of ’n onreg ly?

WAAROM ONS VERGEWENSGESIND MOET WEES

3-5. (a) Watter illustrasie het Jesus gebruik om sy gehoor te help besef hoe belangrik dit is om vergewensgesind te wees? (b) Wat was die punt van Jesus se illustrasie in Matteus 18:21-35?

3 ’n Bereidwilligheid om diegene te vergewe wat ons aanstoot gee—hetsy hulle lede van die Christengemeente is of nie—is noodsaaklik as ons vreedsame verhoudinge met ons familielede, ons vriende, ons medemens en met Jehovah wil handhaaf. Die Skrif toon dat ’n bereidwilligheid om ander te vergewe, ongeag hoe dikwels hulle ons aanstoot gee, ’n Christelike vereiste is. Om die redelikheid van hierdie vereiste toe te lig,  het Jesus ’n illustrasie gebruik van ’n slaaf wat in die skuld was.

4 Die slaaf het sy heer ’n bedrag geskuld wat gelykstaande was aan ’n arbeider se loon vir 60 000 000 dae; en tog het sy heer hom die skuld kwytgeskeld. Toe het die slaaf uitgegaan en ’n medeslaaf gaan vind wat hom ’n bedrag geskuld het wat aan net 100 dae se loon gelykstaande was. Die skuldenaar het hom gesmeek om met hom geduldig te wees, maar die slaaf wie se groot skuld vergewe is, het sy medeslaaf in die tronk laat gooi. Hierdie gesindheid het hulle heer se woede laat ontvlam. “Moes jy nie . . . jou medeslaaf barmhartig gewees het soos ek jou ook barmhartig was nie?” het die heer gevra. “Vertoornd het sy heer [die onvergewensgesinde slaaf] toe aan die tronkbewaarders oorgelewer totdat hy alles terugbetaal het wat hy geskuld het.”—Matt. 18:21-34.

Wat het Jesus met hierdie illustrasie toegelig?

5 Wat het Jesus met hierdie illustrasie toegelig? Sy slotsom was: “Net so sal my hemelse Vader ook met julle handel as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie” (Matt. 18:35). Jesus stel die punt duidelik. Die sondes wat ons gedurende ’n leeftyd van onvolmaaktheid pleeg, lewer bewys dat dit vir ons absoluut onmoontlik is om aan Jehovah se standaarde te voldoen. Nogtans is hy bereid om ons te vergewe en die lei as ’t ware skoon te vee. Enigiemand wat Jehovah se vriendskap wil hê, is dus onder verpligting om die tekortkominge van sy medemens te vergewe. Of soos Jesus in die Bergpredikasie gesê het: “As julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe; maar as julle die mense hulle oortredings nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredings ook nie vergewe nie.”—Matt. 6:14, 15.

6. Waarom is dit nie altyd maklik om te vergewe nie?

6 ‘Dit klink alles baie goed’, sê jy dalk, ‘maar dit is makliker gesê as gedaan.’ Dit is omdat ons dikwels emosioneel reageer wanneer iemand ons aanstoot gee. ’n Persoon voel dalk kwaad, dat hy bedrieg is en dat reg moet geskied of selfs dat hy wraak  wil neem. Trouens, party voel dat hulle die persoon wat hulle aanstoot gegee het, nooit sal kan vergewe nie. Hoe kan jy, as jy so voel, die vergewensgesinde gesindheid aankweek wat Jehovah vereis?

ONTLEED JOU EMOSIES

7, 8. Wat kan jou help om vergewensgesind te wees as jy ontsteld is omdat iemand iets gedoen het wat jou seergemaak het?

7 Emosionele reaksies op werklike of veronderstelde onregte kan baie sterk wees. Kyk na die reaksie van ’n jong man, wat in ’n studie oor woede beskryf word: “Een keer . . . het ek in ’n woedebui uit die huis gestorm en gesweer dat ek nooit sou teruggaan nie. Dit was ’n heerlike somersdag, en ek het ver met pragtige lane langs geloop totdat die stilte en die natuurskoon my uiteindelik gekalmeer en vertroos het, en ná ’n paar uur het ek teruggekeer, spyt dat ek my so vererg het.” Om jouself tyd te gee om te kalmeer en die situasie nugterder te beskou, kan jou, soos hierdie ondervinding toelig, help om nie op ’n onvergewensgesinde manier te reageer waaroor jy dalk later spyt sal wees nie.—Ps. 4:4; Spr. 14:29; Jak. 1:19, 20.

8 Maar sê nou ’n negatiewe emosie duur voort? Probeer vasstel waarom jy ontsteld is. Is dit omdat jy onregverdig of dalk nie respekvol behandel is nie? Of is dit omdat jy voel dat die ander persoon jou doelbewus probeer seermaak het? Was sy of haar optrede werklik so erg? As jy die rede vir jou reaksie ontleed en verstaan, sal jy kan bepaal watter reaksie volgens die Skrif die beste sal wees. (Lees Spreuke 15:28; 17:27.) So ’n denkwyse kan jou help om objektiewer en meer vergewensgesind te wees. As jy so ’n benadering volg, al is dit hoe moeilik, sal jy God se Woord toelaat om die “gedagtes en bedoelings van [jou] hart” te ondersoek en jou te help om Jehovah se vergewensgesinde gesindheid na te volg.—Heb. 4:12.

