Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Wat sê die Bybel oor homoseksualiteit?

Wat sê die Bybel oor homoseksualiteit?

IN BAIE lande is gay-huwelike nog onder bespreking. Maar in 2015 het die Amerikaanse Hooggeregshof gay-huwelike regoor die land wettig verklaar. Daarna het Internetsoektogte oor die onderwerp die hoogte ingeskiet. Een van die gewildste vrae was: “Wat sê die Bybel oor gay-huwelike?”

Die Bybel sê niks spesifieks oor die wetlike regte wanneer dit kom by ’n huwelik tussen mense van dieselfde geslag nie. ’n Belangriker vraag is: “Wat sê die Bybel oor homoseksualiteit?”

Baie mense dink dat hulle weet wat die antwoord is sonder om die Bybel noukeurig te ondersoek—maar hulle antwoorde is teenstrydig! Party sê dat die Bybel homoseksualiteit veroordeel. Ander meen dat die Bybel se gebod dat jy “jou naaste [moet] liefhê”, enige en alle seksuele lewenstyle ondersteun.—Romeine 13:9.

WAT SÊ DIE BYBEL?

Watter van die volgende stellings dink jy is waar?

  1. Die Bybel veroordeel homoseksuele dade.

  2. Die Bybel keer homoseksuele dade goed.

  3. Die Bybel bevorder homofobie (haat vir of vooroordeel teenoor homoseksuele mense).

ANTWOORDE:

  1. WAAR. Die Bybel sê dat ‘mans wat by mans lê, God se koninkryk nie sal beërf nie’ (1 Korintiërs 6:9, 10). Dit geld ook vir vroue.—Romeine 1:26.

  2. ONWAAR. Die Bybel leer dat ’n man slegs met ’n vrou seks mag hê en ook net as hulle met mekaar getroud is.—Genesis 1:27, 28; Spreuke 5:18, 19.

  3. ONWAAR. Al veroordeel die Bybel homoseksuele dade, moedig dit nie haatmisdade, enige ander mishandeling van of vooroordeel teenoor homoseksuele mense aan nie.—Romeine 12:18. [1]

 Wat glo Jehovah se Getuies?

Jehovah se Getuies glo dat die Bybel se sedewet die beste lewenstandaard is, en hulle kies om daarvolgens te lewe (Jesaja 48:17). [2] Dit beteken dat Jehovah se Getuies alle seksuele wangedrag, insluitende homoseksualiteit, verwerp (1 Korintiërs 6:18). [3] Dit is die lewenstyl wat die Getuies kies, en hulle het die reg om dit te volg.

Jehovah se Getuies probeer die Gulde Reël volg deur ander te behandel soos hulle self behandel wil word

Terselfdertyd probeer Jehovah se Getuies “vrede met alle mense [nastreef]” (Hebreërs 12:14). Al verwerp Jehovah se Getuies homoseksuele dade, dwing hulle nie hulle beskouing op ander af nie. Hulle neem nie deel aan homofobiese haatmisdade nie en is ook nie bly wanneer hulle daarvan hoor nie. Jehovah se Getuies probeer die Gulde Reël volg deur ander te behandel soos hulle self behandel wil word.—Matteus 7:12.

Bevorder die Bybel vooroordeel?

Party mense sal egter sê dat die Bybel vooroordeel teenoor homoseksuele mense bevorder en dat diegene wat volgens die Bybel se sedewet lewe, onverdraagsaam is. ‘Die Bybel is geskryf gedurende ’n tyd toe mense bekrompe was’, sê hulle. ‘Vandag aanvaar ons mense ongeag hulle ras, nasionaliteit en hulle seksuele voorkeur.’ Hulle meen dat dit net so erg is om homoseksuele mense te verwerp as om mense met ’n ander velkleur te verwerp. Is dit ’n geldige punt? Nee. Waarom nie?

Omdat dit nie beteken dat ons homoseksuele mense verwerp as ons homoseksuele gedrag verwerp nie. Die Bybel sê dat Christene alle soorte mense moet respekteer (1 Petrus 2:17). [4] Maar dit beteken nie dat Christene alle soorte gedrag moet aanvaar nie.

Dink aan die volgende vergelyking: Gestel jy dink dat dit skadelik en selfs afstootlik is om te rook. Sê nou jy werk saam met iemand wat rook? Sou dit beteken dat jy bekrompe is net omdat jy nie dieselfde beskouing van rook as hy het nie? Sou die feit dat hy rook en jy nie rook nie outomaties beteken dat jy bevooroordeeld is teenoor hom? Sou dit nie jou werksmaat bekrompe en onverdraagsaam maak as hy daarop aandring dat jy jou beskouing van rook moet verander nie?

Jehovah se Getuies kies om volgens die sedewet in die Bybel te lewe. Hulle keer nie dade goed wat in die Bybel verbied word nie. En hulle spot of mishandel nie mense wie se dade anders is as hulle s’n nie.

Is die Bybel se beskouing wreed?

