Psalms 106:1-48

 • Israel se gebrek aan waardering

  • Hulle het God se dade gou vergeet (13)

  • God se heerlikheid verruil vir beeld van bul (19, 20)

  • Geen geloof in God se belofte nie (24)

  • Hulle het Baäl begin aanbid (28)

  • Kinders aan demone geoffer (37)

106  Loof Jah!* Dank Jehovah, want hy is goed.+ Sy lojale liefde duur vir ewig.+   Wie kan Jehovah se magtige dade ten volle bekend maakof al sy lofwaardige dade verkondig?+   Gelukkig is dié wat met geregtigheid optree,wat altyd doen wat reg is.+   Dink aan my, o Jehovah, wanneer u goedhartigheid betoon aan u volk.+ Sorg vir my met u reddingsdade,   sodat ek die goedheid kan geniet wat u betoon aan dié wat u uitgekies het,+sodat ek saam met u nasie bly kan wees,sodat ek u met trots kan loof* saam met u erfdeel.   Ons het gesondig, net soos ons voorvaders.+ Ons het gedoen wat verkeerd is, en ons het goddeloos opgetree.+   Ons voorvaders in Egipte het nie u wonderlike werke waardeer nie.* Hulle het nie u oorvloedige lojale liefde onthou nie,maar hulle het in opstand gekom by die see, by die Rooisee.+   Maar hy het hulle ter wille van sy naam gered+om sy mag bekend te maak.+   Hy het die Rooisee bestraf, en dit het opgedroog. Hy het hulle deur die dieptes daarvan gelei, asof deur ’n woestyn.*+ 10  Hy het hulle uit die hand van hulle teenstander gered+en hulle uit die hand van die vyand teruggeëis.+ 11  Die water het hulle vyande bedek,en nie een van hulle het dit oorleef* nie.+ 12  Toe het hulle geloof in sy belofte gestel.+ Hulle het begin sing om hom te loof.+ 13  Maar hulle het gou vergeet wat hy gedoen het,+en hulle het nie vir sy raad gewag nie. 14  Hulle het geswig voor hulle selfsugtige begeertes in die wildernis,+en hulle het God getoets in die woestyn.+ 15  Hy het hulle gegee waarvoor hulle gevra het,maar hy het hulle toe met ’n siekte getref wat hulle laat wegteer het.+ 16  In die kamp het hulle jaloers geword op Moses,en op Aäron,+ die heilige van Jehovah.+ 17  Die aarde het toe oopgegaan en Datan ingesluk,en dit het Abiʹram+ en dié wat aan sy kant was, bedek. 18  ’n Vuur het onder hulle groep gebrand. ’n Vlam het die goddeloses verteer.+ 19  Hulle het ’n kalf in Horeb gemaaken voor ’n metaalbeeld neergebuig.+ 20  Hulle het my heerlikheid verruilvir ’n afbeelding van ’n bul, wat gras vreet.+ 21  Hulle het God, hulle Redder, vergeet,+wat groot dinge in Egipte gedoen het,+ 22  wonderlike werke in die land van Gam,+ontsagwekkende dade by die Rooisee.+ 23  Hy het op die punt gestaan om te beveel dat hulle vernietig moet word,maar Moses, die een wat hy uitgekies het, het hom gesmeek*om sy vernietigende woede te laat bedaar.+ 24  Toe het hulle getoon dat hulle geen waardering vir die begeerlike land het nie.+ Hulle het geen geloof in sy belofte gestel nie.+ 25  Hulle het in hulle tente bly kla,+en hulle het nie na die stem van Jehovah geluister nie.+ 26  Daarom het hy sy hand in ’n eed opgeligen gesweer dat hy hulle in die wildernis sou laat val.+ 27  Hy sou hulle nakomelinge onder die nasies laat val,en hy sou hulle onder die lande verstrooi.+ 28  Toe het hulle die Baäl van Peor begin aanbid*+en offerandes geëet wat aan die dooies geoffer is.* 29  Hulle het Hom met hulle dade uitgetart,+en ’n plaag het onder hulle uitgebreek.+ 30  Maar toe Piʹnehas opgestaan en ingegryp het,het die plaag opgehou.+ 31  En daarom is hy as regverdig beskou,van geslag tot geslag, vir ewig.+ 32  Hulle het Hom by die water van Meʹriba* uitgetart,en dit het sleg gegaan met Moses as gevolg van hulle.+ 33  Hulle het sy gees verbitterd laat word,en hy het oorhaastig met sy lippe gepraat.+ 34  Hulle het nie die volke vernietig+soos Jehovah hulle beveel het om te doen nie.+ 35  Maar hulle het met die nasies gemeng+en hulle weë aangeleer.+ 36  Hulle het hulle afgode bly dien,+en dit het vir hulle ’n strik geword.+ 37  Hulle het hulle seunsen hulle dogters aan demone geoffer.+ 38  Hulle het onskuldige bloed bly vergiet,+die bloed van hulle eie seuns en dogters,wat hulle aan die afgode van Kanaän geoffer het.+ Die land is met bloed besoedel. 39  Hulle het onrein geword deur hulle werke. Hulle was ontrou aan God* deur hulle dade.+ 40  Jehovah het dus woedend geword vir sy volk,en hy kon sy erfdeel nie meer verdra nie. 41  Hy het hulle herhaaldelik aan die nasies oorgelewer+sodat hulle vyande oor hulle sou regeer.+ 42  Hulle vyande het hulle onderdruk,en hulle is aan hulle mag* onderwerp. 43  Hy het hulle keer op keer gered,+maar hulle was opstandig en ongehoorsaam,+en hulle is verneder as gevolg van hulle oortredings.+ 44  Maar hy het gesien hoe hulle ly+en hulle hulpgeroep gehoor.+ 45  Hy het gedink aan sy verbond ter wille van hulle,en sy groot* lojale liefde het hom beweeg om genadig te wees.*+ 46  Hy het diegene wat hulle gevange gehou het,laat jammer voel vir hulle.+ 47  Red ons, o Jehovah ons God,+en maak ons bymekaar uit die nasies,+sodat ons u heilige naam kan prysen u met vreugde kan loof.*+ 48  Mag Jehovah, die God van Israel, geloof wordtot in alle ewigheid.+ En laat die hele volk sê: “Amen!”* Loof Jah!*

Voetnote

Of “Halleluja!” “Jah” is ’n verkorte vorm van die naam Jehovah.
Of “oor u kan spog”.
Of “nie die betekenis van u wonderlike werke verstaan nie”.
Of “wildernis”.
Of “oorgebly”.
Lett. “het voor hom in die bres getree”.
Of “hulle aan die Baäl van Peor verbind”.
D.w.s. offerandes wat aan dooie mense of aan lewelose gode geoffer is.
Beteken “stryery”.
Of “het geestelike prostitusie gepleeg”.
Lett. “hand”.
Of “oorvloedige”.
Of “spyt te voel”.
Of “vreugdevol kan wees in u lof”.
Of “Laat dit so wees!”
Of “Halleluja!” “Jah” is ’n verkorte vorm van die naam Jehovah.