Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

“Wie sou ek vrees?”

“Wie sou ek vrees?”

 “Wie sou ek vrees?”

“Al sou oorlog teen my losbreek, sal ek selfs dan vertrou.”—PS. 27:3.

WAT KAN JOU HELP OM MOED OP TE BOU VOLGENS DIE VERSE HIERONDER?

Psalm 27:1

Psalm 27:4

Psalm 27:11

1. Wat sal die 27ste Psalm ons help om te verstaan?

WAAROM neem ons predikingswerk toe ondanks verslegtende wêreldtoestande? Waarom gee ons vryelik van ons tyd en energie terwyl talle ekonomiese terugslae ondervind? Hoe kan ons moedig bly wanneer baie ander die toekoms vrees? ’n Geïnspireerde lied van koning Dawid, wat in Psalm 27 opgeteken is, gee ons die antwoorde.

2. Watter uitwerking kan vrees hê, maar watter vertroue het ons?

2 Dawid begin hierdie psalm met die woorde: “Jehovah is my lig en my redding. Vir wie sou ek bang wees? Jehovah is die vesting van my lewe. Wie sou ek vrees?” (Ps. 27:1). Vrees kan ’n persoon as ’t ware verlam. Maar iemand wat Jehovah vrees, hoef deur geen ander vrees verontrus te word nie (1 Pet. 3:14). Wanneer ons Jehovah ons vesting maak, sal ons “in veiligheid woon en nie deur vrees vir rampspoed versteur word nie” (Spr. 1:33; 3:25). Waarom nie?

“JEHOVAH IS MY LIG EN MY REDDING”

3. In watter sin is Jehovah ons lig, maar wat moet ons doen?

3 Die metafoor “Jehovah is my lig” vestig die aandag op die feit dat Jehovah ons uit onkunde en geestelike duisternis verlos (Ps. 27:1). ’n Letterlike lig kan ’n gevaar of struikelblok op ons weg openbaar, maar dit verwyder dit nie. Ons moet verstandig optree na aanleiding van wat ons sien. Net so openbaar Jehovah die basiese betekenis van wêreldgebeure aan ons. Hy wys ons op die gevare van hierdie stelsel van dinge. Hy voorsien ons van Bybelbeginsels wat altyd werk, maar ons moet toepas wat ons leer. Wanneer ons dit doen, kan ons met meer wysheid optree as ons vyande sowel as ons onderrigters.—Ps. 119:98, 99, 130.

4. (a) Waarom kon Dawid met oortuiging sê: “Jehovah is . . . my redding”? (b) Veral wanneer sal Jehovah ons redding word?

 4 Dawid se woorde in Psalm 27:1 toon dat hy ongetwyfeld gedink het aan hoe Jehovah hom by vorige geleenthede verlos, of gered, het. Byvoorbeeld, Jehovah het hom “uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer” verlos. Jehovah het hom ook die oorhand oor die reus Goliat gegee. Later het koning Saul Dawid met ’n spies probeer deurboor, maar Jehovah het hom elke keer verlos (1 Sam. 17:37, 49, 50; 18:11, 12; 19:10). Geen wonder nie dat Dawid met oortuiging kon sê: “Jehovah is . . . my redding”! Jehovah sal weer vir sy knegte word wat hy vir Dawid was—’n redding. Hoe? Deur sy aanbidders deur die komende “groot verdrukking” heen te verlos.—Op. 7:14; 2 Pet. 2:9.

ONTHOU ELKE SUKSES

5, 6. (a) Hoe help ons herinneringe ons om moed op te bou? (b) Hoe versterk die verslag van Jehovah se handelinge met sy knegte jou moed?

