Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

DIE BYBEL SE BESKOUING

Reinheid

Reinheid

Maak ons persoonlike higiëne vir God saak?

“Laat ons ons van elke verontreiniging van die vlees en die gees reinig.” —2 Korintiërs 7:1.

WAT DIE BYBEL SÊ

Ons Skepper is lief vir ons en wil hê dat ons goeie gesondheid en ’n lang, produktiewe lewe moet geniet. “Laat jou hart my gebooie bewaar”, sê God, “want lengte van dae en jare van lewe en vrede sal vir jou bygevoeg word” (Spreuke 3:1, 2). God se liefde vir mense kan gesien word in sy gebooie aan Israel, wat spesifieke instruksies oor higiëne en sanitasie ingesluit het (Deuteronomium 23:12-14). Wanneer die Israeliete by hierdie redelike standaarde gebly het, het hulle beter gesondheid geniet, asook beskerming teen siektes wat ander nasies geteister het, soos die Egiptenaars, wat nie so ’n gevorderde stelsel van wette gehad het nie.—Deuteronomium 7:12, 15.

Net so sal mense in ons tyd wat hulle “van elke verontreiniging van die vlees en die gees reinig”, wat verontreinigende gewoontes soos rook, alkoholmisbruik en dwelmmisbruik insluit, die risiko verminder dat hulle ’n fisiese of geestesiekte sal opdoen of ’n vroeë dood sal sterf. En omdat ons gewoonlik nie in afsondering lewe nie, toon ons gehoorsaamheid aan God se standaarde van reinheid ook bedagsaamheid teenoor ander.—Markus 12:30, 31.

Is sedelike en geestelike reinheid vir God belangrik?

“Maak dan dood julle liggaamsdele . . . ten opsigte van hoerery, onreinheid, geslagsdrif, skadelike begeertes en hebsug, wat afgodediens is. Weens dié dinge kom die gramskap van God.”—Kolossense 3:5, 6.

WAT DIE BYBEL SÊ

Soos vroeër gemeld is, spoor die Bybel ons aan om “ons van elke verontreiniging van die vlees en die gees [te] reinig”. In Jesus Christus se tyd het baie mense, insluitende die Joodse godsdiensleiers, groot moeite gedoen om fisies rein te wees, maar hulle het sedelike en geestelike standaarde verontagsaam (Markus 7:1-5). Jesus het getoon wat die regte beskouing is toe hy gesê het: “Niks wat van buite af in ’n mens ingaan, [kan hom] verontreinig nie, aangesien dit . . . in sy ingewande ingaan en in die riool uitgaan.” Toe het hy bygevoeg: “Wat uit ’n mens uitgaan, dít verontreinig ’n mens; want van binne af, uit die hart van die mens, kom skadelike redenasies: hoererye, diefstalle, moorde, egbreuk, hebsugtige begeertes, goddelose dade, bedrog, losbandige gedrag, ’n afgunstige oog, . . . onredelikheid. Al hierdie goddelose dinge . . . verontreinig ’n mens.”—Markus 7:18-23.

Volgens Jesus is mense wat te veel klem lê op persoonlike higiëne maar God se sedelike en geestelike standaarde verontagsaam, soos bekers wat aan die buitekant skoon is maar aan die binnekant vuil is.—Matteus 23:25, 26.

Is Bybelstandaarde redelik?

“Dít is wat die liefde vir God beteken, dat ons sy gebooie bewaar; en tog is sy gebooie nie swaar nie.”—1 Johannes 5:3.

WAT DIE BYBEL SÊ

In Miga 6:8 lees ons: “Wat anders vra Jehovah van jou terug as om geregtigheid te beoefen en goedhartigheid lief te hê en beskeie te wandel met jou God?” Is dit nie baie redelik nie? Wat meer is, ons Skepper wil hê dat ons hom uit liefde moet gehoorsaam. Wanneer ons dit doen, ondervind ons groot vreugde (Psalm 40:8). En wanneer ons ’n fout maak, kan ons vertroosting put uit God se barmhartigheid. “Soos ’n vader barmhartigheid aan sy kinders bewys, het Jehovah barmhartigheid bewys aan dié wat hom vrees. Want hy weet goed hoe ons gevorm is, gedagtig dat ons stof is”, of onderworpe is aan swakhede en onvolmaakthede.—Psalm 103:13, 14.

Ter opsomming: God se standaarde van fisiese, sedelike en geestelike reinheid is ’n weerspieëling van sy goedheid en sy liefde vir ons. As ons gewillig by hierdie standaarde bly, toon dit dat ons verstandig is en dat ons hom liefhet.