MOET JY DIT PERSOONLIK OPNEEM?

9, 10. (a) Hoe kan jy reageer as jy voel dat iemand jou aanstoot gegee het? (b) Hoe kan dit jou lewensuitkyk verander as jy ’n positiewe, vergewensgesinde gesindheid aankweek?

9 Baie situasies in die lewe lok negatiewe reaksies uit. Gestel byvoorbeeld ’n ander motor ry byna teen joune vas terwyl jy bestuur. Hoe sal jy reageer? Jy het sekerlik al gelees van gevalle van padwoede waar iemand so kwaad geraak het dat hy die ander bestuurder aangeval het. Maar as ’n Christen sal jy beslis nie so iets wil doen nie.

10 Dit sal tog soveel beter wees om sake vir ’n oomblik te ontleed. Dalk is jy gedeeltelik verantwoordelik vir wat gebeur het omdat iets jou aandag afgetrek het. Of dalk het die ander bestuurder se motor ’n meganiese probleem gehad. Die punt van hierdie scenario is dat ons woede, teleurstelling en ander negatiewe emosies kan verminder as ons verstaan waarom ’n probleem ontstaan het, besef dat ons nie al die feite het nie en bereid is om te vergewe. “Moenie haastig wees in jou gees om aanstoot te neem nie”, sê Prediker 7:9, “want om aanstoot te neem, rus in die boesem van die sotte.” Moenie dinge so persoonlik opneem nie. Dikwels dink mense dat iemand hulle opsetlik aanstoot wou gee, terwyl dit glad nie die geval is nie; dit is net die gevolg van onvolmaaktheid of ’n misverstand. Probeer om insig te toon as jy dink dat iemand jou met hulle dade of woorde te na gekom het, en wees bereid om uit liefde te vergewe. Jy sal gelukkiger wees as jy dit regkry.—Lees 1 Petrus 4:8.

‘MAG JULLE VREDE NA JULLE TOE TERUGKEER’

11. Hoe moet ons as Koninkryksverkondigers optree ongeag hoe mense op die goeie nuus reageer?

11 Hoe kan jy selfbeheersing aan die dag lê as iemand met jou onbeskof is wanneer  jy velddiens doen? Toe Jesus 70 dissipels uitgestuur het, het hy vir hulle gesê om elke huis wat hulle besoek, vrede toe te wens. “As daar ’n vriend van vrede is, sal julle vrede op hom rus”, het Jesus gesê. “Maar so nie, sal dit na julle toe terugkeer” (Luk. 10:1, 5, 6). Ons is bly wanneer mense gunstig op ons bediening reageer, want dan kan hulle by ons boodskap baat vind. Maar soms is die reaksie allesbehalwe vreedsaam. Wat dan? Jesus het gesê dat die vrede wat ons die huisgesin toegewens het, na ons moet terugkeer. Hoe dit ook al sy, ons behoort met vrede in ons hart van elke deur af weg te kan stap, ongeag hoe mense ons behandel. As ons kwaad raak wanneer iemand ons uittart, sal ons nie ons vrede bewaar nie.

12. Hoe moet ons volgens Paulus se woorde in Efesiërs 4:31, 32 optree?

12 Probeer om jou vrede in alle situasies te bewaar, nie net in die Christelike bediening nie. ’n Bereidwilligheid om ander te vergewe, beteken natuurlik nie dat jy hulle verkeerde gedrag moet goedkeur of die skade wat dit berokken, moet verklein nie. Maar om te vergewe, beteken wel dat ons nie aanhou om oor sulke onregte gegrief te voel nie en dat ons ons vrede bewaar. Party tob oor negatiewe gedagtes en oor hoe sleg hulle behandel is en laat dus toe dat ander se gedrag hulle hulle geluk ontneem. Moenie toelaat dat sulke gedagtes jou beheer nie. Onthou dat jy nie gelukkig kan wees wanneer jy ’n wrok koester nie. Wees dus vergewensgesind!—Lees Efesiërs 4:31, 32.

REAGEER OP ’N MANIER WAT JEHOVAH BEHAAG

13. (a) Hoe kan ’n Christen ‘vurige kole hoop’ op sy vyand se hoof? (b) Wat kan gebeur as ons vriendelik reageer wanneer ons uitgetart word?