5 ’n Belangrike faktor as ons wil moed opbou, word onder ons aandag gebring in Psalm 27:2, 3. (Lees.) Dawid het teruggedink aan gebeure waartydens hy danksy Jehovah se hulp verlos is (1 Sam. 17:34-37). Hierdie herinneringe het hom met vertroue vervul om selfs die ergste teëspoed die hoof te bied. Het jou ondervindinge dieselfde uitwerking op jou? Byvoorbeeld, het jy al vurig gebid oor ’n ontstellende probleem en toe gesien hoe Jehovah jou die wysheid of krag gee om hierdie beproewing die hoof te bied? Of kan jy onthou hoe struikelblokke in die weg van jou vreugdevolle diens verwyder is of hoe ’n groot deur wat tot bedrywigheid lei, vir jou oopgemaak is? (1 Kor. 16:9). Watter uitwerking het dit nou op jou wanneer jy aan hierdie gebeure dink? Oortuig hierdie herinneringe jou nie steeds dat Jehovah jou kan help om selfs ernstiger struikelblokke of teëspoed te bowe te kom of te verduur nie?—Rom. 5:3-5.

6 Sê nou ’n magtige regering smee ’n komplot om Jehovah se Getuies as ’n organisasie uit te wis? Baie mense in hedendaagse tye het al juis dit probeer doen, maar het misluk. As ons dink aan hoe Jehovah sy volk in die verlede gehelp het, sal dit ons in staat stel om die toekoms met vertroue tegemoet te gaan.—Dan. 3:28.

 WAARDEER REIN AANBIDDING

7, 8. (a) Wat het Dawid volgens Psalm 27:4 van Jehovah gevra? (b) Wat is Jehovah se groot geestelike tempel, en hoe word aanbidding daarin verrig?

7 Nog ’n noodsaaklike element vir moedige optrede is ons liefde vir ware aanbidding. (Lees Psalm 27:4.) In Dawid se dag was die tabernakel “die huis van Jehovah”. Dawid self het reëlings getref vir die luisterryke tempel wat deur sy seun Salomo gebou sou word. Eeue later het Jesus geopenbaar dat die verrigting van aanneemlike aanbidding aan Jehovah nie meer sou afhang van een indrukwekkende gebou wat deur God geseën is nie (Joh. 4:21-23). Die apostel Paulus het in Hebreërs hoofstukke 8 tot 10 aangedui dat ’n groot geestelike tempel in aansyn gekom het met Jesus se doop in 29 HJ, toe hy hom aangebied het om Jehovah se wil te doen (Heb. 10:10). Hierdie groot geestelike tempel is die reëling wat Jehovah ingestel het sodat ons, deur ons geloof in Jesus se losprysoffer, God op aanneemlike wyse kan nader. Hoe aanbid ons in hierdie tempel? Deur te bid “met ’n waaragtige hart . . . in die volle versekerdheid van die geloof”; deur ons geloof in die openbaar bekend te maak sonder om te wankel; en deur op ons medeaanbidders ag te gee, hulle aan te spoor en hulle aan te moedig wanneer ons by ons gemeentelike vergaderinge en gedurende gesinsaanbidding bymekaarkom (Heb. 10:22-25). Waardering vir die reëling van ware aanbidding versterk ons in hierdie kritieke laaste dae.

8 Regoor die aarde vergroot Jehovah se getroue knegte hulle deelname aan die bediening, leer hulle nuwe tale en trek hulle na gebiede waar daar meer Koninkryksverkondigers nodig is. Hulle dade openbaar dat hulle, soos die psalmis, net een ding van Jehovah vra. Hulle wil, ongeag wat gebeur, die lieflikheid van Jehovah geniet en heilige diens verrig.—Lees Psalm 27:6.

VERTROU OP GOD SE HULP

9, 10. Wat beteken die versekering wat in Psalm 27:10 gegee word?

9 Dawid benadruk sy vertroue in Jehovah se hulp deur te sê: “As my eie vader en my eie moeder my sou verlaat, sal Jehovah my opneem” (Ps. 27:10). Ons kan aflei uit die gebeure wat in 1 Samuel hoofstuk 22 opgeteken is, dat Dawid se ouers hom nie verlaat het nie. Maar baie mense is vandag al heeltemal deur hulle familie verwerp. Tog het baie wat op hierdie manier versaak is, hulp en beskerming in die hartlikheid van die Christengemeente gevind.

