Spring na inhoud

  Die Bybel se beskouing

Wat is die Oordeelsdag?

Wat is die Oordeelsdag?

Volgens die Bybel het God “’n dag vasgestel waarop hy van voorneme is om die bewoonde aarde . . . te oordeel” (Handelinge 17:31). Vir baie mense is die vooruitsig om aan enige soort oordeel onderwerp te word, onaangenaam. Is dit hoe jy voel?

INDIEN wel, kan jy vertroosting put uit die feit dat die Oordeelsdag ’n liefdevolle reëling is wat groot seëninge vir die mensdom gaan meebring—ook vir dié wat gesterf het (Matteus 20:28; Johannes 3:16). Waarom is die Oordeelsdag nodig? Wat gaan werklik gedurende hierdie “dag” gebeur?

Die Oordeelsdag—Waarom nodig?

Toe God mense op die aarde geplaas het, was dit nie sy voorneme dat dit bloot ’n toetsterrein vir toekomstige lewe in ’n ander ryk moet wees nie. Hy het mense geskep om vir ewig op die aarde te woon. Hoewel hulle liggaamlik en verstandelik volmaak was, het die eerste mensepaar teen God in opstand gekom. Gevolglik het hulle die vooruitsig op die ewige lewe vir hulleself verloor en sonde en die dood oor al hulle nakomelinge gebring.—Genesis 2:15-17; Romeine 5:12.

Die Oordeelsdag sal ’n tydperk van duisend jaar wees waartydens mense die geleentheid sal hê om te herwin wat Adam en Eva verloor het. * Let op dat Handelinge 17:31, wat hierbo aangehaal word, sê dat die Oordeelsdag diegene op “die bewoonde aarde” sal raak. Dié wat ’n gunstige oordeel ontvang, sal op die aarde woon en die ewige lewe onder volmaakte toestande geniet (Openbaring 21:3, 4). Die Oordeelsdag help derhalwe om God se oorspronklike voorneme vir die mens en die aarde te volbring.

God se aangestelde Regter is Christus Jesus. Die Bybel sê dat Jesus “die lewendes en die dooies [gaan] oordeel” (2 Timoteus 4:1). Wie is “die lewendes” wat geoordeel gaan word? Hoe sal die dooies weer lewend word op “die bewoonde aarde”?

Jesus oordeel “die lewendes”

Ons nader nou die voorspelde einde van die teenswoordige stelsel van dinge wanneer God alle elemente van die verdorwe mensegemeenskap  gaan vernietig en die goddeloses gaan verwyder. Dié wat die einde van hierdie stelsel sal oorleef, is “die lewendes” wat geoordeel gaan word.—Openbaring 7:9-14; 19:11-16.

Gedurende hierdie oordeelstydperk, wat 1 000 jaar sal duur, sal Christus Jesus tesame met 144 000 mans en vroue wat tot hemelse lewe opgewek is, oor die aarde heers. Hulle sal as konings en priesters die voordele van Jesus se losprysoffer aanwend en getroue mense geleidelik tot liggaamlike en verstandelike volmaaktheid verhef.—Openbaring 5:10; 14:1-4; 20:4-6.

Gedurende die Oordeelsdag sal Satan en die demone verhinder word om mensebedrywighede te beïnvloed (Openbaring 20:1-3). Maar aan die einde van die Oordeelsdag sal Satan toegelaat word om die lojaliteit van elke lewende mens te toets. Diegene wat aan God lojaal bly, sal dan geslaag het in die toets waarin Adam en Eva gefaal het. Hulle sal waardig geag word om die ewige lewe op die herstelde Paradysaarde te ontvang. Diegene wat besluit om teen God in opstand te kom, sal permanent vernietig word, en so ook Satan en die demone.—Openbaring 20:7-9.

“Die dooies” word geoordeel

Die Bybel sê dat die dooies gedurende die Oordeelsdag sal “opstaan” (Matteus 12:41). Jesus het gesê dat “die uur kom waarin almal wat in die gedenkgrafte is, sy stem sal hoor en sal uitkom, dié wat goeie dinge gedoen het, tot ’n opstanding van die lewe, dié wat veragtelike dinge beoefen het, tot ’n opstanding van oordeel” (Johannes 5:28, 29). Dit verwys nie na die onstoflike siele van afgestorwenes nie. Die dooies is in ’n toestand van algehele onbewustheid en het nie ’n siel wat ná die dood voortleef nie (Prediker 9:5; Johannes 11:11-14, 23, 24). Jesus sal die ontslapenes weer tot lewe op die aarde opwek.

Onder Christus se heerskappy sal diegene wat gesterf het, op ’n paradysaarde opgewek word

Sal die oordeel van die verresenes gegrond wees op wat hulle voor hulle dood gedoen het? Nee. Die Bybel leer dat “hy wat gesterf het, . . . van sy sonde vrygespreek” is (Romeine 6:7). Dié wat tot lewe op aarde opgewek word, sal dus, net soos diegene wat die einde van hierdie stelsel van dinge oorleef, gedurende die Oordeelsdag “volgens hulle dade” geoordeel word (Openbaring 20:12, 13). Afhangende van hoe hulle op die ou end optree, sal dit ’n opstanding wees wat óf tot die ewige lewe óf tot vernietiging lei. Baie van dié wat opgewek word, sal vir die eerste keer van Jehovah God en sy vereistes vir die lewe leer. Hulle sal die geleentheid hê om in harmonie met God se wil te lewe en om die ewige lewe op die aarde te ontvang.

Geen rede om te vrees nie

Die Oordeelsdag sal nie net ’n tydperk van onderrigting deur God wees nie, maar ook ’n tyd vir die lewendes om toe te pas wat hulle leer en om die seëninge wat dit meebring, te geniet. Dink net watter vreugde jy sal ervaar wanneer jy met verrese geliefdes herenig word en saam met hulle tot menslike volmaaktheid groei!

Dink net watter vreugde jy sal ervaar wanneer jy met verrese geliefdes herenig word

Aan die einde van die Oordeelsdag sal God Satan toelaat om die lojaliteit van menseskepsele te toets. Maar daar is geen rede om bekommerd of bang te wees nie. Teen die einde van die Oordeelsdag sal almal wat lewe, ten volle toegerus wees om hierdie finale toets te deurstaan. Die Oordeelsdag sal dus deel wees van die verwesenliking van God se voorneme om al die gevolge van die oorspronklike opstand teen God in die tuin van Eden ongedaan te maak.

^ par. 7 In die Bybel kan die woord “dag” na tydperke van verskillende lengtes verwys. Sien byvoorbeeld Genesis 2:4.