13 Soms sal jy dalk voel dat jy iemand wat jou te na gekom het, kan help om Christelike standaarde te verstaan. Die apostel Paulus het geskryf: “‘As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, sal jy vurige kole op sy hoof hoop’. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar hou aan om die kwaad met die goeie te oorwin” (Rom. 12:20, 21). As jy vriendelik reageer wanneer jy uitgetart word, kan jy selfs die onversetlikste persoon van gesindheid laat verander en die goeie in hulle na vore bring. As jy begrip toon en empatie—selfs medelye—met die persoon het, sal jy hom dalk kan help om Bybelwaarhede te leer. Hoe dit ook al sy, as jy op sagmoedige wyse reageer, kan dit die persoon oor jou goeie gedrag laat nadink.—1 Pet. 2:12; 3:16.

14. Waarom moet jy nie ’n wrok koester nie, ongeag hoe sleg iemand jou behandel het?

14 Onder sommige omstandighede sal dit ongepas wees om met sekere mense te assosieer. Dit sluit in diegene wat eens deel van die gemeente was, maar wat gesondig het, onberouvol was en uitgesit is. As so iemand jou seergemaak het, is dit dalk baie moeilik om hom te vergewe selfs as hy berou toon, aangesien emosionele wonde lank neem om te genees. Onder sulke omstandighede kan jy aanhou om Jehovah te vra om jou ’n vergewensgesinde gees teenoor die berouvolle oortreder te help aankweek. Hoe kan jy immers weet wat in die ander persoon se hart is? Jehovah weet. Hy ondersoek die diepste neigings van ’n persoon se hart en is geduldig met oortreders (Ps. 7:9; Spr. 17:3). Dit is waarom die Skrif sê: “Moet niemand kwaad vir kwaad vergeld nie. Verskaf goeie dinge voor die oë van alle mense. Wees, indien moontlik, sover dit van julle afhang, vreedsaam teenoor alle mense. Moet julle nie wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die gramskap; want daar staan geskrywe: ‘Die wraak is myne; ek sal vergeld, sê Jehovah’” (Rom. 12:17-19). Kan jy ’n ander persoon tereg veroordeel? Nee (Matt. 7:1, 2). Maar jy  kan die volle vertroue hê dat God reg sal laat geskied.

15. Watter besef aangaande oortreders moet jou gesindheid teenoor hulle beïnvloed?

15 As jy meen dat jy ’n onreg aangedoen is en dit moeilik vind om ’n oortreder te vergewe wat berou getoon het, sal dit goed wees om te besef dat hy of sy ook ’n slagoffer is. Hy of sy ly ook die gevolge van oorgeërfde onvolmaaktheid (Rom. 3:23). Jehovah het medelye met alle onvolmaakte mense. Dit is dus gepas om te bid vir die persoon wat jou te na gekom het. Ons sal waarskynlik nie kwaad bly vir iemand vir wie ons bid nie. En die feit dat ons nie ’n wrok moet koester nie, selfs teenoor diegene wat ons sleg behandel, blyk duidelik uit Jesus se woorde: “Hou aan om julle vyande lief te hê en om te bid vir dié wat julle vervolg.”—Matt. 5:44.

16, 17. Hoe moet jy reageer as Christen- ouer manne ’n sondaar as berouvol beoordeel, en waarom?

16 In ooreenstemming met Jehovah se wil is Christen- ouer manne met die verantwoordelikheid toevertrou om gevalle van oortreding in die gemeente te hanteer. Hierdie broers het nie volmaakte insig soos God nie, maar hulle stel hulle dit ten doel om onder die leiding van die heilige gees ’n besluit te bereik wat ooreenstem met die riglyne in God se Woord. Daarom sal die besluite wat hulle in sulke sake bereik nadat hulle God se hulp in gebed gesoek het, sy beskouing weerspieël.—Matt. 18:18.

Bereidwilligheid om te vergewe, is ’n Christelike vereiste

17 In sulke situasies is lojaliteit belangrik. Sal jy diegene wat as berouvol beoordeel is, vergewe en jou liefde vir hulle bevestig? (2 Kor. 2:5-8). Dit sal dalk nie maklik wees nie, veral as jy of een van jou familielede deur sy oortreding seergemaak is. Maar as jy jou vertroue stel in Jehovah en die manier waarop hy dinge deur middel van die gemeente hanteer, sal jy verstandig optree. Jy sal toon dat jy werklik vryelik vergewe.—Spr. 3:5, 6.

18. Watter voordele kan jy geniet as jy vryelik vergewe?

18 Deskundiges op die gebied van geestesgesondheid erken die voordele wat dit inhou om bereid te wees om te vergewe. Dit verlig opgekropte en selfs verlammende emosies wat ’n mens se gesondheid aantas, en dit bevorder gesonder en gelukkiger verhoudings. Vergelyk dit met die prys wat ’n mens betaal as jy nie bereid is om te vergewe nie—swak gesondheid, mislukte verhoudings, stres en belemmerde kommunikasie. Die heel belangrikste seën wat ons ontvang as ons bereid is om te vergewe, is ’n goeie verhouding met ons hemelse Vader, Jehovah.—Lees Kolossense 3:12-14.