10 As Jehovah bereid is om sy knegte te ondersteun wanneer ander hulle in die steek laat, sal hy hulle dan nie ook gedurende enige ander soort verdrukking onderskraag nie? Byvoorbeeld, gestel ons is bekommerd oor hoe om materieel vir ons gesin te sorg; kan ons dan nie die vertroue hê dat Jehovah ons sal help nie? (Heb. 13:5, 6). Hy verstaan die omstandighede en behoeftes van al sy lojale knegte.

11. Watter uitwerking kan ons vertroue in Jehovah op ander hê? Lig toe.

11 Beskou die geval van Victoria, ’n Bybelstudent in Liberië. Toe sy tot doop begin vorder het, het die man saam met wie sy gebly het, haar en haar drie kinders verlaat. Al was sy dakloos en werkloos, het sy aangehou om geestelike vordering te maak. Ná Victoria se doop het haar 13-jarige dogter ’n beursie vol geld gevind. Om versoeking te vermy, het hulle besluit om die geld nie eers te tel nie. Hulle het eerder gou die soldaat opgesoek aan wie die beursie behoort het. Hy het vir hulle gesê dat die hele wêreld ’n beter  en vreedsamer plek sou wees as almal so eerlik was soos Jehovah se Getuies. Victoria het die Bybel gebruik om vir die soldaat Jehovah se belofte van ’n nuwe wêreld te wys. Die soldaat, wat beïndruk was deur Victoria se onkreukbaarheid, het haar ’n aansienlike beloning gegee uit die geld wat sy aan hom terugbesorg het. Ja, volkome geloof in Jehovah se vermoë om te voorsien, het Jehovah se Getuies ’n onberispelike reputasie vir eerlikheid gegee.

12. Wat toon ons wanneer ons aanhou om Jehovah te dien ondanks materiële verlies? Lig toe.

12 Of dink net hoe Thomas, ’n ongedoopte verkondiger in Sierra Leone, moes gevoel het. Hy het as ’n onderwyser in ’n hoërskool begin werk, maar het byna ’n jaar lank nie sy salaris ontvang nie omdat die papierwerk nie afgehandel is nie. Wat was die laaste vereiste waaraan Thomas moes voldoen voordat hy sy huidige en agterstallige salaris kon ontvang? ’n Onderhoud met die skooladministrateur—’n priester. Die priester het verduidelik dat die oortuigings van Jehovah se Getuies nie versoenbaar is met dié van die skool nie. Hy het daarop aangedring dat Thomas tussen sy werk en sy Bybelse oortuigings kies. Thomas het bedank en byna ’n jaar se salaris verbeur en het toe ’n ander werk gevind, waar hy radio’s en selfone herstel het. Soos hierdie en talle soortgelyke voorbeelde toon, vrees ander mense dalk dat hulle gebrek sal ly, maar ons grondige vertroue in die Skepper van alle dinge en die Beskermer van sy volk is baie sterker as hierdie vrees.

13. Hoe vorder die Koninkrykspredikingswerk in lande waar materiële middele skaars is?

13 In ’n aantal lande waar die lewensomstandighede ’n uitdaging is, is dit opvallend hoe bedrywig Koninkryksverkondigers dikwels is. Waarom is dit die geval? ’n Takkantoor skryf: “Baie huisbewoners wat Bybelstudies aanvaar, is werkloos en het dus meer tyd om gedurende die dag te studeer. Broers het ook meer tyd om te preek. Mense, veral dié in die gebiede wat die ergste geteister word, hoef nie vertel te word dat ons in die laaste dae lewe nie; hulle sien die toestande oral om hulle.” ’n Sendeling wat al meer as 12 jaar in ’n land dien waar elke verkondiger gemiddeld meer as drie Bybelstudies hou, skryf: “Aangesien baie van die verkondigers ’n eenvoudige lewe lei met min afleidings, het hulle oor die algemeen meer tyd vir die veldbediening en die Bybelstudiewerk.”

14. In watter opsigte kan die groot menigte goddelike beskerming geniet?

14 Jehovah het belowe om sy volk as ’n groep fisies sowel as geestelik te help, te beskerm en te verlos, en ons vertrou  op hom (Ps. 37:28; 91:1-3). Daar sal inderdaad ’n groot menigte wees wat “die groot verdrukking” oorleef (Op. 7:9, 14). Hierdie menigte sal dus as ’n groep deur die oorblywende laaste dae heen teen uitwissing beskerm word. Hulle sal voorsien word van alles wat hulle nodig het om beproewinge te verduur en om hulle verhouding met Jehovah te bewaar. En Jehovah sal sy volk regdeur die finale fase van die groot verdrukking beskerm.

