Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

DIE BYBEL SE BESKOUING

Godsdiens

Godsdiens

Waarom is daar soveel godsdienste?

“Julle laat vaar die gebod van God en hou vas aan die oorlewering van mense.”—Markus 7:8.

WAT DIE BYBEL SÊ

Mense het ’n ingebore “geestelike behoefte” wat hulle kan bevredig deur God te aanbid (Matteus 5:3). In ’n poging om hierdie behoefte te bevredig, het mense baie godsdienste geskep wat op die idees van mense eerder as op dié van God gegrond is.

Die Bybel sê byvoorbeeld van die lede van een eerste-eeuse godsdiensgroep: “Hulle [het] ’n ywer vir God . . . ; maar nie ooreenkomstig juiste kennis nie; want omdat hulle die regverdigheid van God nie ken nie maar hulle eie tot stand probeer bring, het hulle hulle nie aan die regverdigheid van God onderwerp nie” (Romeine 10:2, 3). Vandag is daar ook baie godsdienste wat “gebooie van mense as leerstellings” leer.—Markus 7:7.

Moet ’n mens aan ’n godsdiens behoort?

“Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor en nie ons onderlinge vergadering nalaat [nie].” Hebreërs 10:24, 25.

WAT DIE BYBEL SÊ

Volgens Hebreërs 10:25 moet ons “nie ons onderlinge vergadering nalaat” nie. Hierdie woorde toon dat God wil hê dat mense as ’n georganiseerde groep vir aanbidding moet vergader. Maar sal elke aanbidder sy of haar eie vertolking hê van wie God is en wat hy vereis? Nee. Die Bybel sê dat diegene wat aanbid op ’n manier wat God goedkeur, “almal eenstemmig moet praat” en “verenig [moet] wees in dieselfde denke en in dieselfde gedagtegang” (1 Korintiërs 1:10). Hulle sal in gemeentes georganiseer word en “lief [wees] vir die hele gemeenskap van broers” regoor die wêreld (1 Petrus 2:17; 1 Korintiërs 11:16). Aanbidding moet dus verenig en georganiseerd wees om God te behaag.

Kan die ware godsdiens geïdentifiseer word?

“Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” —Johannes 13:35.

WAT DIE BYBEL SÊ

Die Bybel lig toe hoe diegene wat die ware godsdiens beoefen, uitgeken kan word en sê: “Aan hulle vrugte sal julle hulle herken. Mense pluk nooit druiwe van dorings of vye van dissels nie, of hoe?” (Matteus 7:16). Jy hoef nie ’n plantkundige te wees om tussen ’n vyeboom en ’n dissel te onderskei nie; net so hoef jy nie ’n deskundige op die gebied van godsdiens te wees om tussen ware en valse godsdiens te onderskei nie. Wat is party van die vrugte, of kenmerke, van die ware godsdiens?

  • Die ware godsdiens leer die waarheid uit God se Woord, die Bybel (Johannes 4:24; 17:17). Dit is nie op mensefilosofieë gegrond nie.

  • Die ware godsdiens help mense om God te leer ken en om te leer dat sy naam Jehovah is.—Johannes 17:3, 6.

  • Die ware godsdiens vestig die aandag op God se Koninkryk, nie menseregerings nie, as die enigste hoop vir die mensdom.—Matteus 10:7; 24:14.

  • Die ware godsdiens bevorder onselfsugtige liefde (Johannes 13:35). Dit leer mense om alle etniese groepe te respekteer, om hulle tyd en middele te gebruik om ander te help en om nie aan die oorloë van die nasies deel te neem nie.—Miga 4:1-4.

  • Die ware godsdiens is ’n lewenswyse, nie ’n ritueel of vormdiens nie. Die lede daarvan se dade strook met hulle woorde.—Romeine 2:21; 1 Johannes 3:18.

Jehovah se Getuies, die uitgewers van hierdie tydskrif, streef daarna om God deur hulle woorde en dade te eer. Woon gerus ’n vergadering by ’n Koninkryksaal by om dit self te sien.