Aan die Romeine 8:1-39

  • Lewe en vryheid deur die gees (1-11)

  • Gees van aanneming getuig (12-17)

  • Skepping wag op vryheid van God se kinders (18-25)

  • “Die gees pleit vir ons” (26, 27)

  • Vooraf gekies deur God (28-30)

  • Oorwinning deur God se liefde (31-39)

8  Daarom word dié wat in eenheid met Christus Jesus is, nie veroordeel nie.  Want die wet van die gees wat lewe gee in eenheid met Christus Jesus, het jou vrygemaak+ van die wet van sonde en die dood.  Wat die Wet nie kon doen nie+ omdat dit swak was+ deur die vlees, het God gedoen deur sy eie Seun in dieselfde vorm as die sondige vlees+ te stuur+ om sonde in die vlees te veroordeel,  sodat die regverdige vereiste van die Wet vervul sou word in ons+ wat nie volgens die vlees lewe nie, maar volgens die gees.+  Want dié wat volgens die vlees lewe, bly dink aan die dinge van die vlees,+ maar dié wat volgens die gees lewe, bly dink aan die dinge van die gees.+  Want om te bly dink aan die dinge van die vlees, beteken die dood,+ maar om te bly dink aan die dinge van die gees, beteken lewe en vrede,+  want om te bly dink aan die dinge van die vlees, beteken vyandskap met God,+ want dit is nie onder die wet van God nie, en in werklikheid kan dit ook nie wees nie.  Daarom kan dié wat volgens die vlees lewe, nie God se hart bly maak nie.  Maar as God se gees werklik in julle is, lewe julle nie volgens die vlees nie, maar volgens die gees.+ Maar as iemand nie Christus se gees het nie, behoort hierdie persoon nie aan hom nie. 10  Maar as Christus in eenheid met julle is,+ is die liggaam dood as gevolg van sonde, maar die gees is lewe as gevolg van regverdigheid. 11  As die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle is, sal die een wat Christus Jesus uit die dood opgewek het,+ ook julle sterflike liggame lewend maak+ deur sy gees wat in julle is. 12  Daarom, broers, is ons verplig om nie volgens die vlees te lewe nie,+ 13  want as julle volgens die vlees lewe, sal julle sekerlik sterf, maar as julle die slegte gebruike van die liggaam doodmaak+ met die hulp van die gees, sal julle lewe.+ 14  Want almal wat deur God se gees gelei word, is God se kinders.+ 15  Want julle het nie ’n gees ontvang wat julle slawe maak en weer vrees veroorsaak nie, maar deur God se gees is julle as kinders aangeneem, en deur hierdie gees roep ons uit: “Abba,* Vader!”+ 16  Die gees getuig met ons gees+ dat ons God se kinders is.+ 17  As ons dan kinders is, is ons ook erfgename – ja, erfgename van God, maar mede-erfgename+ met Christus – maar net as ons saam ly,+ sodat ons ook saam verheerlik kan word.+ 18  Ons ly nou baie, maar ek is seker dat dit niks is in vergelyking met die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie.+ 19  Die skepping* wag gretig dat die seuns van God geopenbaar moet word.+ 20  Want die skepping is onderwerp aan ’n nuttelose bestaan,+ nie uit eie wil nie, maar deur die een wat dit onderwerp het. Hy het dit gedoen op grond van die hoop 21  dat die skepping ook vrygemaak sal word van slawerny aan agteruitgang+ en die glorieryke vryheid van die kinders van God sal hê. 22  Want ons weet dat die hele skepping tot nou toe saam kreun en in pyn is. 23  Nie net dit nie, maar ons wat ook die eerste deel van die beloning* het, naamlik die gees, ja, ons kreun in onsself+ terwyl ons gretig wag om as kinders aangeneem te word,+ om deur middel van ’n losprys van ons liggaam bevry te word. 24  Want ons is in hierdie hoop gered, maar hoop wat gesien word, is nie hoop nie, want as iemand iets sien, hoop hy dan daarop? 25  Maar as ons hoop+ op wat ons nie sien nie,+ wag ons gretig daarop terwyl ons volhard.+ 26  Net so help die gees ons wanneer ons swak is,+ want soms weet ons nie waarvoor ons behoort te bid nie, maar die gees pleit vir ons wanneer ons in ons harte kreun. 27  Hy wat die harte deursoek,+ weet egter wat die gees bedoel, want dit pleit vir die heiliges, volgens God se wil. 28  Ons weet dat God al sy werke laat saamwerk om dié te bevoordeel wat lief is vir God en wat volgens sy voorneme geroep is,+ 29  want hy het van die begin af geweet wie hy sou kies en het ook besluit dat hulle soos sy Seun sou wees,+ die een wat die eersgeborene+ onder baie broers+ sou wees. 30  Dié wat hy vooraf gekies het+ om soos sy Seun te wees, is ook dié wat hy geroep het+ en wat hy regverdig verklaar het.+ Laastens is dié wat hy regverdig verklaar het, dié wat hy ook verheerlik het.+ 31  Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie sal teen ons wees?+ 32  Hy het nie eers sy eie Seun gespaar nie, maar hy het hom vir ons almal oorgelewer.+ Sal hy dan nie ook alle ander dinge saam met hom uit die goedheid van sy hart vir ons gee nie? 33  Wie sal ’n beskuldiging maak teen dié wat deur God uitgekies is?+ God is die Een wat hulle regverdig verklaar.+ 34  Wie is dit wat hulle sal veroordeel? Christus Jesus is die een wat gesterf het, ja, meer as dit, die een wat uit die dood opgewek is, wat aan die regterhand van God is+ en wat ook vir ons pleit.+ 35  Wat sal ons van die liefde van die Christus skei?+ Moeilike tye of swaarkry of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of die swaard?+ 36  Net soos daar geskryf is: “Omdat ons u volk is, word ons die hele dag lank doodgemaak. Ons word beskou as skape wat geslag moet word.”+ 37  Maar in al hierdie dinge het ons heeltemal oorwin+ deur hom wat ons liefgehad het. 38  Want ek is daarvan oortuig dat nie die dood of die lewe of engele of regerings of dinge wat nou gebeur of dinge wat nog gaan gebeur of magte+ 39  of hoogte of diepte of enige ander skepping ons sal kan skei van God se liefde wat in Christus Jesus, ons Here, is nie.

Voetnote

’n Hebreeuse of Aramese woord wat “o Vader!” beteken.
Verwys veral na mense.
Of “die eerstelinge”. Sien Woordelys.