“ONDERRIG MY, O JEHOVAH, IN U WEG”

15, 16. Hoe strek dit ons tot voordeel wanneer ons op goddelike onderrigting ag slaan? Lig toe.

15 Om moedig te bly, het ons volgehoue onderrigting in God se weg nodig. Dit blyk duidelik uit Dawid se dringende versoek: “Onderrig my, o Jehovah, in u weg, en lei my op die pad van regskapenheid weens my vyande” (Ps. 27:11). Om in ooreenstemming met hierdie gebed op te tree, moet ons noukeurig aandag skenk aan enige Bybelse riglyne wat ons deur Jehovah se organisasie ontvang en dit sonder versuim toepas. Baie wat van onnodige skuld ontslae geraak het, kan getuig dat die toepassing van die wyse raad om hulle lewe te vereenvoudig, hulle gedurende die onlangse ekonomiese krisisse gehelp het. In plaas van belas te wees met besittings wat hulle nie meer kon bekostig nie, was hulle in staat om hulle bediening uit te brei. Elkeen van ons kan ons gerus afvra: ‘Pas ek dadelik alles toe wat ek in die Bybel en in die publikasies van die “getroue en verstandige slaaf”-klas lees, al verg dit dat ek persoonlike opofferings maak?’—Matt. 24:45.

16 As ons toelaat dat Jehovah ons onderrig en ons op die pad van regskapenheid lei, sal ons geen rede tot vrees hê nie. Toe ’n gewone pionier in die Verenigde State aansoek gedoen het om ’n werk wat sou help om sy hele gesin in die voltydse diens te hou, het sy bestuurder vir hom gesê dat hy nooit die posisie sonder ’n universiteitsgraad sou kry nie. As dit met jou gebeur het, sou jy spyt gewees het dat jy die voltydse diens ten koste van hoër onderwys nagestreef het? Twee weke later is daardie bestuurder afgedank, en ’n ander bestuurder het die broer oor sy doelwitte gevra. Hy het geredelik verduidelik dat hy en sy vrou as voltydse bedienaars van Jehovah se Getuies dien en dat hulle wou voortgaan om dit te doen. Voordat die broer enigiets verder kon sê, het die bestuurder gesê: “Ek kon sien dat jy anders is! Toe my pa sterwend was, het twee van jou medegelowiges elke dag die Bybel vir hom kom lees. Ek het my voorgeneem dat ek, as ek ooit die geleentheid kry om een van Jehovah se Getuies te help, dit sou doen.” Die volgende oggend is hierdie broer die einste werk gegee wat die vorige bestuurder geweier het om hom te gee. Ja, wanneer ons Koninkryksbelange eerste stel in ons lewe, kom Jehovah sy belofte na dat ons altyd die nodige materiële dinge sal hê.—Matt. 6:33.

GELOOF EN HOOP IS NOODSAAKLIK

17. Wat sal ons in staat stel om die toekoms met vertroue tegemoet te gaan?

17 Dawid beklemtoon vervolgens hoe noodsaaklik geloof en hoop is deur te sê: “As ek nie geloof gehad het dat ek die goedheid van Jehovah sal sien in die land van die lewendes nie—!” (Ps. 27:13). Ja, waar sou ons gewees het sonder ons godgegewe hoop en ons waardering vir die dinge wat in Psalm 27 bespreek word! Mag ons dus aanhou om vol vertroue te bid vir krag en verlossing terwyl ons die gebeure wat Armageddon voorafgaan, in die gesig staar.—Lees Psalm 27:14.

[Studievrae]

[Prent op bladsy 23]

Dawid het krag geput uit sy herinneringe aan Jehovah se verlossingsdade

[Prent op bladsy 25]

Beskou ons ekonomiese ontbering as ’n geleentheid om ons bediening uit te brei?