Wat van mense met homoseksuele neigings? Is hulle so gebore? Indien wel, sou dit nie wreed wees om te sê dat dit verkeerd is as hulle hulle begeertes bevredig nie?

Al sê die Bybel niks oor die biologie van homoseksualiteit nie, erken dit dat party menslike eienskappe diepgewortel is. Maar die Bybel sê wel dat ons sekere gedrag—insluitende homoseksuele dade—moet vermy as ons God se goedkeuring wil hê.—2 Korintiërs 10:4, 5.

Party sê dat die Bybel se standpunt wreed is. Hulle meen dat ons op ons drange moet reageer of dat seksuele drange so belangrik is dat dit nie beheer moet word nie—of selfs dat ’n mens dit nie kan beheer nie. Maar die Bybel verleen waardigheid aan mense deur hulle te verseker dat hulle hulle drange kan weerstaan. Anders as diere kan hulle kies om nie op hulle drange te reageer nie.—Kolossense 3:5. [5]

Dink aan die volgende vergelyking: Party deskundiges sê dat sekere karaktertrekke, soos om aggressief te wees, ’n biologiese oorsaak kan hê. Al sê die Bybel niks spesifieks hieroor nie, erken dit wel dat party mense “gou toornig word” en “geneig is tot woede” (Spreuke 22:24; 29:22). Maar die  Bybel sê ook: “Laat staan die toorn en laat vaar die woede.”—Psalm 37:8; Efesiërs 4:31.

Daar is min mense wat nie met hierdie raad sal saamstem nie of wat sal sê dat dit wreed is teenoor mense wat aggressief is. Trouens, selfs die deskundiges wat glo dat woede diepgewortel is in ’n persoon se genetiese samestelling, werk hard om mense te help om hierdie neigings te beheer.

Jehovah se Getuies neem ’n soortgelyke standpunt in teenoor enige gedrag wat in stryd is met Bybelstandaarde, insluitende seksuele dade tussen twee mense van die teenoorgestelde geslag wat nie met mekaar getroud is nie. Die volgende Bybelse raad is in al sulke gevalle van toepassing: “Elkeen van julle moet weet hoe om in heiliging en eer sy eie vat in besit te kry, nie in hebsugtige geslagsdrif [nie].”—1 Tessalonisense 4:4, 5.

“Dit [is] wat party van julle was”

Diegene wat in die eerste eeu Christene wou word, het verskillende agtergronde en lewenstyle gehad en party van hulle het groot veranderinge in hulle lewe aangebring. Die Bybel praat byvoorbeeld van “hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of mans wat vir onnatuurlike doeleindes aangehou word”, en dan voeg dit by: “Dit [is] wat party van julle was.”1 Korintiërs 6:9-11.

Beteken die woorde “dit [is] wat party van julle was” dat diegene wat opgehou het om homoseksuele dade te beoefen, nooit weer enige homoseksuele begeertes gehad het nie? Dit kan beslis nie die geval wees nie, want die Bybel gee ook die volgende waarskuwing: “Hou aan om deur gees te wandel, en julle sal hoegenaamd geen vleeslike begeerte uitvoer nie.”—Galasiërs 5:16.

Let op dat die Bybel nie sê dat ’n Christen nooit ’n ongepaste begeerte sal hê nie. Dit sê eerder dat hy of sy sal kies om nie hierdie begeerte te bevredig nie. Christene leer om sulke begeertes te beheer en om nie daaraan te bly dink tot die punt dat ’n mens daarop reageer nie.—Jakobus 1:14, 15. [6]

Die Bybel tref dus ’n onderskeid tussen neigings en dade (Romeine 7:16-25). ’n Persoon wat homoseksuele neigings het, kan sy denke beheer net soos hy enige ander verkeerde begeerte sou beheer, insluitende neigings ten opsigte van woede, egbreuk en gierigheid.—1 Korintiërs 9:27; 2 Petrus 2:14, 15.

Hoewel Jehovah se Getuies volgens die sedewet in die Bybel lewe, dwing hulle nie hulle beskouings op ander af nie. En hulle probeer nie die wette teëstaan wat die menseregte beskerm van diegene met ’n ander lewenstyl nie. Jehovah se Getuies verkondig ’n positiewe boodskap en hulle vertel dit ywerig aan almal wat wil luister.—Handelinge 20:20.

^ 1. Romeine 12:18: “Wees . . . vreedsaam teenoor alle mense.”

^ 2. Jesaja 48:17: “Ek, Jehovah, is jou God, die Een wat jou leer om jouself te bevoordeel.”

^ 3. 1 Korintiërs 6:18: “Vlug vir die hoerery.”

^ 4. 1 Petrus 2:17: “Eer alle soorte mense.”

^ 5. Kolossense 3:5: “Maak dan dood julle liggaamsdele wat op die aarde is ten opsigte van hoerery, onreinheid, geslagsdrif.”

^ 6. Jakobus 1:14, 15: “Elkeen word beproef deurdat hy deur sy eie begeerte meegesleep en verlok word. Daarna, wanneer die begeerte vrugbaar geword het, baar dit sonde.”