Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Die lewe in ’n herstelde paradys

Die lewe in ’n herstelde paradys

JESUS het met oortuiging gepraat van die moontlikheid om weer te lewe, en hy het vir sy dissipels gesê dat dit beslis sal gebeur. “In die herskepping”, het hy gesê, “[sal julle] die ewige lewe beërf.” Wat het Jesus bedoel met “in die herskepping”?—Matteus 19:25-29.

Volgens die parallelle verslag deur die Bybelskrywer Lukas het Jesus gesê dat sy dissipels “in die komende stelsel van dinge . . . die ewige lewe” sal ontvang (Lukas 18:28-30). Waarom praat die Bybel van “die komende stelsel van dinge” en “die herskepping” as dieselfde ding?

Dit was klaarblyklik om te beklemtoon dat Jehovah God sal toesien dat sy oorspronklike voorneme met die mensdom, om die ewige lewe in ’n aardse paradys te geniet, verwesenlik sal word. Mense sal herstel word tot die volmaaktheid wat Adam en Eva geniet het voordat hulle gesondig het. “In die komende stelsel van dinge” sal “die herskepping” van die Paradystoestande plaasvind wat in die tuin van Eden bestaan het.

Hoe die Paradys herstel sal word

Terwyl Jesus op aarde was, het hy sy volgelinge geleer om te bid vir die middel wat God gaan gebruik om regverdige toestande regoor die aarde te herstel. Jesus het gesê dat ons moet bid: “Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde” (Matteus 6:10). God het sy Seun aangestel om die Heerser te wees van hierdie Koninkryk, wat God se voorneme sal uitvoer dat Paradystoestande oral op aarde geniet word.

Die Paradys, wat die eerste mensepaar weens hulle ongehoorsaamheid verloor het, sal herstel word

Aangaande die Een wat God as Heerser aangestel het, sê die Bybel: “’n Kind is vir ons gebore, ’n seun is vir ons gegee; en die vorstelike heerskappy sal op sy skouer wees. En hy sal genoem word . . . Vredevors. Aan die oorvloed van die vorstelike heerskappy en aan vrede sal daar geen einde wees nie” (Jesaja 9:6, 7). Maar hoe sal hierdie regering onder so ’n “vorstelike heerskappy” die wil van God uitvoer?

Die Bybel antwoord en sê: “In die dae van dié konings sal die God van die hemel ’n koninkryk [die vorstelike heerskappy] oprig wat nooit vernietig sal word nie. En die koninkryk sal aan geen ander volk oorgedra word nie. Dit sal al hierdie koninkryke verbrysel en daar ’n einde aan maak, en self sal dit tot onbepaalde tye bly staan.”—Daniël 2:44.

Kom ons kyk na die toestande wat op die aarde sal heers in die herstelde Paradys, ja, “in die herskepping”, wanneer God se Seun sy mag as die ‘vorstelike Heerser’ in sy Vader se Koninkryk sal uitoefen.

 Hoe die lewe in die Paradys sal wees

Opstanding van die dooies

“Die uur kom waarin almal wat in die gedenkgrafte is, sy stem sal hoor en sal uitkom.”—Johannes 5:28, 29.

“Daar [sal] ’n opstanding van die regverdiges sowel as die onregverdiges . . . wees.”—Handelinge 24:15.

Geen siekte, bejaardheid of dood meer nie

“Dan sal die oë van die blindes geopen word, en die ore van die dowes sal ontsluit word. Dan sal die kreupele net soos ’n takbok klim, en die tong van die stomme sal van vreugde uitroep.”—Jesaja 35:5, 6.

“God self sal by hulle wees. En hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal daar nie meer wees nie, en ook verdriet en angsgeroep en pyn sal daar nie meer wees nie. Die vorige dinge het verbygegaan.”—Openbaring 21:3, 4.

 Genoeg heilsame kos om te eet

“Die aarde sal beslis sy opbrengs lewer; God, ons God, sal ons seën.”—Psalm 67:6.

“Daar sal volop graan op die aarde wees; op die top van die berge sal daar ’n oorvloed wees.”—Psalm 72:16.

Geskikte huise en aangename werk vir almal

“Hulle sal beslis huise bou en dit bewoon; en hulle sal beslis wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou sodat iemand anders dit bewoon nie; hulle sal nie plant sodat iemand anders dit eet nie.”—Jesaja 65:21, 22.

 Geen misdaad, geweld of oorlog meer nie

“Wat die goddeloses betref, hulle sal van die aarde af uitgeroei word.”—Spreuke 2:22.

“Hulle sal van hulle swaarde ploegskare moet smee en van hulle spiese snoeimesse. Nasie sal nie teen nasie die swaard ophef nie, en ook sal hulle nie meer leer om oorlog te voer nie.”—Jesaja 2:4.

Vryheid van vrees, en vrede oral

“Hulle sal in veiligheid woon, sonder dat iemand hulle laat bewe.”—Esegiël 34:28.

“Hulle sal geen kwaad doen of enige verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal beslis vol wees van die kennis van Jehovah soos die waters die see bedek.”—Jesaja 11:9.

Wat ’n vreugde sal dit tog wees wanneer sulke toestande oral op aarde heers, wanneer almal God liefhet en liefde teenoor ander betoon! (Matteus 22:37-39). Jy kan seker wees dat al God se beloftes dan vervul sal word. “Ek het dit gespreek”, sê God, “ek sal dit ook doen.”—Jesaja 46:11.

Daar is dalk nog baie dinge wat jy oor Jehovah God en sy beloofde nuwe wêreld moet leer. Byvoorbeeld, watter bewyse is daar dat hierdie nuwe wêreld op hande is? Hoe sal God se Koninkryk al die regerings van die aarde vervang? En wat sal daardie gebeurtenis voorafgaan? Jehovah se Getuies sal jou met graagte help om antwoorde op hierdie vrae te vind. Vir meer inligting, sien bladsy 32 van hierdie tydskrif.

Die mensdom se jarelange hunkering na ’n nuwe wêreld van regverdigheid is amper verby. Vir die oorgrote meerderheid mense wat gesterf het, is die dood nie die einde nie. Om weer te lewe, is nie net moontlik nie—dit is God se wil. Daar is waarlik lewe anderkant die graf! Ja, dit is “die werklike lewe”, die “toekomstige lewe”.—1 Timoteus 4:8; 6:19.