Psalms 105:1-45

 • Jehovah se dade van getrouheid teenoor sy volk

  • God onthou sy verbond (8-10)

  • “Moenie aan my gesalfdes raak nie” (15)

  • Josef deur God gebruik (17-22)

  • God se wonderwerke in Egipte (23-36)

  • Israel se uittog uit Egipte (37-39)

  • God dink aan belofte aan Abraham (42)

105  Dank Jehovah,+ roep sy naam aan! Maak sy dade onder die volke bekend!+   Sing vir hom, sing lofliedere* vir hom. Dink na oor* al sy wonderlike werke.+   Spog oor sy heilige naam.+ Laat die hart van almal wat Jehovah dien,* bly wees.+   Soek Jehovah+ en sy krag. Soek altyd sy goedkeuring.   Dink aan sy wonderlike dade,sy wonderwerke en sy oordele,+   o nageslag* van Abraham, sy kneg,+o kinders van Jakob, dié wat hy uitgekies het.+   Hy is Jehovah ons God.+ Sy oordele geld vir die hele aarde.+   Hy onthou sy verbond vir ewig.+ Hy dink tot in ’n duisend geslagte aan die belofte wat hy gemaak het,*+   die verbond wat hy met Abraham gemaak het,+en die eed wat hy aan Isak gesweer het.+ 10  Hy het dit as ’n bevel vir Jakob vasgestel,en as ’n permanente verbond vir Israel, 11  toe hy gesê het: “Ek sal vir jou die land Kanaän gee+as jou erfdeel.”+ 12  Daar was toe min van hulle,+ja, baie min, en hulle was uitlanders in die land.+ 13  Hulle het van nasie tot nasie getrek,van een koninkryk na die ander.+ 14  Hy het nie toegelaat dat enigiemand hulle onderdruk nie,+maar ter wille van hulle het hy konings tereggewys+ 15  en gesê: “Moenie aan my gesalfdes raak nie,en moet niks slegs aan my profete doen nie.”+ 16  Hy het ’n hongersnood oor die land laat kom.+ Hy het hulle voedselvoorraad laat opraak.* 17  Hy het ’n man voor hulle uit gestuurwat as ’n slaaf verkoop is – Josef.+ 18  Hulle het boeie aan sy voete gesit,+en sy nek is in ysters gesit.* 19  Tot die tyd dat sy woord waar geword het,+is hy gesuiwer deur wat Jehovah gesê het. 20  Die koning het ’n bevel gegee om hom vry te laat.+ Die heerser van die volke het hom bevry. 21  Hy het hom as meester van sy huis aangestel,as heerser oor al sy eiendom,+ 22  om volle gesag oor sy hoë amptenare te hê*en om sy ouermanne wysheid te leer.+ 23  Toe het Israel na Egipte gekom,+en Jakob het as ’n uitlander in die land van Gam gewoon. 24  God het sy volk baie vrugbaar gemaak.+ Hy het hulle magtiger laat word as hulle vyande.+ 25  Hy het hulle harte laat verander om sy volk te haaten om slinkse planne teen sy knegte te beraam.+ 26  Hy het sy kneg Moses gestuur,+en Aäron,+ wat hy uitgekies het. 27  Hulle het sy tekens onder hulle gedoen,sy wonderwerke in die land van Gam.+ 28  Hy het duisternis gestuur, en die land het donker geword.+ Hulle het nie teen sy woorde in opstand gekom nie. 29  Hy het hulle water in bloed veranderen hulle visse doodgemaak.+ 30  Hulle land het gewemel van paddas,+selfs in die koninklike kamers. 31  Op sy bevel het steekvlieë gekom,en muggies in al hulle gebiede.+ 32  Hy het hulle reën in hael veranderen weerlig* oor hulle land gestuur.+ 33  Hy het hulle wingerdstokke en hulle vyebome getrefen die bome van hulle gebied vernietig. 34  Hy het gesê dat die sprinkane moet kom,jong sprinkane wat nie getel kon word nie.+ 35  Hulle het al die plante in die land verslind,en hulle het die opbrengs van die grond verslind. 36  Toe het hy elke eersgeborene in hulle land doodgemaak,+die begin van hulle voortplantingsvermoë. 37  Hy het sy volk met silwer en goud uitgelei,+en niemand onder sy stamme het gestruikel nie. 38  Egipte was bly toe hulle vertrek het,want hulle het baie bang geword vir Israel.*+ 39  Hy het ’n wolk uitgesprei om hulle af te skerm,+en vuur om lig te gee in die nag.+ 40  Hulle het gevra, en hy het kwartels gebring.+ Hy het hulle met brood uit die hemel bly versadig.+ 41  Hy het ’n rots oopgemaak, en water het uitgevloei.+ Dit het soos ’n rivier deur die woestyn gevloei.+ 42  Want hy het gedink aan die heilige belofte wat hy aan sy kneg Abraham gemaak het.+ 43  Hy het sy volk met uitroepe van vreugde uitgelei,+die volk wat hy uitgekies het, met ’n vreugdevolle geroep. 44  Hy het die lande van nasies aan hulle gegee.+ Hulle het geërf wat ander volke hard gewerk het om voort te bring,+ 45  sodat hulle sy bevele sou gehoorsaam+en sy wette sou nakom. Loof Jah!*

Voetnote

Of “maak musiek”.
Of moontlik “Praat van”.
Lett. “soek”.
Of “nakomelinge”. Lett. “saad”.
Lett. “die woord wat hy beveel het”.
Lett. “elke broodstok gebreek”. Moontlik stokke waaraan ringvormige brode gehang is vir bewaring.
Of “sy siel het in yster gekom”.
Of “om sy leiers te bind volgens wat vir sy siel aangenaam was”.
Of “vuurvlamme”.
Lett. “hulle”.
Of “Halleluja!” “Jah” is ’n verkorte vorm van die naam Jehovah.