Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Het hierdie godsdienste die antwoord?

Het hierdie godsdienste die antwoord?

 Het hierdie godsdienste die antwoord?

BAIE mense is in ’n morele dilemma oor die aborsiekwessie en vra hulle geestelike leiers om raad. Hoe voel hierdie leiers daaroor?

Die Katolieke Kerk is kwaai teen aborsie gekant en leer dat lewe met bevrugting begin. Party priesters is by die politiek betrokke en doen ’n beroep op die pous om Katolieke politici te ekskommunikeer wat pro-aborsie-stemme uitbring. Tog is talle Katolieke ten gunste van aborsie en vra hulle om liberalisering.

Die Presbiteriaanse Kerk (VSA) sê 46 persent van die leraars “glo nie die Bybel leer dat aborsie verkeerd is nie”. Die kerk se amptelike standpunt is pro-aborsie.

Die 16de Algemene Sinode van die Verenigde Kerk van Christus het gesê dit ‘staan mans en vrouens se reg op voldoende gesinsbeplanningsdienste en veilige, wettige aborsie as een opsie voor’.

Die beleid van die Evangeliese Lutherse Kerk is dat aborsie “slegs die heel laaste uitweg behoort te wees”; maar die kerk het geweier om aborsie ’n “sonde” te noem of te sê dat “lewe met bevrugting begin”.

Die Southern Baptist Convention is kwaai teen aborsie gekant. Maar die Amerikaanse Baptistekerk sê: “Ons is verdeeld oor wat die gepaste standpunt is wat die kerk teenoor aborsie moet inneem. Gevolglik erken ons elke individu se vryheid om ’n openbare aborsiebeleid voor te staan wat sy of haar opvattings weerspieël.”

Judaïsme is verdeeld en die Ortodokse groep neem grotendeels ’n standpunt teen aborsie in, terwyl Hervormde en Konserwatiewe Jode grotendeels ten gunste van aborsie is.

Die Islam laat aborsie vir die eerste 40 dae van lewe om enige rede toe, maar daarna slegs as die moeder se lewe in gevaar is. Volgens die Hadith is die fetus “40 dae lank in ’n saadvorm, daarna is hy vir ’n soortgelyke tydperk ’n bloedklont, dan ’n stukkie vleis vir ’n soortgelyke tydperk, dan . . . word die engel wat die asem van die lewe in hom blaas na hom toe gestuur”.

Sjintoïsme neem nie ’n amptelike standpunt in nie en laat aborsie aan persoonlike keuse oor.

Hindoes, Boeddhiste en Sikhs leer mense ’n algemene respek vir die lewe. Maar hulle is nie by die debat oor die aborsiekwessie betrokke nie, aangesien hulle aan reïnkarnasie glo; aborsie stuur die ongebore baba bloot na ’n ander lewe.